Piątek, 20 I 2017 r.
Nr 11/2017 (2141)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Tabela kursów średnich walut obcych NBP (20.01.2017, 014/A/NBP/2017)

20.01.2017

Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 20.01.2017 r.


R E K L A M A


 • Rośnie liczba niewypłacalnych firm

  W ciągu 2016 r. liczba niewypłacalnych firm wzrosła w Polsce o 8 proc., a w obecnym roku zwiększy się o kolejne 3 proc. – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. Tylko w grudniu ubiegłego roku w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o niewypłacalności 77 polskich przedsiębiorstw.

 • Praca tymczasowa – przedsiębiorcy przeciwko zmianom

  Rząd planuje zmienić przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych i wprowadzić rozwiązanie, zgodnie z którym wobec ciężarnych pracownic tymczasowych byłyby stosowane przepisy art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Nowelizacji sprzeciwiają się organizacje biznesowe i wskazują na to, że nowe regulacje mogą być znacznym obciążeniem dla agencji pracy.

 • Podatki 2017: MF stawia na split payment

  Resort finansów zamierza pracować nad wdrożeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Przypuszczalnie płatności firm za faktury byłyby w efekcie dzielone na kwotę netto oraz kwotę VAT, a następnie wpłacane na różne rachunki – sprzedawca otrzymałby wtedy kwotę netto, a kwoty dotyczące podatku VAT pozostawałyby pod kontrolą skarbówki. Według ekspertów Business Centre Club, takie rozwiązanie byłoby najprawdopodobniej niekorzystne dla przedsiębiorców.

 • Podatki 2017: Zmiany w rozporządzeniu ws. zasięgu urzędów skarbowych

  Rozporządzenie ws. terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych zostanie dostosowane do zmian dotyczących obszaru terytorialnego miasta Opola – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów.

 • Tabela kursów średnich walut obcych NBP (19.01.2017, 013/A/NBP/2017)

  Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 19.01.2017 r.

 • Podatki 2017: Zmiany w VAT zmniejszą płynność finansową branży budowlanej?

  Wprowadzone z początkiem 2017 r. zmiany dotyczące podatku od towarów i usług (VAT), w tym szczególnie objęcie odwróconym obciążeniem kilkudziesięciu rodzajów usług budowlanych, budzą coraz więcej wątpliwości. Jak twierdzą eksperci, można spodziewać się sporów interpretacyjnych i zmniejszenia płynności finansowej firm z branży budowlanej.

 • Podatki na świecie: Francja obniży opodatkowanie firm?

  Francja nie będzie konkurencyjna pod względem gospodarczym, jeżeli utrzyma wysoką stawkę podatku korporacyjnego – wynika z nowego sprawozdania jednej z komisji francuskiego Trybunału Obrachunkowego. Obecnie stawka podatku CIT wynosi we Francji 33 proc. i należy do najwyższych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 • Zatrudnianie cudzoziemców – przepisy będą bardziej liberalne

  Polski rząd zamierza zmienić swoje podejście do polityki migracyjnej. W efekcie zmian cudzoziemcy, w tym szczególnie Ukraińcy, będą mogli w łatwiejszy sposób podjąć nad Wisłą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały. Z rządowych zapowiedzi zadowolone są środowiska zrzeszające pracodawców.

 • Solidarna odpowiedzialność w budownictwie do zmiany

  Budzące wątpliwości przepisy ws. solidarnej odpowiedzialności w procesie budowlanym zostaną znowelizowane – wynika z rządowego projektu ustawy mającej ułatwić firmom dochodzenie wierzytelności. Jak oceniają eksperci, odpowiednia nowela powinna zmniejszyć skalę obecnych kłopotów. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 czerwca br.

 • Tabela kursów średnich walut obcych NBP (18.01.2017, 012/A/NBP/2017)

  Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 18.01.2017 r.

 • Podatki 2017: System podatkowy nadal skomplikowany i nieprzejrzysty

  Polski system podatkowy jest nadal skomplikowany, nieprzejrzysty i czasem również opresyjny względem podatników – wynika z nowego raportu firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton pn. „Podatki w Polsce”. Na system podatkowy składa się obecnie w Polsce aż 5,8 tys. stron maszynopisu aktów prawnych.

 • Podatki 2017: Więcej czasu na złożenie IFT-3

  Termin na złożenie informacji o wypłacie odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy zostanie przedłużony o 3 miesiące – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. Zmiana ma związek z projektem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami i wyeliminuje ryzyko wystąpienia konieczności dwukrotnego składania takich samych informacji.

 • Kodeks pracy 2017: Rząd zajmie się projektem partnerów społecznych

  W najbliższym czasie rząd rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który został przygotowany wspólnie przez organizacje partnerów społecznych. To pierwsza inicjatywa legislacyjna pracodawców i związków zawodowych w ramach Rady Dialogu Społecznego.

 • Bankowa samowola szkodzi firmom – twierdzi ZPP

  Firmy powinny być zabezpieczone odpowiednimi mechanizmami przed nieuzasadnionym pozbawieniem majątku w drodze postępowania likwidacyjnego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W nowym raporcie organizacja proponuje zmiany w prawie i szczegółowo omawia przypadek jednej z polskich firm.

 • Podatki 2017: Główne założenia podatkowe nowego budżetu

  W obecnym roku limit wydatków budżetowych ustalono na kwotę 384,7 mld zł, a wysokość dochodów ma osiągnąć poziom 325,4 mld zł – wynika z ustawy budżetowej na rok 2017, która czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Zdecydowanie największe znaczenie odgrywać ma podatek od towarów i usług (VAT). Wpływy z tytułu tej daniny mają osiągnąć poziom 143,4 mld zł.

Bezpłatne programy


Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach