Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Aktualności - Prawo i procedury


 • 11.37, 4 kwietnia 2011 r.
  Kredyty hipoteczne – projekt unijnych standardów

  Wprowadzenie większej ochrony osób zaciągających kredyty hipoteczne zakłada przygotowana przez Komisję Europejską dyrektywa w sprawie umów o kredyt na zakup nieruchomości mieszkaniowych. Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, rozwiązania proponowane przez KE są zbieżne z postulatami Ministerstwa Gospodarki w sprawie spreadów walutowych.
   

 • 11.37, 1 kwietnia 2011 r.
  Ustawa refundacyjna wymaga zmian?

  W opinii Business Centre Club, przyjęta przez Sejm ustawa refundacyjna stwarza realną groźbę, że zarówno duże, jak i małe firmy z branży farmaceutycznej – producenci leków, hurtownicy oraz właściciele aptek i punktów aptecznych – znikną z rynku lub zostaną przejęte przez zagraniczne firmy. Zdaniem BCC, ustawa ograniczy też dostęp do tanich leków, co niekorzystne odbije się na pacjentach.
   

 • 12.47, 30 marca 2011 r.
  Transport: Nowa regulacja o przewozie towarów niebezpiecznych

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, określa zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Obecnie tematyka ta jest regulowana w trzech ustawach w zależności od rodzaju przewozu. Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.
   

 • 11.37, 30 marca 2011 r.
  Timesharing w Polsce – założenia do projektu ustawy

  Rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy o timesharingu, czyli wynajmie nieruchomości w celach turystycznych. W dokumencie przewidziano wprowadzenie lepszej ochrony praw konsumentów. Potrzeba przygotowania założeń wnika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa przepisów nowej regulacji unijnej w tym zakresie.
   

 • 08.17, 30 marca 2011 r.
  Ograniczenie barier dla przedsiębiorców – ustawa na finiszu

  Przyjęta ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza nową jakość do życia publicznego, zastępując rzeczywistość zaświadczeń kulturą oświadczeń, i umożliwiając naturalne przekształcanie działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółdzielni pracy w podmioty prawa handlowego - ocenia Business Centre Club.
   

 • 07.14, 30 marca 2011 r.
  Nowa ustawa o zamówieniach publicznych ułatwia szantażowanie wykonawców?

  Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która czeka już tylko na podpis prezydenta, przewiduje, że zamawiający ma otrzymać instrument nacisku na firmy, a wykonawca nie będzie miał żadnego głosu w sporze z zamawiającym – uważa PKPP Lewiatan. Według pracodawców, rynek zamówień publicznych psuje również stosowanie najniższej oferowanej ceny jako jedynego kryterium wyboru wykonawców.
   

 • 12.47, 29 marca 2011 r.
  Zakaz otwierania dużych placówek handlowych musi być dobrze uzasadniony

  Państwo członkowskie nie może uzależniać otwierania dużych placówek handlowych od takich względów gospodarczych jak wpływ tych placówek na istniejący handel detaliczny lub wysokość udziału przedsiębiorstwa w rynku – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Skargę w sprawie naruszenia swobody przedsiębiorczości skierowała przeciwko Hiszpanii Komisja Europejska.
   

 • 09.23, 29 marca 2011 r.
  Finanse publiczne – MF otworzy rachunki w BGK

  Otwarcie pomocniczych rachunków ministra finansów w celu konsolidacji wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjętych przez resort w depozyt lub zarządzanie - przewiduje projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja br.
   

 • 08.17, 28 marca 2011 r.
  Prawie 100 mln zł zaległych wynagrodzeń wyegzekwowanych przez PIP

  W 2010 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło blisko 42,7 tys. skarg od pracowników, o 22 proc. więcej niż w 2009 r., a prawie dwie trzecie z nich było zasadne – informuje PIP. W efekcie wniesionych w ubiegłym roku skarg inspektorzy pracy przeprowadzili 29,3 tys. kontroli, co stanowiło prawie 31 proc. ogółu podjętych interwencji. Łączna kwota wynagrodzeń za pracę wyegzekwowana w związku z kontrolami do 24 lutego br. wyniosła ponad 95 mln zł.
   

 • 07.14, 28 marca 2011 r.
  Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym – nowe rozporządzenie

  Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się eksportem czasopism i książek poza obszar celny Unii Europejskiej to jeden z celów nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Potrzeba wprowadzenia regulacji wynika z faktu, że dokonywanie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym odbiega od reguł rządzących dokonywaniem zgłoszeń w standardowej procedurze.
   

 • 12.47, 25 marca 2011 r.
  Sprzedaż w Internecie - wzmocniona ochrona nabywcy

  W przypadku sprzedaży wysyłkowej lub internetowej, kiedy nie ma możliwości obejrzenia towaru przed zakupem, konsument będzie miał prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni – przewiduje zaakceptowana przez europosłów propozycja zmian w przepisach dotyczących praw konsumentów. Parlament Europejski przegłosował poprawki, ale wstrzymał się z zajęciem stanowiska nad całością dyrektywy w oczekiwaniu na wynik negocjacji z państwami członkowskimi.
   

 • 10.32, 25 marca 2011 r.
  Gry hazardowe w Internecie – przegląd przepisów w UE

  W Unii Europejskiej istnieje oficjalnie blisko 15 tys. stron internetowych oferujących gry hazardowe, ich łączne roczne przychody w 2008 r. przekroczyły 6 mld euro, a w 2013 r. wyniosą dwukrotnie. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd przepisów dotyczących tej dziedziny – m.in. zezwoleń, powiązanych usług internetowych, płatności, celów związanych z interesem publicznym oraz walki z oszustwami. Krajowe ramy prawne obowiązujące w tym obszarze w poszczególnych państwach UE znacząco się różnią.
   

 • 11.37, 24 marca 2011 r.
  Zwrot kosztów dojazdu świadków sądowych – konieczna nowa regulacja

  Zasady zwrotu świadkom kosztów dojazdu są niezgodne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny. Nakłady ponoszone przez świadków z tytułu realizacji ustawowych obowiązków wobec wymiaru sprawiedliwości nie są zróżnicowane w zależności od tego, czy obowiązki te są realizowane w postępowaniu karnym, czy też cywilnym. Zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą po upływie dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.
   

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach