Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


31 marca 2011 r.

Akcyza na paliwa – pracodawcy chcą obniżenia stawek

Pracodawcy RP zwrócili się do ministra finansów z prośbą o czasowe obniżenie stawki akcyzy na paliwa. Zdaniem organizacji, obniżka podatku odsunęłaby zagrożenie spowolnienia wzrostu gospodarczego, ponieważ niemal każdy rodzaj działalności gospodarczej związany jest z koniecznością wykorzystywania środków transportu.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

– Spełnienie naszego postulatu nie byłoby precedensem. Na takie działanie zdecydowała się Rada Ministrów w 2004 roku, dzięki czemu uniknięto wówczas zagrożeń w postaci niższego wzrostu gospodarczego. Na takie działanie zdecydowała się obecnie Wielka Brytania – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Obecnie cena litra najpopularniejszej benzyny przekracza 5 zł, a cena litra oleju napędowego zbliża się do tej granicy. To efekt wzrostu cen ropy naftowej na światowych giełdach oraz niskiego kursu złotego. Ponadto 1 maja zostaną zniesione ulgi akcyzowe na biokomponenty, które producenci oraz importerzy paliw muszą dodawać do benzyn i oleju napędowego. Szacuje się, że przełoży się to na wzrost cen paliw o 7–10 gr na litrze.

– Wysokie ceny paliw mają negatywne skutki dla gospodarki, ponieważ praktycznie każdy rodzaj działalności gospodarczej związany jest z koniecznością wykorzystywania środków transportu napędzanych paliwami ropopochodnymi. Obecna cena paliw powoduje, że koszty prowadzenia działalności gospodarczej rosną, co obniża konkurencyjność przedsiębiorstw – przekonuje Piotr Rogowiecki.

Szczególnie negatywne skutki wzrost cen paliw ma dla takich branż jak transport osób i towarów. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że prawo nie pozwala na odliczanie VAT od paliwa do pojazdów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pracodawcy RP przypominają, że ceny paliw są kolejnym, po dużym wzroście cen żywności, czynnikiem inflacyjnym.

– Inflacja w lutym w wysokości 3,6 proc. jest wyższa nie tylko od celu inflacyjnego NBP na ten rok, ale nawet od dopuszczalnego odchylenia od niego. Może to spowodować podniesienie stóp procentowych, co z kolei schłodziłoby koniunkturę – obawia się ekspert organizacji.

Zdaniem Rogowieckiego, przedsiębiorstwa wyższe koszty działalności związane z wysoką ceną paliw w pierwszej kolejności wezmą na siebie, jednak w długim i średnim terminie będą zmuszone przerzucić je na klientów, co zahamuje popyt krajowy, na którym w głównej mierze opiera się obecnie wzrost PKB. Utrata przychodów budżetu z tytułu obniżonej akcyzy na paliwa zostałaby zniwelowana przez wyższe wpływy z tytułu innych danin na rzecz państwa – uważają Pracodawcy RP.

T.Sz., Pracodawcy RP
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach