Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


20 listopada 2006 r.

Co się dzieje z Twoją składką na ubezpieczenie zdrowotne?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne została wprowadzona stosunkowo niedawno. Obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Wysokość tej składki w 2006 r. wynosi 8,75 proc. podstawy wymiaru. Zgodnie z ustawą składka rośnie corocznie o 0,25 procent. Tak będzie jeszcze przez rok, aż w 2007 r. składka osiągnie założoną wcześniej wysokość 9 procent.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Gdzie wędruje składka na ubezpieczenie zdrowotne?


Wpłata do ZUS


Płatnik składek zobowiązany jest opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych jednostka organizacyjna ZUS:

1)  nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych,
2)  wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej.


Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

Od ZUS do NFZ


ZUS przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie nie późniejszym niż trzy dni od dnia ich wpływu na rachunek. Przesyła również dane o ubezpieczonych i opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o odsetkach za zwłokę, nie później niż w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek.

Szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez ZUS do centrali NFZ danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności przekazywanych danych, określony jest w odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów.

Koszty


Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez ZUS i wynoszą 0,20 proc. kwoty tej części składek przekazanych do centrali NFZ, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego).


Co się dzieje z pieniędzmi z ubezpieczenia zdrowotnego?

 

Środki pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczane są na finansowanie służby zdrowia. Pieniądzy tych nie rozpisuje się na poszczególne konta osób płacących składkę ubezpieczeniową, więc zakres świadczeń finansowanych z ubezpieczenia obowiązkowego nie zależy od wysokości wpłaconych składek. Osoba, która płaci składki w minimalnej wysokości ma prawo do takich samych świadczeń jak osoba, która płaci składki wielokrotnie wyższe. W ten sposób realizuje się zasada solidaryzmu społecznego.

 

Warto wspomnieć jeszcze o jednym. Otóż większość podatników nie zdaje sobie sprawy z tego, że część osób opłaca kilka składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca posiadający oprócz swojej firmy udziały w dwóch spółkach osobowych i dodatkowo osiągający dochody z pracy zapłaci cztery składki. Dzieję się tak dlatego że składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się z każdego tytułu osobno (w pewnym uproszczeniu).


Podstawa prawna


Zasady podlegania, opłacania, finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.; tekst dostępny na stronie: http://podatki.biz/akty/zus/270804.htm).


Magdalena StecCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach