Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


2 marca 2011 r.

Cyfryzacja telewizji – zabezpieczenia dla konsumentów

Kara w wysokości od 1 tys. zł do 50 tys. zł będzie groziła przedsiębiorcy, który sprzeda odbiornik niezapewniający cyfrowego odbioru bez uprzedniego poinformowania o tym klienta - przewiduje rządowy projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.  Podstawowym celem ustawy jest stworzenie formalno-prawnych podstaw do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce i wyłączenia nadawania analogowego do 31 lipca 2013 r.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zgodnie z projektem ustawy, do końca lipca 2013 r. nadawania analogowego zaprzestaną: Telewizja Polska (TVP 1, TVP 2, regionalne programy telewizyjne), Telewizja Polsat, TVN, Polskie Media (TV 4), Telewizja Puls. Jednocześnie wprowadzony okres przejściowy umożliwi rozpowszechnianie programów analogowo i cyfrowo. Nadawcy będą mieli czas na przejście z nadawania analogowego na cyfrowe, a mieszkańcy – na przygotowanie się do odbioru programów telewizyjnych nadawanych cyfrowo.

Założono, że na multipleksie I dostępne będą programy Telewizji Polskiej: TVP 1, TVP 2, jeden program regionalny oraz programy nadawców wybranych w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Następnie, po uruchomieniu przez telewizję publiczną multipleksu III i umieszczeniu w nim programów TVP1, TVP2 i jednego programu regionalnego (najpóźniej do 27 kwietnia 2014 r.), zostanie przeprowadzony konkurs na wolne miejsca po tych programach w multipleksie I. Na multipleksie II będą dostępne programy telewizyjne: TV Polsat, TVN, Polskie Media (TV 4) i TVP Puls (chodzi o 4 dotychczasowe programy i 4 nowe wybrane w konkursie przez KRRiT).

Zgodnie z projektem ustawy, programy telewizyjne z I i II multipleksu będą bezpłatne. Jednocześnie do końca lipca 2013 r. nadawcy muszą dotrzeć ze swoimi programami do 95 proc. ludności Polski, co oznacza bezpłatny dostęp do około 20 programów telewizyjnych. Wszystkie stacje telewizyjne (TVP, Polsat, TVN, TV4, TV Puls) będą musiały na własny koszt rozpowszechniać przekazy (audycje, ogłoszenia, komunikaty) dotyczące telewizji cyfrowej. Dzięki temu obywatele otrzymają m.in. szczegółowe informacje o np. terminie wyłączenia nadawania analogowego i sposobach dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru cyfrowego.

Projekt umożliwi też sprzedaż odbiorników telewizyjnych i dekoderów cyfrowych, które nie zapewniają cyfrowego odbioru programów telewizyjnych, jedynie w przypadku pisemnego poinformowania o tym fakcie nabywcy. Ponadto klient będzie musiał pisemnie potwierdzić ten fakt. Rozwiązanie to ma chronić konsumentów przed nieświadomym nabyciem urządzeń niespełniających wymagań technicznych. W projekcie ustawy przewidziano kary za nieprzestrzeganie jej przepisów. Na przykład przedsiębiorca, który sprzeda odbiornik niezapewniający cyfrowego odbioru, bez uprzedniego poinformowania o tym klienta, może zostać ukarany karą pieniężną od 1 tys. zł do 50 tys. zł.

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej pozwoli na rozwój usług dodatkowych – np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż on line). Możliwe będzie ponadto umieszczanie na ekranie telewizora dodatkowych informacji oraz wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów przeznaczonych dla dorosłych. Zgodnie z projektem, w latach 2011-2020 maksymalny limit wydatków budżetu państwa koniecznych do przeprowadzenia rozwiązań ustawowych wynosi 8 mln 125 tys. zł.

T.Sz.
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach