Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


26 kwietnia 2007 r.

Czeski rynek pracy dla Polaków

Tradycyjne kierunki migracji zarobkowych w naszej części kontynentu skupiają się na wysoko rozwiniętych krajach zachodniej Europy. Panuje w Polsce przekonanie, że Czechy nie różnią się istotnie od naszego kraju. Tymczasem są wiele bogatsze i bardziej zaawansowane gospodarczo. Wyjazdy zarobkowe do Czech trwają od lat, mimo że nie są zbyt powszechne. Dotyczy to zwłaszcza południa Polski. Obecnie Czechy potrzebują bardzo wielu rąk do pracy. Nie zarobimy tam takich pieniędzy jak w Europie Zachodniej lub Skandynawii. Rekompensatą może być jednak bliskość domu i podobna, słowiańska kultura i język. Dodatkowo, Polaków nie obowiązują żadne ograniczenia w podejmowaniu pracy.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Czechy to stosunkowo zamożny kraj. Według Eurostatu, już w 2006 roku PKB na głowę jednego mieszkańca był wyższy niż w Portugalii. Polska na taki wynik musi jeszcze poczekać. Bezrobocie wynosi 7,9 proc. Na przełomie wieków Czechy przeżywały recesję, ale obecnie mamy do czynienia z niezłą koniunkturą. W ostatnich trzech latach PKB przyrastał około 6 proc. rocznie.


Prasa przyzwyczaiła nas do informacji o nowych wielkich inwestycjach planowanych w Czechach. Szczególnie głośno komentowane są inwestycje motoryzacyjne. Ogólny poziom inwestycji zagranicznych na głowę mieszkańca jest wielokrotnie wyższy niż w Polsce.


Władze zapowiedziały ostatnio wprowadzenie podatku liniowego i reform, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów pracy i zwiększenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Eksperci są zgodni, że przyśpieszy to rozwój gospodarczy.


Jednocześnie kraj ten liczy jedynie 10 mln mieszkańców. Oznacza to konieczność sprowadzania pracowników z zagranicy. Polskie agencje pracy oferują bardzo wiele ofert właśnie z Republiki Czeskiej.


Polacy stanowią trzecią co do liczebności grupę obcokrajowców pracujących w tym kraju. Według najnowszych danych, z wiosny 2007 roku, pracuje tutaj ponad 19 tys. naszych rodaków. Wyprzedzają nas tylko Słowacy i Ukraińcy.


Dla kogo praca?


Czechy to kraj posiadający gospodarkę zbliżoną do standardów zachodnioeuropejskich. W zawiązku z tym, najbardziej poszukiwanych pracowników możemy podzielić na trzy grupy.


Pierwsza grupa osób to robotnicy niewykwalifikowani, którzy mogą znaleźć pracę w istniejących lub nowo powstających zakładach produkcyjnych. Firmy czeskie bardzo aktywnie szukają w Polsce pracowników do prac fizycznych. Odpowiadając na ogłoszenie warto jednak uważać i dokładnie sprawdzić ofertę. Wiele firm oferuje często nieuczciwe zasady zatrudnienia i złe warunki pracy.


Drugą bardzo poszukiwaną grupą są robotnicy wykwalifikowani i fachowcy różnych dziedzin. Od lat w ostrawskich kopalniach pracują dziesiątki polskich górników. Cieszą sie oni bardzo dobrą opinią, a kopalnie poszukują wciąż nowych chętnych. Bardzo wiele osób pracuje w zakładach motoryzacyjnych. Nie jest to kwestia ostatnich lat. Skoda zatrudnia Polaków już od lat 80. ubiegłego wieku. Na pracę mogą liczyć mechanicy, ślusarze, lakiernicy, blacharze i wielu innych specjalistów. Dla fachowców praca czeka też w innych dziedzinach gospodarki.


Trzecia grupa to specjaliści branży IT, inżynierowie, specjaliści handlu i menedżerowie. Wiele firm współpracuje z przedsiębiorstwami z Polski, a przez to chętnie zatrudnia Polaków. Ludzie o wysokich kwalifikacjach poszukiwani są jednak praktycznie w każdym kraju. Zaletą Czech może być niewielka bariera językowa, która umożliwi nam start za granicą.


Warunki podejmowania pracy i stałego pobytu


Od czasu gdy nasze kraje stały się członkami Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, Polacy mogą podejmować w Czechach pracę bez żadnych ograniczeń. Pracodawca, który zatrudnia obcokrajowca musi poinformować o tym właściwy urząd pracy. Powinien to zrobić nie później niż w dniu podpisania umowy o pracę. Urząd należy poinformować także o rozwiązaniu umowy z cudzoziemcem.


Polak przebywający na terenie Czech nie dłużej niż 3 miesiące nie potrzebuje żadnych pozwoleń na pobyt. Po miesiącu powinniśmy jednak zameldować się w odpowiedniej jednostce policji.


Planujący pobyt dłuższy niż 3 miesiące, obcokrajowcy mają obowiązek wystąpienia o pozwolenie na pobyt dla obywatela kraju UE. Takie pozwolenie można zdobyć już w Polsce, udając się do odpowiedniej placówki konsularnej. Pozwolenie na pobyt nie jest koniecznym warunkiem podczas podejmowania pracy.


Obywatel Polski ma prawo i możliwość korzystania z usług i ofert czeskich urzędów pracy. Możliwy jest też transfer zasiłków i innych świadczeń pobieranych w naszym kraju.


Działalność gospodarcza


Obywatele polscy mogą bez żadnych ograniczeń zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Czech. Aby rozpocząć własną działalność, należy spełnić następujące warunki:


  • być pełnoletnim,
  • posiadać zdolność do czynności prawnych,
  • być niekaranym,
  • posiadać zaświadczenie z urzędu skarbowego (finansowego) o braku zaległości w płatności należnych zobowiązań podatkowych,
  • w szczególnych przypadkach trzeba udokumentować posiadanie specjalistycznego wykształcenia oraz dodatkowych uprawnień, jeśli wymaga tego ustawa o przedsiębiorczości lub inne szczególne przepisy prawne.


Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorców (Živnostenský úřad), który wydaje tak zwaną kartę przedsiębiorcy (živnostenský list) za opłatą od 1 tys. do 2 tys. koron (w zależności od rodzaju działalności).


Po uzyskaniu karty, należy w ciągu 30 dni zarejestrować się w urzędzie skarbowym, a w ciągu 8 dni, w instytucji ubezpieczenia społecznego oraz towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych.


Ile można zarobić?


Zarobki są nieznacznie wyższe niż w Polsce, ale znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. Średnia płaca wynosi obecnie około 18,5 tys. koron brutto. Jest to ponad 2,5 tys. zł. Najniższe możliwe wynagrodzenie rosło w ostatnim czasie i pod koniec 2006 roku wynosiło 8 tys. koron brutto. To ponad 1 tys zł.


Średnia płaca zależy od rejonu, w którym chcemy pracować. Największe zarobki uzyskują ludzie pracujący w centralnej i zachodniej części kraju. Najlepsza sytuacja panuje w stołecznej Pradze. Ta część kraju to jednak także wyższe koszty życia. Średnio zarobimy tam ponad 18 tys. koron.


Najniższe zarobki obowiązują w północno-wschodnich częściach kraju. Kraj morawsko-śląski (województwo) jeszcze do niedawna borykał się z dużym bezrobociem i restrukturyzacją przemysłu. Obecnie sytuacja jest jednak dużo lepsza. Średnio zarobimy w tych rejonach od 16 tys. do 17 tys. koron.


Największe zarobki zarezerwowane są dla specjalistów i mogą wynieść ponad 40 tys. koron. Pracownicy niewykwalifikowani dostają pensję, która w przybliżeniu wyniesie 1,5 – 1,7 tys. złotych.


Podejmując pracę możemy liczyć na dobrą opiekę socjalną, która pozwoli nam zmniejszyć koszty utrzymania i zaoszczędzić pieniądze. Wielu pracodawców rozdaje pracownikom bony żywnościowe. Firmy, które rekrutują w Polsce całe grupy pracowników zapewniają często zakwaterowanie w preferencyjnej cenie. Możemy liczyć ponadto na darmowy transport do Polski i z powrotem do Czech.


Gdzie szukać?


Poszukiwanie pracy można rozpocząć już w Polsce. Nabór, na zlecenie przedsiębiorców, urzędów lub pośredników prowadzony jest intensywnie już w naszym kraju.


Najpewniejsze są oferty publikowane przez państwowe urzędy pracy. Najczęściej są to oddziały wojewódzkie. Nie jest to jednak reguła. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie na zlecenie koreańskiego koncernu Hyundai będzie przeprowadzał rekrutację pracowników do nowo powstającej fabryki samochodów w Noszowicach. Nabór rozpocznie się najprawdopodobniej w drugiej połowie 2007 roku. Urzędy pracy współpracują głównie z pracodawcami, więc oferty tam prezentowane są raczej pewne.


Bardzo wiele ofert publikują prywatne agencje pośrednictwa pracy w polskiej prasie i portalach internetowych. Takie oferty powinniśmy dokładnie sprawdzić.


Na terenie Czech, Polacy mogą korzystać z usług pośrednictwa publicznych urzędów. Korzystać z ich szerokiego spektrum usług można bezpłatnie. Pomagają w wyborze zawodu i znalezieniu pracy. Możemy także liczyć na poradnictwo zawodowe i pomoc w przekwalifikowaniu się. Uzupełnieniem krajowego systemu są Europejskie Służby Zatrudnienia EURES. Udostępniają one oferty pracy i zajmują się doradztwem zawodowym.


Ofertę prywatnych agencji pośrednictwa pracy możemy znaleźć głównie w Internecie. Legalnie działająca firma musi mieć licencję Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych. W sieci funkcjonują ponadto portale zajmujące się ofertami zatrudnienia.


Ofert poszukiwać można w prasie. Największe dzienniki to „Mlada Fronta Dnes” i „Pravo”. Duży nakład posiada dziennik gospodarczy „Hospodarske Noviny”. Tygodniki dla poszukujących pracy to „Job Master” i „Annonce”.


Warunki pracy


Zasady określone w Kodeksie pracy są podobne do obowiązujących w naszym kraju. Podstawą jest umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Tydzień pracy wynosi 40 godzin. Przepisy prawa dopuszczają lub nakazują inny czas pracy, jeśli konkretny zawód tego wymaga.


Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, który wynosi od 4 do 8 tygodni w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Tym, którzy nie przepracowali roku przysługuje 1,25 dnia urlopu za każdy miesiąc pracy. Nie należy zapomnieć o świętach i ustawowych dniach wolnych od pracy. Jest ich aż 12 w ciągu roku.


Osoby pracujące i odprowadzające składki mogą liczyć na pełne świadczenia społeczne i zdrowotne. Obywatele polscy mają ponadto zagwarantowaną darmową opiekę zdrowotną na podstawie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.


Podatki


Obecnie funkcjonuje tutaj progresywny podatek od osób fizycznych. Według rządowych zamierzeń już od początku 2008 roku powinien obowiązywać 15-procentowy podatek liniowy.


W 2006 roku stawki podatku od osób fizycznych wynosiły (dochody roczne):


  • od 0 do 121 200 koron – 12 proc. 
  • od 121 200 do 218 400 koron – 14 544 koron podatku + 19 proc. 
  • od 218 400 do 331 200 koron – 33 012 koron podatku +25 proc. 
  • od 331 200 koron – 61 212 koron podatku +32 proc.


Podatek od osób prawnych wynosił 24 proc. Dodatkowo w Czechach obowiązuje podatek VAT (zwany tutaj DPH). Stawka podstawowa to 19 proc. Obniżona stawka 5 proc. obowiązuje w przypadku artykułów spożywczych, leków, książek i artykułów dziecięcych.


Rządy Polski i Republiki Czeskiej podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.


Koszty życia codziennego


Nie najwyższe zarobki rekompensują niskie koszty życia, które są porównywalne z polskimi. Wielu pracowników otrzymuje od pracodawców pozapłacowe świadczenia w postaci bonów lub innych dodatków. Pozwala to dodatkowo obniżyć koszty życia.


Ceny wynajmu mieszkań są różne w zależności od rejonu kraju. Najwyższe są w Pradze oraz w centralnych i zachodnich Czechach. Wynajęcie małego mieszkania w Pradze to koszt od 7,5 tys. do 13 tys. koron. Dostępne są oczywiście i droższe lokale. W Pilznie jest to koszt rzędu 6 tys. koron, w Brnie od 6 tys. do 12 tys. koron, a w Ostrawie od 5,5 tys. do 9 tys. koron. Wynajęcie pojedynczego pokoju znacznie obniży koszty.


Czechy posiadają bardzo dobrą i gęstą sieć połączeń kolejowych. Do wyboru mamy pociągi lokalne docierające do bardzo małych miejscowości oraz superszybkie i nowoczesne pociągi łączące duże miasta. Ceny biletów kolejowych są podobne do polskich. Co ciekawe, mniej zapłacimy za bilety na ekspresy i pociągi Intercity. Bilet na pociąg pośpieszny z Ostrawy do Pragi kosztuje 297 koron. Za bilet na szybką kolej Pendolino na tej samej trasie zapłacimy 500 koron. Alternatywą dla kolei jest gęsta sieć połączeń autobusowych krajowego przewoźnika ČSAD.


Komunikacja miejska jest dobrze zorganizowana. W wielu miastach kupując jeden bilet można korzystać z wszystkich środków transportu. W Pradze zasada ta obejmuje także metro. Za miesięczny bilet w stolicy zapłacimy 460 koron. Bilet całodzienny kosztuje 80 koron, a jednorazowy z prawem przesiadki – 20 koron. W Ostrawie w zależności od strefy zapłacimy od 180 do 459 koron miesięcznie. Bilet ważny 24 godziny kosztuje 44 korony, a ważny przez 60 minut – 20 koron.


Czy warto pracować w Czechach?


Na to pytanie każdy odpowie sobie sam. Z pewnością kraj ten ma wiele zalet. Mimo, że poziom życia jest niższy niż w krajach Europy Zachodniej, to Czechy w ostatnim czasie rozwijają się w imponującym tempie.


Wielu Polaków krytycznym okiem patrzy na możliwość szybkiego zysku na Zachodzie. Tymczasem nasz południowy sąsiad oferuje pracę w kraju bliskim nam językowo i kulturowo. Niebagatelną rolę odgrywają także małe odległości. Zwłaszcza osoby mieszkające w pobliżu południowej granicy naszego kraju mogą zachować stały kontakt z rodziną i znajomymi, a do kraju mogą wracać na każde święto i weekend.


Jednak Polska rozwija się ostatnio równie szybko. Powoli zaczyna brakować rąk do pracy, a oferta zatrudnienia jest coraz szersza. Oznacza to, że Czesi w niedalekiej przyszłości mogą mieć problemy ze ściągnięciem Polaków do pracy w ich kraju.


Przydatne strony internetowe:


Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

Strona o Republice Czeskiej (zatrudnienie i podatki / j.angielski)

Portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (praca i zabezpieczenie społeczne)

Odnośniki do ofert lokalnych urzędów pracy

Portal zawierający porady i oferty pracy

Spis legalnie działających agencji pośrednictwa pracy (wraz z odnośnikami)


Agencje pośrednictwa:


www.jobs.cz

www.jobpilot.cz

www.talents.cz

www.grafton.cz

www.manmark.cz

www.adecco.cz


Oferty pracy:


www.jobmaster.cz

http://prace.annonce.cz


Transport:


Portal umożliwiający wyszukiwanie połączeń we wszystkich rodzajach komunikacji oraz połączeń łączonych (obejmuje także komunikację miejską)

Strona kolei państwowych


Agencje pośrednictwa nieruchomości:


www.reality.cz

www.sreality.cz

http://realitymix.centrum.cz

www.reox.cz


Mateusz GrabowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach