Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


4 kwietnia 2011 r.

Do OFE w 2010 r. trafiło ponad 20 mld zł

W ubiegłym roku do otwartych funduszy emerytalnych zostały przekazane składki w łącznej wysokości 23,2 mld zł - to o 1,6 mld zł, czyli 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE wzrosła średnio o 11 proc. po wzroście o 13,7 proc. w 2009 i spadku o 14,3 proc. w 2008 – wynika z raportu „Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2010” opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Wynik osiągnięte przez OFE wyraźnie przekraczają inflację, co oznacza, że rośnie realna wartość aktywów gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Różnica w rocznej stopie zwrotu między najlepszym pod względem zmiany wartości jednostki rozrachunkowej ING OFE a najsłabszym Generali OFE wyniosła 2,6 pkt proc. Rok wcześniej stopy zwrotu funduszy zawierały się w przedziale o rozpiętości 8,2 pkt proc.

Na koniec 2010 roku wartości jednostek rozrachunkowych OFE zawierały się w przedziale od 28,63 do 33,22 zł. Oznacza to, że w latach 1999-2010 fundusze emerytalne uzyskały przeciętnie nominalne roczne stopy zwrotu od 9,5 do 10,9 proc. Średnie ustawowe stopy zwrotu, wyliczone w roku 2010 wyniosły: w marcu 2,9 proc. i we wrześniu 3,4 proc. Wszystkie OFE osiągnęły wyniki powyżej minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a więc w żadnym z nich nie wystąpił niedobór.

W roku 2010 do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 23,2 mld zł składek. Było to o 1,6 mld zł więcej niż rok wcześniej (wzrost o 7,6 proc.). Przyrost składek w ubiegłym roku był wyższy niż w 2009, tak w ujęciu nominalnym, jak i względnym. Najsilniej wzrosła wartość składek, jakie ZUS przekazał do AXA OFE (26,1 proc.) oraz Generali OFE (24,1 proc.). Wysokie, na tle rynku, wzrosty wartości składek odnotowano także w Allianz Polska OFE (18,2 proc.), Nordea OFE (12,7 proc.) oraz AEGON OFE (10,9 proc.). Najniższy przyrost wartości składek wystąpił w OFE Polsat (0,7 proc.).

Za zarządzanie i prowadzenie OFE powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) pobierają opłaty obciążające członków OFE. Jedną z nich jest opłata od składki, która jest pobierana, zanim składki przekazane przez ZUS zostaną zapisane na rachunkach członków. W roku 2010 łączna suma tych opłat wyniosła 805,5 mln zł. Po potrąceniu opłat na rachunkach członków zostały więc zapisane składki w wysokości 22,4 mld zł.

W roku 2009 rozpoczęły się wypłaty świadczeń dla pierwszych członków OFE, którzy przeszli na emeryturę. Pierwsze świadczenia otrzymały kobiety urodzone w roku 1949. Od momentu nabycia praw emerytalnych do osiągnięcia wieku emerytalnego członkowi OFE przysługuje prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Jej wysokość ustala ZUS poprzez podzielenie kwoty środków zgromadzonych na rachunku w OFE w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o emeryturę przez średnie dalsze trwanie życia.

Według stanu na koniec 2010 r. okresowe emerytury kapitałowe otrzymywało 775 osób. Łącznie, w ubiegłym roku OFE wypłaciły świadczenia o wartości 493,7 tys. zł, przy czym przeciętna miesięczna wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 89,01 zł. Ze względu na niewielką liczbę osób pobierających świadczenia i stosunkowo krótki okres oszczędzania, różnice w wysokości świadczeń w poszczególnych OFE zależą bardziej od wysokości środków odprowadzonych na rachunek członka niż od efektywności samych funduszy.

T.Sz., KNF
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach