Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


5 maja 2009 r.

Dochody budżetu — porównanie 2008/2009

Dochody budżetu przeznaczone są na finansowanie aparatu państwowego. Dzielą się na dochody podatkowe i niepodatkowe. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej znaczącą część dochodów budżetowych stanowią dopłaty z UE.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Na dochody podatkowe składają się podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych, podatek tonażowy oraz podatki pośrednie: od towarów i usług, akcyzowy, od gier.

Dochody niepodatkowe to dywidenda, cło, dochody jednostek budżetowych, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, dochody zagraniczne i inne.

Tabela 1. Zestawienie dochodów państwa w latach 2008 i 2009 (w mln zł)

DOCHODY BUDŻETU

2008

2009

wzrost procentowy

 dochody podatkowe    228 194,4    249 724,2 9%
 dochody niepodatkowe      18 415,5      17 999,1 -2%
 środki z Unii Europejskiej      35 282,1      33 601,4 -5%

Tabela 2. Zestawienie dochodów podatkowych w latach 2008 i 2009 (w mln zł)

DOCHODY PODATKOWE

2008

2009

wzrost procentowy

podatek od towarów i usług

111 700 116 880 5%

podatek akcyzowy

52 200 58 110 11%

podatek od gier

990 1364 38%

podatek dochodowy od osób prawnych

27 150 33 120 22%

podatek dochodowy od osób fizycznych

36 154 40 250 11%
 podatek tonażowy 0,4 0,2 -50%

RAZEM

228 194,4 249 724,2
9%


Tabela 3. Zestawienie dochodów niepodatkowych w latach 2008 i 2009 (w mln zł)


DOCHODY NIEPODATKOWE

2008

2009

wzrost procentowy

dywidenda

3510 3351,1 -5%

cło

1993 2032 2%

dochody jednostek budżetowych

9841 9022,6 -8%

pozostałe dochody niepodatkowe

730 785 8%

wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

2164,6 2702 25%

dochody zagraniczne

176,9 106,4 -40%

RAZEM

18 415,5 17 999,1 -2%


M.S.Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach