Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


29 stycznia 2014 r.

Dodatek energetyczny - urzędy nie będą pobierać opłaty skarbowej

Od początku 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy i mają stałą umowę na dostawy energii elektrycznej, mogą starać się o dodatek energetyczny wynoszący miesięcznie – w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie domowym – od 11,36 do 18,93 zł miesięcznie. Jak zadecydował resort finansów, od decyzji w tych sprawach nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Zryczałtowany dodatek energetyczny skierowany jest do tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Rocznie wynosić będzie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużytej energii elektrycznej i średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym.

Decyzje o przyznaniu dodatku wydawane są na 6-miesięczne okresy. Za każdym razem ubiegająca się o dodatek osoba musiałaby uiścić opłatę skarbową (10 zł).

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia, decyzje dotyczące przyznania dodatku będą zwolnione z opłaty skarbowej.

„Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dostrzegający problem społeczny wynikający z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, sygnalizowali potrzebę podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania tego obowiązku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zaniechanie ma mieć zastosowanie do decyzji wydawanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Szacuje się, że zaniechanie pobierania opłaty poskutkuje spadkiem wpływów budżetowych o ok. 8-16 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 23 stycznia 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru opłaty sądowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 3 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach