Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 lutego 2017 r.

Dwie nowe instytucje zadbają o prawa przedsiębiorców?

Ministerstwo Rozwoju powoła dwie nowe instytucje – Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, które mają uzupełniać nowe Prawo przedsiębiorców. Jak przekonują projektodawcy, nowe instytucje będą gwarantami instytucjonalnych zasad i praw przedsiębiorców.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

„Propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie oddziaływać na działających w Polsce przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzanie rozwiązań jest pożądane, zarówno z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, jak i rozwoju całej gospodarki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, pierwsza z instytucji, czyli Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, ma stanowić podstawową instytucję wsparcia i monitoringu wdrażania w praktyce zasad przewidzianych w tzw. „Konstytucji Biznesu”. Do jej celów należeć będzie m.in. działanie na rzecz realizacji zasad wolności działalności gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju. W skład nowej komisji wejdą przedstawiciele władz oraz 11 organizacji przedsiębiorców.

Drugą przewidzianą instytucją jest Rzecznik Przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem zostanie dbałość o praktyczne zastosowanie zasad „Konstytucji Biznesu”. Jak wskazuje resort rozwoju, rzecznik ma stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych  małych i średnich. Kadencja rzecznika wynosić będzie 5 lat.

Rzecznik zajmować ma się m.in. opiniowaniem projektów nowych przepisów, interwencjami dotyczącymi relacji na linii przedsiębiorcy-organy administracji publicznej, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi. Wśród możliwości działania rzecznika znajdzie się też m.in. wstrzymanie kontroli danego przedsiębiorstwa, jeżeli będzie mieć uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa w toku kontroli.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 lutego 2017 r.) o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców.

Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach