Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

27 listopada 2006 r.

Działalność gospodarcza — gdzie szukać wsparcia?

Jak otworzyć firmę, nie mając kapitału i doświadczenia? Własny biznes jest marzeniem wielu. Na realizację czeka mnóstwo ciekawych pomysłów, które mogłyby przynosić spore zyski. Stworzenie własnego przedsiębiorstwa jest wielką szansą, ale i ryzykiem. Na szczęście, w dzisiejszych czasach nie zostajemy z naszymi problemami całkiem sami. Wielu organizacjom i instytucjom bardzo zależy na naszej przedsiębiorczości, bo przynosi ona zyski nie tylko nam. Dlatego istnieje szereg inicjatyw i narzędzi, które pomogą nam stworzyć swój własny biznes.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Gdy jesteśmy bezrobotni


Istnieje w Polsce specjalny program wsparcia dla osób bezrobotnych, planujących założenie własnej firmy. Podstawą jest dotacja w wysokości pięciokrotności średniego wynagrodzenia, która wynosi obecnie około 12 tysięcy złotych, przeznaczona na rozpoczęcie działalności. Możemy za nią zakupić sprzęt niezbędny w naszej pracy, surowce do produkcji albo towar, którym będziemy obracać. Dotacja ta obejmuje także pomoc prawną konsultacje i doradztwo związane z podejmowaną przez nas działalnością gospodarczą. Ważne jest to, że dotacja będzie bezzwrotna, gdy nasza firma utrzyma się na rynku dłużej niż 12 miesięcy.


Pieniędzy nie otrzymamy, gdy:


  • wcześniej otrzymywaliśmy pomoc publiczną na działalność rolniczą lub gospodarczą,
  • odmówiliśmy bez podania uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych (w okresie 12 ostatnich miesięcy).


Pieniądze otrzymamy także zakładając spółdzielnię socjalną (trzykrotność średniego wynagrodzenia) lub przystępując do niej (dwukrotność średniego wynagrodzenia).


Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć podanie w swoim urzędzie Pracy. Warto działać szybko, gdyż na każdy rok przeznaczana jest określona pula pieniędzy.


Poza pomocą finansową możemy skorzystać także ze szkoleń, a zwłaszcza ze szkoleń dotyczących przedsiębiorczości i zakładania firmy.


Większość Wojewódzkich Urzędów Pracy prowadzi Biura Promowania Przedsiębiorczości, w których otrzymamy wszystkie interesujące nas informacje.


Dotacje z Unii Europejskiej


Na przedsiębiorców i na osoby rozpoczynające działalność czekają pieniądze i wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych. Do tej pory pieniądze na dotacje dla małych przedsiębiorstw były ulokowanie głównie w działaniu 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z pieniędzy unijnych finansowanych jest także bardzo wiele szkoleń i programów rozwojowych dla ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. Takimi funduszami są Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa Wspólnotowa Equal.


Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym. Dotychczasowe programy kończą się w 2007 roku, a nowe programy na lata 2007 - 2013 są właśnie dopracowywane i wdrażane. W przyszłym okresie znajdą się także fundusze przeznaczone na rozwój rynku pracy, innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego i inne dziedziny związane z przedsiębiorczością.


Wszelkich informacji o możliwościach skorzystania z przyszłych programów udzielają specjalne punkty informacyjne w Urzędach Marszałkowskich i regionalnych Agencjach Rozwoju Regionalnego. Warto więc już teraz rozpoznać przyszłe możliwości.


W niektórych województwach są jeszcze pieniądze na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Program ten skierowany jest jednak do firm już istniejących.


Fundusz Mikro


Fundusz Mikro powstał w 1994 roku. Założył go Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości aby pomagać w powstaniu i rozwoju małych przedsiębiorstw.


Aby otrzymać pieniądze na start nie musimy pisać biznesplanu, a jednym z celów jest uniknięcie zbyt wielu biurokratycznych procedur. Potrzebne jest przekonanie urzędników, że pieniądze są nam niezbędne oraz,  że zostaną dobrze wykorzystane.


Jeżeli ubiegamy się o pożyczkę po raz pierwszy, możemy liczyć na kilka tysięcy złotych. Oficjalne dostępne kwoty wynoszą od 1 tysiąca do 10 tysięcy złotych. Zabezpieczenie kredytu opiera się na poręczeniach. Standardowo powinniśmy znaleźć trzech żyrantów. Jeżeli naszym poręczycielem jest przedsiębiorca, może być on jedynym poręczycielem. Fundusz wychodzi bowiem z założenia, że jeżeli osoba prowadząca własną firmę godzi się poręczyć kredyt dla osoby rozpoczynającej działalność to oznacza to, że nowe przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. A w razie kłopotów, osoba startująca będzie wspierana przez poręczyciela.


Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy. W przypadku mniejszych sum, okres ten jest zazwyczaj krótszy.


Potrzebne informacje znajdziemy na stronie www.funduszmikro.com.pl, albo w jednym z kilkudziesięciu oddziałów funduszu.


Fundusze Regionalne


Jeżeli przeraża nas skala i ogrom funduszy europejskich oraz towarzysząca im biurokracja, powinniśmy zainteresować się ofertą jednego z wielu funduszy regionalnych. W Polsce działa ich kilkadziesiąt. Są to agencje rozwoju regionalnego, fundusze rozwoju przedsiębiorczości albo izby gospodarcze. Wiele z tych organizacji prowadzi programy i projekty finansowane z Unii Europejskiej, mające wspierać rozwój małej przedsiębiorczości. Ich oferta obejmuje pożyczki na start, liczne szkolenia i programy pomocowe. Są to najczęściej organizacje non profit, więc oferowane kredyty są raczej tanie.


Warunki udzielanego wsparcia są bardzo zróżnicowane. Najlepszym sposobem poznania szczegółów, jest udanie się do jednego z wielu punktów konsultacyjnych działających w większości instytucji.


Kwoty jakie możemy pożyczyć, zaczynają się od kilku tysięcy a kończą nawet na kilkudziesięciu tysiącach złotych. Oprocentowanie zależy najczęściej od stopy redyskontowej weksli w NBP. Oprocentowanie może wynieść od 0,3 do 1,5 wielkości tej stopy. Do kosztów pożyczki doliczamy także prowizje, która wynosi około 1-2 proc. kwoty pożyczki. Okres spłaty wynosi zazwyczaj do 36 miesięcy, a niektóre instytucje oferują umorzenie 10-15 proc. spłacanej kwoty albo oferują roczną karencję w spłacie zobowiązań. Te same organizacje bardzo często prowadzą także fundusze poręczeniowe, które pomogą nam zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym.


Aby znaleźć fundusze działające w naszym regionie, najlepiej skorzystać ze strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (http://www.psfp.org.pl/).


Inkubatory przedsiębiorczości


To instytucje mające za zadanie wspierać inicjatywy przedsiębiorców, którzy posiadają pomysł na własną firmę, ale nie posiadają środków finansowych i doświadczenia biznesowego. Oferują one wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, kadrowe i finansowe. Pozwalają znacznie obniżyć koszty związane z wynajmowaniem biura i funkcjonowania w początkowym okresie istnienia firmy.


Przeważająca większość inkubatorów jest ukierunkowana na wspieranie inicjatyw innowacyjnych, związanych z nowymi technologiami lub usługami nie oferowanymi jeszcze powszechnie w kraju. Bardzo wiele z nich działa przy wyższych uczelniach i oferuje swe usługi osobom do 30 roku życia.


Osoba, która myśli o własnym biznesie nie musi zakładać od razu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, inkubator pełni funkcję „firmy matki”, wystawiającej faktury, prowadzącej księgowość, zapewniającej siedzibę, a nawet materiały biurowe i promocję.


Istotną częścią działalności tych instytucji są usługi doradcze. Z pomocy inkubatorów skorzystać możemy, gdy planujemy ubiegać się o krajowe albo europejskie fundusze na rozwój przedsiębiorczości. Można tam uzyskać pomoc przy pisaniu biznesplanów przedsiębiorstw i poszczególnych przedsięwzięć, studiów wykonalności i analiz finansowych. Przyszły przedsiębiorca ma prawo do korzystania z licznych szkoleń, które pomagają mu skutecznie poruszać się po rynku.


Komplet informacji i listę Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości znajdziemy na stronie www.inkubatory.pl. Ponadto, inkubatory prowadzi wiele gmin na terenie całego kraju.


Anioły Biznesu


To specyficzny rodzaj wspierania przedsiębiorczości. Aniołami Biznesu są najczęściej osoby prywatne, które inwestują swoje nadwyżki finansowe w pomysły powstające w głowach ludzi albo w firmy w bardzo wczesnej fazie powstawania. Za swoje pieniądze oczekują udziałów w przedsięwzięciu i możliwości wpływania na strategiczne decyzje firmy. Stają się więc częścią przedsiębiorstwa. Ostatecznym celem inwestora jest wielokrotne pomnożenie zainwestowanych pieniędzy i wycofanie się z przedsięwzięcia. Jest to rodzaj dwustronnej transakcji. Jedna strona oferuje kapitał, a druga wiedzę i idee.


Największe szanse na sfinansowanie startu mają projekty bazujące na najnowszych technologiach, usługach internetowych albo operujące na rynku bankowym i finansowym. Te dziedziny mogą zapewnić bowiem najszybszy i największy zysk. Dzięki Aniołom Biznesu powstały m.in. Google i Apple. Ten sposób finansowania działalności istnieje od początku kapitalizmu. Sam Henry Ford do realizacji swego pomysłu skorzystał z takiego kapitału. Dziś Ford to jeden z największych koncernów świata.


W Polsce możliwości są wielokrotnie mniejsze niż w zamożniejszych krajach, ale istnieją już sieci Aniołów Biznesu. Są to m.in. PolBAN (Polska Sieć Aniołów Biznesu), czy Lewiatan Business Angels.


Aby przekonać do siebie inwestorów, powinniśmy naprawdę dobrze opracować nasz pomysł. Podstawą jest dokładny biznesplan i analiza rynku. Powinniśmy przedstawić inwestorowi naszą przyszłą konkurencję oraz określić czym nasz produkt lub usługa będą się wyróżniać na rynku. Niezbędne jest zaplanowanie strategii marketingowej.


Inwestor powinien także wiedzieć jaki procent zysku przewidujemy dla siebie.


W taki sposób możemy uzyskać od 50 tysięcy do miliona złotych. Tak więc gwarancją sukcesu powinien być nasz naprawdę dobry pomysł. Umowy podpisywane są minimum na 2, a maksymalnie na 4 lata.


Informacje i kontakty znajdziemy na stronach polskich organizacji skupiających Anioły Biznesu: www.polban.pl i www.lba.pl.


Mateusz GrabowskiCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach