Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


17 lutego 2017 r.

Działalność na małą skalę będzie zwolniona z obowiązku rejestracji

Ministerstwo Rozwoju wprowadzi instytucję tzw. działalności nierejestrowej. Działalność na małą skalę, z której osoba fizyczne czerpie przychody na poziomie do  50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1000 zł brutto), nie będzie już wymagać rejestracji i nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Prowadzący taką działalność nie będzie też musiał opłacać składek na ZUS.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Jak wskazano w projekcie, z definicji działalności w sposób formalny wyłączona zostanie „działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie jest ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Obecnie płaca minimalna wynosi 2000 zł, czyli w przypadku wprowadzenia ustawy w tym roku limitem byłoby 1000 zł.

Działalność nierejestrowa będzie musiała być wykonywana przez osobę fizyczną, a przychody nie będą mogły być wyższe od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem ma być również brak wpisu do CEIDG.

Zgodnie z planowanymi przepisami, za działalność nierejestrową nie będzie można uznawać działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub też wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Co istotne, osoba prowadząca działalność nierejestrową nie będzie przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, lecz – zgodnie z Kodeksem cywilnym – zostanie zobowiązana do przestrzegania regulacji wiążących przedsiębiorców w relacjach z klientami.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 lutego 2017 r.) – Prawo przedsiębiorców.

Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach