Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


2 października 2013 r.

Emerytury i renty - nowe zasady wyliczania kapitału początkowego

W życie weszły zmienione zasady wyliczania przez ZUS tzw. kapitału początkowego. Na nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach mogą skorzystać ci, którzy z jakichś przyczyn nie przepracowali całego roku kalendarzowego, bo przykładowo byli wtedy bezrobotni lub korzystali z urlopu wychowawczego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Nowela obejmuje wszystkich tych, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie przepracowali całego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu kapitału początkowego (składki zgromadzone przez ubezpieczonego przed reformą emerytalną z 1999 r.) uwzględniany ma być stosunek zarobków za przepracowane w rzeczywistości miesiące w odniesieniu do wysokości przeciętnego wynagrodzenia za ten czas, a nie – jak było to wcześniej – za całe 12 miesięcy.

„Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu” – zapisano w ustawie (nowe brzmienie art. 174 ust. 3b).

Zgodnie z nowelą, osoba mająca już ustalony kapitał początkowy będzie mogła – jeżeli chce przeliczyć kapitał według nowych zasad – złożyć wniosek do ZUS. W przypadku pozostałych osób ZUS sam przeliczy kapitał z uwzględnieniem nowych zasad, ale tylko wtedy, gdy będzie to dla nich korzystne.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 poz. 960).

Nowelizacja weszła w życie 1 października 2013 r.

mpCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach