Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


23 listopada 2006 r.

Ile z naszych pieniędzy trafia do samorządów?

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określone zostały w Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Dochodami gmin, powiatów i województw jest m.in. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Udział ten wynosi odpowiednio: 

 

 
Jednostka
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Gmina
6,71%
39,34%
Powiat
1,40%
10,25%
Województwo
15,90%
1,60%
 
 

 

Właściwe jednostki samorządu terytorialnego zasilane są również poprzez wpływy z:

 
  • opłaty skarbowej; 
  • podatku od czynności cywilnoprawnych; 
  • podatku od spadków i darowizn; 
  • podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy, w której prowadzona jest działalność opodatkowana w formie karty podatkowej).

 

Romuald GabryszCopyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach