Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / budownictwo - (138) 

 • 18 lutego 2011 r.
  Budownictwo: O jedną czwartą mniej nowych mieszkań
  9,3 tys. mieszkań, czyli o 27,2 proc. mniej niż przed rokiem oddano do użytkowania w styczniu br. - wynika z wstępnych danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu ze styczniem 2009 r. oznacza to spadek aż o 57,9 proc. Jednocześnie w styczniu 2011 r. rozpoczęto budowę ponad 6,2 tys. mieszkań - o 40,4 proc. więcej niż w 2010 r., natomiast wydano pozwolenia na budowę 9,6 tys. mieszkań, o 9,2 proc. mniej rok wcześniej.  
 • 27 stycznia 2011 r.
  UOKiK karze deweloperów
  W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Budownictwo: 15-proc. spadek liczby nowych mieszkań
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do grudnia 2010 r. oddano do użytkowania 135,7 tys. mieszkań, czyli mniej o 15,2 proc. niż w 2009 r. i o 17,8 proc. w porównaniu z 2008 r. W ciągu dwunastu miesięcy 2010 r. rozpoczęto budowę 158,1 tys. mieszkań, tj. o 10,6 proc. więcej niż w 2009 r., natomiast wydano pozwolenia na budowę 174,9 tys. mieszkań, czyli odpowiednio o 2,2 proc. mniej.  
 • 17 grudnia 2010 r.
  Budownictwo: Mniej nowych mieszkań
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do listopada tego roku oddano do użytkowania 120,7 tys. mieszkań, czyli o 16,1 proc. mniej niż w 2009 r. i o 10,8 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-listopad 2008 r. W ciągu jedenastu miesięcy br. rozpoczęto budowę 150 tys. mieszkań, tj. o 11,5 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wydano też pozwolenia na budowę 161 tys. mieszkań, tj. o 1,9 proc. mniej niż przed rokiem.  
 • 1 grudnia 2010 r.
  Budownictwo: Rząd stawia na społeczne grupy mieszkaniowe
  Wprowadzenie systemu realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem z docelowym przeniesieniem własności na najemcę, wygaszenie programów wsparcia budownictwa takich jak „Rodzina na swoim”, pomoc w spłacie spółdzielczych kredytów mieszkaniowych „starego portfela”, czy zwrot części podatku VAT na materiały budowlane – to główne założenia rządowej polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.  
 • 22 listopada 2010 r.
  Budownictwo: Kilkunastoprocentowy spadek liczby nowych mieszkań
  Od stycznia do października 2010 r. oddano do użytkowania 107,5 tys. mieszkań, tj. o 17,5 proc. mniej niż w 2009 r. i o 12,8 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń- październik 2008 r. - wynika z wstępnych danych GUS. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 139,9 tys. mieszkań, tj. o 12,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, natomiast wydano pozwolenia na budowę 147,6 tys. mieszkań, tj. o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem.  
 • 19 października 2010 r.
  Budownictwo: Mniej gotowych mieszkań, więcej – w budowie
  Według wstępnych danych GUS, od stycznia do września 2010 r. oddano do użytkowania 97 tys. mieszkań, o 15,5 proc. mniej niż w 2009 r. i o 9,7 proc. mniej w porównaniu z analogicznym 2008 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. rozpoczęto budowę 127,7 tys. mieszkań, czyli o 16,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przy czym tempo wzrostu w III kwartale obniżyło się w stosunku do notowanego za I półrocze, głównie z powodu słabych wyników we wrześniu 2010 r. Ponadto w ciągu dziewięciu miesięcy br. odnotowano spadek o 4,5 proc. liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań (do 132,3 tys.) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • 17 września 2010 r.
  Budownictwo: Mniej nowych mieszkań
  Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-sierpień 2010 r. oddano do użytkowania 84,9 tys. mieszkań, tj. o 17,7 proc. mniej niż w 2009 r. i o 10,7 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-sierpień 2008 r. Jednocześnie od początku 2010 r. systematycznie wzrasta liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu ośmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 112,6 tys. mieszkań, tj. o 19,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Utrzymuje się natomiast spadkowa tendencja liczby wydanych pozwoleń - w okresie styczeń-sierpień 2010 r. zezwolono na budowę 115 tys. mieszkań, tj. o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem.
 • 12 sierpnia 2010 r.
  Trwa ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych
  63,9 tys. nowych kredytów na cele mieszkaniowe na kwotę przeszło 13,5 mld zł udzieliły banki w II kwartale 2010 r. – wynika z czwartej edycji raportu AMRON-SARFiN przygotowywanego przez Związek Banków Polskich. Średnia wartość kredytu wyniosła 206 tys. zł, a ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosła o 13 proc. do 245,9 mld. Blisko jedna czwarta (23,6 proc.) wartości nowego portfela to kredyty denominowane w euro, co przyczyniło się do zmniejszenia udziału kredytów złotówkowych.
 • 4 sierpnia 2010 r.
  Odbudowa po powodzi na nowych zasadach
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Obecne regulacje pozwalają na specjalny tryb odbudowy zniszczonych obiektów w tym samym miejscu i o tych samych gabarytach. W wielu wypadkach oznacza to ponowne ich zniszczenie przez żywioł i kolejne straty. Wprowadzone zmiany zapewniają specjalny tryb odbudowy budynków i siedlisk na nowych terenach, na których te obiekty nie będą zagrożone ponownym zniszczeniem przez żywioł.
 • 22 lipca 2010 r.
  ZBP: Polacy powinni oszczędzać na mieszkanie
  Związek Banków Polskich proponuje, aby nowy rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego polegał m.in. na wprowadzeniu systemu oszczędnościowo-kredytowego, który ułatwi gromadzenie i pożyczanie środków na zakup mieszkania. Według danych ZBP, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1m kw. powierzchni mieszkania, a standard kupowanych nieruchomości pozostawia wiele do życzenia – w przypadku 16 proc. mieszkań w Polsce jest on niezadowalający. Deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych cywilizacyjnych barier Polski, ale też szansą rozwoju – uważa Związek. 
 • 19 lipca 2010 r.
  Mieszkania: Mniej ukończonych, więcej rozpoczętych
  Według wstępnych danych GUS, w I półroczu br. oddano do użytkowania 64 tys. mieszkań, tj. o 16 proc. mniej niż w 2009 r. i o 7,6 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2008 r. Na ożywienie na rynku budowlanym wskazuje jednak wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie sześciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 81,1 tys. mieszkań, tj. o 19,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku (mimo spadku w samym czerwcu o 4,7 proc.). Natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, wyniosła w tym okresie 82,1 tys., tj. o 9 proc. mniej niż przed rokiem.
 • 21 maja 2010 r.
  Nowe budynki tylko o niemal zerowym zużyciu energii?
  Zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia, że do roku 2020 wszystkie nowe budynki będą spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich charakterystyki energetycznej, zawiera nowa dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski.
 • 20 maja 2010 r.
  Mieszkań mniej o jedną piątą
  Według wstępnych danych GUS, od stycznia do kwietnia 2010 r. oddano do użytkowania 43,7 tys. mieszkań, tj. o 19,7 proc. mniej niż w 2009 r. i o 11 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2008 r. Na nieznaczne ożywienie na rynku budowlanym wskazuje jednak wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie czterech miesięcy br. rozpoczęto budowę 47,6 tys. mieszkań, tj. o 22,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W dalszym ciągu obserwowany jest natomiast spadek liczby mieszkań (do 51,6 tys.), na których budowę wydano pozwolenia - o 12 proc. w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2009 r.
 • 17 maja 2010 r.
  Deweloperzy ukarani za łamanie prawa
  Ponad 6,1 mln zł wyniosła łączna wysokość kar nałożonych na deweloperów przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trzynastu decyzjach wydanych w ciągu ostatniego półrocza. Oprócz nałożenia sankcji finansowych UOKiK nakazał przedsiębiorcom zmianę kwestionowanych praktyk. Ponad połowa postępowań zakończyła się dobrowolnymi zobowiązaniami przedsiębiorców do zmiany praktyki.
 • 17 marca 2010 r.
  GUS: Liczba nowych mieszkań zmalała o 1/3
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-luty 2010 r. oddano do użytkowania 21,7 tys. mieszkań tj. o 31,9 proc. mniej niż w 2009 r., a w porównaniu z okresem styczeń-luty 2008 r. mniej o 15,3 proc. Nadal malała aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dwóch miesięcy tego roku rozpoczęto budowę ponad 11 tys. mieszkań, tj. o 9,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2009 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-luty ubiegłego roku do 21,7 tys. mieszkań, tj. o 23,7 proc.
 • 18 lutego 2010 r.
  Nowych mieszkań o połowę mniej niż rok temu
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu tego roku oddano do użytkowania 11,7 tys. mieszkań, czyli o 47,1 proc. mniej niż w tym samym miesiącu 2009 r. i o 20,2 proc. mniej w porównaniu ze styczniem 2008. Największy spadek odnotowano w budownictwie indywidualnym. Zwiększyła się jedynie liczba nowych mieszkań spółdzielczych.
 • 12 lutego 2010 r.
  Środki z EFRR na mieszkania dla potrzebujących
  Remonty i budowa nowych mieszkań, jako forma pomocy dla zmarginalizowanych społeczności, będzie mogła być finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – postanowił Parlament Europejski. Tekst rozporządzenia w tej sprawie nie zawiera definicji „społeczności zmarginalizowanej”, jednak z preambuły wynika, że chodzi przede wszystkim o społeczność romską.
 • 20 stycznia 2010 r.
  Ponad 3-proc. spadek liczby nowych mieszkań w 2009 r.
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. oddano do użytkowania 160,1 tys. mieszkań, tj. o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem, ale o 19,7 proc. więcej niż w 2007 r. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku rozpoczęto budowę 142,9 tys. mieszkań, tj. o 18,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2008 do 178,8 tys. mieszkań, tj. o 22,3 proc.
 • 13 stycznia 2010 r.
  Skuteczniejsze kontrole wyrobów budowlanych
  Wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą efektywność kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego i przyczynią się do skutecznego wyeliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów jakości - przewiduje zaakceptowany przez rząd projekt zmian w ustawach o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.
 • 6 stycznia 2010 r.
  Zmiany w zasadach wspierania termomodernizacji
  Wprowadzenie wyjątku od zasady składania do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wniosków o przyznanie premii kompensacyjnej za pośrednictwem banku kredytującego to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożonym przez ministra infrastruktury, a zaakceptowanym we wtorek 5 stycznia przez rząd. Przyjęte rozwiązania mają w istotny sposób poprawić dostępność premii kompensacyjnej dla uprawnionych.
 • 4 stycznia 2010 r.
  Wzrost w budownictwie infrastrukturalnym decyduje o sytuacji na rynku budowlanym
  Z zaprezentowanej pod koniec grudnia analizy kondycji polskiego budownictwa wynika, że w najbliższych latach o poziomie produkcji w tym sektorze zdecyduje przede wszystkim realizacja projektów infrastrukturalnych. Gorsze perspektywy mają budownictwo usługowe i mieszkaniowe.
 • 17 grudnia 2009 r.
  Ponad 140 tys. nowych mieszkań
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do listopada bieżącego roku oddano do użytkowania 143,3 tys. mieszkań, tj. o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem i o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. W dalszym ciągu spadała aktywność inwestorów - w ciągu jedenastu miesięcy rozpoczęli oni budowę 134,5 tys. mieszkań, tj. o 19,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-listopad ubiegłego roku do 164,2 tys. mieszkań, czyli o 23,5 proc.
 • 1 grudnia 2009 r.
  Coraz mniej inwestycji na rynku powierzchni magazynowych
  Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, trzeci kwartał br. nie przyniósł istotnych zmian na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Wśród deweloperów utrzymało się zachowawcze podejście do rozpoczynania inwestycji spekulacyjnych. Na rynek weszło jedynie 57 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, wobec podaży sięgającej 400 tys. m2 w tym samym czasie poprzedniego roku. Na skutek braku nowych inwestycji powoli kurczą się zasoby powierzchni magazynowej w budowie. Na koniec września prace budowlane trwały przy 150 tys. m2 magazynów. W analogicznym okresie ubiegłego roku powierzchnia pozostająca w budowie wynosiła ok. 1,25 mln m2.
 • 1 grudnia 2009 r.
  Koniec z banerami reklamowymi, które zasłaniają okna
  Prawdopodobnie w połowie grudnia wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, którą pod koniec ubiegłego tygodnia podpisał minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Przepisy regulują możliwość instalowania na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem mieszkań.
 • 23 listopada 2009 r.
  Kara miliona zł dla dewelopera
  Z powodu niewycofania się z niezgodnych z prawem zapisów w umowach z klientami, do czego zobowiązywała decyzja regulatora sprzed roku, na firmę deweloperskę J.W. Construction została przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożona kara w wysokości blisko miliona złotych. Stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień było też najczęstszym problemem w innych firmach deweloperskich, które skontrolował UOKiK od początku 2009 roku.
 • 18 listopada 2009 r.
  Do października powstało prawie 130 tys. mieszkań
  Według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do października tego roku oddano do użytkowania 128,3 tys. mieszkań, tj. o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 24,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. W dalszym ciągu miał miejsce spadek aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 124,2 tys. mieszkań, tj. o 21,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-październik 2008 r. do 152,6 tys. mieszkań, tj. o 24,2 proc.
 • 21 października 2009 r.
  Zwrot różnicy w VAT na materiały budowlane w 4 miesiące?
  Nie 60 dni, jak chcą posłowie, ale cztery miesiące będzie miał prawdopodobnie urząd skarbowy na zwrot części podatku VAT na materiały budowlane. Tak wynika z rządowego stanowiska wobec projektu nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przygotowanego przez komisję nadzwyczajną „Przyjazne państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Ministrowie poselską propozycję ocenili negatywnie.
 • 19 października 2009 r.
  115 tys. nowych mieszkań
  Od stycznia do września tego roku oddano do użytkowania 114,7 tys. nowych mieszkań, czyli o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem i o 31,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Utrzymał się spadek aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dziewięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 109,9 tys. mieszkań, tj. o 23,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń wrzesień ubiegłego roku do 138,6 tys. mieszkań, tj. o 23,2 proc.
 • 22 września 2009 r.
  Decyzja o warunkach zabudowy nie jest konieczna do legalizacji samowoli
  Obowiązek przedstawienia w postępowaniu legalizacyjnym ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego jest niezgodny z konstytucją - stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącego procedury legalizacji samowoli budowlanej.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach