Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / bezrobotni - (6) 

 • 7 marca 2011 r.
  Kolejny wzrost bezrobocia
  Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym br. 13,2 proc. i w porównaniu do stycznia wzrosła o 0,2 pkt proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost bezrobocia o 0,3 pkt proc. do poziomu identycznego poziomu – przypomina resort.  
 • 31 stycznia 2011 r.
  Bezrobocie wzrosło o 0,6 pkt
  W końcu grudnia 2010 r. bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy stanowili 12,3 proc. ludności aktywnej zawodowo wobec 11,7 proc. w listopadzie ubiegłego roku i 12,1 proc. w grudniu 2009 r. - podał GUS. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 954,7 tys. osób, w tym 1014,8 tys. kobiet, i była wyższa niż przed miesiącem o 96,4 tys. osób, czyli o 5,2 proc. W ujęciu rocznym wzrosła o 62 tys. Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,8 proc. mieszkało na wsi.  
 • 15 lipca 2010 r.
  Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
 • 2 czerwca 2010 r.
  Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Polaków
  Pierwsze miejsce w konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP) w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” zdobył projekt „Budowa domów poprzez system szkolenia dla bezrobotnych” zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Finałowa gala konkursu odbyła się 1 czerwca w Madrycie.
 • 10 maja 2010 r.
  Ministerstwo Pracy: Stopa bezrobocia spadła do 12,3 proc.
  W porównaniu do końca marca tego roku liczba bezrobotnych spadła w kwietniu o 101 tys. osób (o 4,9 proc.) i jest to najwyższy spadek w ciągu ostatnich trzech lat – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W końcu kwietnia w ewidencji urzędów pracy było zarejestrowanych 1 mln 975,7 tys. osób bez pracy. Z kolei szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła 12,3 proc.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  KPP: Przyznanie samej dotacji bezrobotnemu nie załatwia sprawy
  W ubiegłym roku 64 tys. bezrobotnych otrzymało z Urzędów Pracy dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, o jaką mogli się ubiegać, to 19,4 tys. W sumie państwo wydało na ten cel ok. 1,2 mld zł. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera taką formę aktywizacji bezrobotnych, pod warunkiem, że zrobi się jak najwięcej, by stworzone w ten sposób miejsca pracy okazały się trwałe.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach