Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / becikowe - (6) 

 • 2 kwietnia 2010 r.
  Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka
  W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • 10 lutego 2010 r.
  Łatwiej o becikowe
  Rząd na wniosek minister pracy i polityki społecznej - przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, która przewiduje tymczasowe złagodzenie warunków, jakie musi spełnić kobieta, by otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
 • 27 października 2009 r.
  Po becikowe z zaświadczeniem lekarskim
  Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 1 listopada br. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 • 24 kwietnia 2007 r.
  Drugie becikowe wypłacane w ratach
  Joanna Kluzik-Rostkowska chce przekonać najuboższe kobiety do poddawania się regularnym badaniom w czasie ciąży. Wiceminister pracy i polityki społecznej proponuje, by becikowe było wypłacane w ratach, po 100 zł miesięcznie. Jednak pod warunkiem, że przyszła matka każdego miesiąca pójdzie na badania — podaje „Dziennik”.
 • 29 listopada 2006 r.
  Świadczenia rodzinne
  Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz jednorazowe zapomogi z okazji urodzenia dziecka (ustawowe becikowe i zapomoga wypłacana przez gminy).
 • 29 listopada 2006 r.
  Świadczenia rodzinne — formalności
  Aby otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego i opcjonalnych dodatków, należy złożyć stosowny wniosek w odpowiednim dla miejsca zamieszkania terenowym punkcie ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach