Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / banki - (336) 

 • 25 marca 2011 r.
  Gorsze nastroje wśród bankowców
  W bieżącym miesiącu wartość indeksu Pengab, czyli wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych, spadła o 0,8 pkt w porównaniu z wynikiem z lutego i wynosi 30 pkt. W ciągu miesiąca wskaźnik bieżących ocen wzrósł o 2,3 i obecnie wynosi 23 pkt, a wartość indeksu prognoz obniżyła się o 3,9 do poziomu 37 pkt. Spadła również wartość indeksu oceny sytuacji ekonomicznej, a skutkiem tego zjawiska jest spadek ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 4,7 pkt – jego wartość wynosi obecnie 37,4 pkt.  
 • 25 marca 2011 r.
  Bankowość internetowa – rośnie liczba rachunków
  Na koniec 2010 r. z bankowości internetowej aktywnie korzystało ponad 10,1 mln klientów, z czego 9,1 mln stanowili klienci indywidualni, a nieco ponad milion przedsiębiorcy – wynika z drugiej edycji raportu netB@nk, przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Tylko w ostatnim roku w Polsce przybyło ponad 1,8 mln aktywnych klientów bankowości internetowej. Według prognoz, w kolejnych latach całkowita liczba klientów e-banków może rosnąć o milion rocznie.  
 • 23 marca 2011 r.
  KNF: Wyższe ryzyko działalności bankowej
  Silne pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek nadmiernego rozluźnienia standardów polityki kredytowej oraz zmniejszenia tempa wzrostu gospodarki to główne czynniki ryzyka dla polskiego sektora bankowego – wynika z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji o sytuacji banków po trzech kwartałach 2010 r.  
 • 18 marca 2011 r.
  Polskie banki będą wysyłać informacje do amerykańskiego fiskusa
  1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać amerykańska ustawa podatkowa, która nakłada na zagraniczne – w tym polskie – instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników i obywateli Stanów Zjednoczonych. Jeżeli instytucja finansowa nie dostosuje się do nowych regulacji, jej klienci, których obejmuje ustawa, utracą 30 proc. wpływów z amerykańskich źródeł – przestrzega firma doradcza Deloitte.  
 • 25 lutego 2011 r.
  Banki: 1,2 tys. skarg do arbitrażu
  W 2010 roku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) wpłynęło 1165 skarg od klientów banków. Średnia wartość przedmiotu sporu w ubiegłym roku wyniosła blisko 3,7 tys. zł, natomiast średni czas rozpatrywania wniosku przez arbitra to ponad pięć tygodni. Największy odsetek spraw stanowiły spory dotyczące kredytów, przede wszystkim hipotecznych.  
 • 18 lutego 2011 r.
  Korzystne prognozy dla banków
  O 1,9 pkt wzrosła w lutym, w porównaniu z wynikiem ze stycznia tego roku, wzrosła wartość wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych – podał Związek Banków Polskich. Indeks Pengab wynosi obecnie 30,8 pkt, co oznacza, że powrócił do stanu z października ubiegłego roku. W tym miesiącu odnotowano wyraźny, wynoszący 9,2 pkt wzrost prognostycznej składowej wskaźnika (do 40,9) oraz spadek wartości ocen bieżącej sytuacji (o 5,5 pkt - do 20,7).  
 • 10 lutego 2011 r.
  Deloitte: Banki powinny zmienić model prowadzenia biznesu
  Banki powinny zmienić filozofię prowadzenia działalności, podnieść kompetencje pracowników, a także jakość oferowanych usług, w przeciwnym wypadku wkrótce mogą mieć problem z utrzymaniem obecnej pozycji rynkowej – uważają analitycy z firmy doradczej Deloitte. W ich opinii  głębokich przekształceń w sposobie działania banków wymaga nowa sytuacja makroekonomiczna oraz zmiany regulacyjne w sektorze finansowym.  
 • 4 lutego 2011 r.
  Ubezpieczenia produktów bankowych – rekomendacja ZBP
  1 lipca br. wejdzie w życie rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Głównym celem tego dokumentu jest określenie ogólnych zasad postępowania banków w przypadku, gdy wykonywanie przez bank lub ubezpieczyciela umów ubezpieczenia ryzyka banku może wywołać skutki dla klienta.  
 • 25 stycznia 2011 r.
  Bankowy tytuł egzekucyjny – ZBP przeciwny zmianom
  Zmiany w ustawie o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo czynności bankowych – uważa Związek Banków Polskich. Według ZBP, projekt ogranicza instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego, mimo że w 2005 r. regulacje w tej sprawie zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą, a banki w pełni wdrożyły zalecenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące obowiązków informacyjnych wobec klientów.  
 • 13 stycznia 2011 r.
  Opłaty za usługi bankomatowe?
  Banki powinny mieć możliwość pobierania opłat za usługi bankomatowe – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji reprezentującej przedsiębiorców, rozwiązanie takie powinno się znaleźć w przygotowywanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jego celem miałoby być zachęcenie do szerszego korzystania z obrotu bezgotówkowego.  
 • 4 stycznia 2011 r.
  Przywilej banków pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
  25 stycznia 2011 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.
 • 17 grudnia 2010 r.
  Coraz popularniejsze internetowe konta bankowe
  Na koniec III kwartału br. z bankowości internetowej aktywnie korzystało 9 mln klientów indywidualnych. Według prognoz, w kolejnych latach liczba ta może rosnąć nawet o milion rocznie. Zwiększa się też wartość transakcji dokonywanych przez Internet. Z kont internetowych na co dzień aktywnie korzysta również ponad milion małych i średnich przedsiębiorstw. Od początku roku o ponad 10 proc. spadła natomiast liczba kart kredytowych w portfelach Polaków – wynika z pierwszej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.  
 • 16 grudnia 2010 r.
  Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.  
 • 15 grudnia 2010 r.
  Banki chcą pośredniczyć w rozdzielaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020
  „Banki w perspektywie programów 2020” - pod takim hasłem funkcjonuje stworzone przez Związek Banków Polskich specjalne środowiskowe forum konsultacyjne, którego celem jest przygotowanie polskich instytucji finansowych do udziału w realizacji strategii i programów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jak szacuje ZBP, 80 proc. unijnych środków będzie dystrybuowane poprzez pośredników finansowych.  
 • 13 grudnia 2010 r.
  Certyfikaty dla bankowców
  Związek Banków Polskich przyznał 318 certyfikatów potwierdzających przyznanie stopni zawodowych pracownikom banków. Program certyfikacji umiejętności zawodowych jest realizowany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.  
 • 2 grudnia 2010 r.
  Oszustwa finansowe: Próby wyłudzeń na kwotę 300 mln zł
  W III kwartale 2010 r. udaremniono blisko 1,9 tys. prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości, a finansowa skala nieudanych oszustw to ponad 128 mln zł – wynika z najnowszego „Raportu o dokumentach - infoDOK” przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Od początku roku dzięki Systemowi Dokumenty Zastrzeżone udaremniono próby wyłudzeń na kwotę ponad 300 mln zł. Średnia kwota nieudanego wyłudzenia wyniosła ponad 32 tys. zł. Najwięcej takich prób odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim.  
 • 26 listopada 2010 r.
  Gorsza koniunktura w bankach
  W listopadzie wartość indeksu Pengab, czyli wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych, spadła w stosunku do października tego roku o 1,4 pkt i wynosi obecnie 29,5 pkt – ogłosił Związek Banków Polskich. Obecny poziom wskaźnika jest jednym z niższych odnotowanych w tym roku. Spadek wynika głównie z obniżenia wartości prognoz o 2,1 pkt. W badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju reprezentujących wszystkie typy banków.  
 • 22 listopada 2010 r.
  Wsparcie dla instytucji finansowych w kryzysie – regulacja na stałe
  Zasady udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcia, które mają na celu utrzymanie płynności płatniczej przez polskie instytucje finansowe oraz ich rekapitalizację nie wygasną z końcem 2010 roku, ale staną się stałym rozwiązaniem na wypadek kryzysu – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.  
 • 19 listopada 2010 r.
  Niespełna 11 tys. przeniesionych rachunków bankowych
  Od 1 stycznia do 31 października 2010 r. za pośrednictwem systemu wymiany informacji OGNIVO, obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, banki przesłały między sobą niespełna 11 tys. zgłoszeń dotyczących otwarcia nowego rachunku bankowego – wynika z przedstawionego przez Związek Banków Polskich raportu na temat stanu wykorzystania przez polskich konsumentów możliwości przenoszenia rachunków bankowych.  
 • 21 października 2010 r.
  Unijne ramy zarządzania na wypadek kryzysu finansowego - propozycje KE
  Komisja Europejska przedstawiła plany unijnych ram zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego. Przygotowują one grunt do przedłożenia wiosną 2011 r. wniosków ustawodawczych, które stworzą kompleksowe ramy zarządzania w sytuacjach kryzysowych, dotyczące banków i firm inwestycyjnych. Zdaniem KE, kryzys udowodnił, że problemy jednego banku mogą ogarnąć całą branżę finansową i rozprzestrzenić się ponad granicami państwowymi, a UE nie dysponuje systemami postępowania z instytucjami finansowymi znajdującymi się w trudnej sytuacji.
 • 21 października 2010 r.
  Depozyty będą lepiej chronione
  Podwyższenie sumy depozytu gwarantowanej do wypłaty w razie upadku banku przewiduje zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem resortu finansów, wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego wśród osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • 20 października 2010 r.
  Rekomendacja S II: ZBP chce złagodzenia projektu zmian
  Rezygnacji z ustalania poziomu kredytów walutowych w portfelu banku w wysokości 50 proc. oraz wydłużenia maksymalnego okresu kredytowania z 25 do 30 lat domaga się Związek Banków Polskich w odpowiedzi na projekt zmian w tzw. rekomendacji S II. Projekt przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Zakłada on wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu walutowych kredytów hipotecznych.
 • 19 października 2010 r.
  Ryzyko systemowe na rynkach finansowych – nowy projekt badawczy z udziałem EBC
  Komisja Europejska inwestuje w projekt badań, który ma na celu opracowanie wskaźników ryzyka systemowego dla tzw. systemów wczesnego ostrzegania. Tego rodzaju systemy miałyby służyć uprzedzaniu rządów i instytucji bankowych o zbliżających się kryzysach finansowych i umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych. Eksperci Europejskiego Banku Centralnego, naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz specjaliści z Yahoo! zbadają, jak bardzo instytucje finansowe narażone są na ryzyko systemowe wynikające z istnienia złożonych, silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych.
 • 15 października 2010 r.
  Udzielanie preferencyjnych kredytów dla rolnictwa atrakcyjniejsze dla banków
  Podwyższenie wskaźnika stanowiącego podstawę do obliczania wysokości oprocentowania udzielanych rolnikom preferencyjnych kredytów przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja jest efektem znacznego spadku opłacalności udzielania tych kredytów przez banki, zwłaszcza spółdzielcze, które pozyskują środki na takie kredyty na rynku międzybankowym.
 • 8 października 2010 r.
  Outsourcing bankowy – mniej ograniczeń
  W ramach umowy outsourcingowej bank będzie mógł powierzyć czynności również wspólnikom spółek cywilnych, a katalog czynności, których wykonywanie może być powierzone zewnętrznemu podmiotowi bez konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, ulegnie rozszerzeniu – przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe.
 • 6 października 2010 r.
  Nowe wymagania wobec banków raczej nie wpłyną na koszt kredytu
  Kwota niedoboru funduszy własnych polskich banków po wprowadzeniu wyższych limitów niezbędnych rezerw kapitałowych może wynieść nawet 6 mld złotych do 2019 r. – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Krajowe banki będą więc potrzebowały dodatkowych funduszy, by spełnić minimalne wymogi określone w tzw. Bazylei III, czyli zbiorze najnowszych regulacji skierowanych do sektora bankowego. Prawdopodobnie nie spowoduje to jednak wzrostu ceny udzielanych kredytów.
 • 14 września 2010 r.
  Rośnie liczba raportów o kredytobiorcach
  Mimo ciągle słabej akcji kredytowej banki zamawiają coraz więcej raportów kredytowych, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nietrafionych transakcji – podaje BIG InfoMonitor. To odpowiedź instytucji finansowych na fakt, że zaległe zadłużenie systematycznie rośnie i przybywa klientów podwyższonego ryzyka.
 • 14 września 2010 r.
  KE zapowiada dalsze reformy sektora finansowego
  Jesienią UE będzie kontynuować reorganizację europejskiego finansowego systemu regulacyjnego – ogłosiła Komisja Europejska. Po wprowadzeniu środków w zakresie lepszego nadzoru nad agencjami ratingowymi i ograniczeniu premii wypłacanych przez banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne na zatwierdzenie czeka jeszcze kilka ważnych aktów prawnych, a inne są w trakcie opracowywania. Do końca tego roku Komisja zamierza przedstawić większość wniosków ustawodawczych w ramach reformy i wzywa kraje UE oraz Parlament Europejski do przyjęcia ich przed końcem 2011 r.
 • 13 września 2010 r.
  BZ WBK dla Hiszpanów
  Nowym właścicielem 70,36 proc. akcji Banku Zachodniego WBK zostanie hiszpańska grupa bankowa Santander – postanowił dotychczasowy większościowy akcjonariusz banku Allied Irish Banks. Wartość pakietu akcji BZ WBK, jaki może nabyć grupa Santander, to 3,1 mld euro. Po uzyskaniu przez nowego akcjonariusza wszystkich wymaganych zgód regulatorów i sfinalizowaniu transakcji, Bank Zachodni WBK stanie się członkiem największej w strefie euro grupy finansowej.
 • 2 września 2010 r.
  Firmy niechętnie korzystają z kredytów
  Potrzeby pożyczkowe firm będą rosły, ale wolno, podobnie jak to miało miejsce po okresie osłabienia gospodarczego w latach 2004-2006 – ocenia PKPP Lewiatan. Nie widać bowiem, aby firmy podejmowały decyzje dotyczące inwestycji, które wymagałyby zasilenia istotnie większymi kredytami. Jednocześnie rynek nie daje sygnałów pozwalających firmom prognozować znaczący wzrost przychodów i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Jednocześnie banki nie poprawiły dostępu do kredytów, co nie zachęca firm do korzystania z nich w sytuacji, gdy ciągle mają środki własne.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach