Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / Business Centre Club - (184) 

 • 17 marca 2011 r.
  BCC: Ulgowe rozliczenie kosztów reformy emerytalnej tylko przejściowe
  Kraje, które przeprowadziły reformę emerytalną, zostaną potraktowane przez Brukselę ulgowo przy ocenie deficytu sektora finansów publicznych – postanowiła Rada Ministrów Finansów Unii Europejskiej (ECOFIN). Oznacza to, że Polska przy deficycie sektora finansów publicznych tylko trochę przekraczającym 3 proc. PKB nie zostanie jeszcze objęta procedurą nadmiernego deficytu.  Warunkiem ulgowego potraktowania zbyt wysokiego deficytu będzie jednak uznanie przez KE, że jest to przekroczenie tymczasowe.  
 • 10 marca 2011 r.
  Rada BCC popiera zbiorowy pozew w sprawie OFE
  Poparcie zbiorowego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zmian w systemie emerytalnym oraz wsparcie skargi do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie, która je wprowadza, rozważa Business Centre Club w razie uchwalenia przez parlament przyjętych przez rząd cięć składki do OFE.  
 • 8 marca 2011 r.
  BCC: Zmiany w OFE zaszkodzą gospodarce
  Przyjęcie proponowanych przez rząd zmian w ustawie emerytalnej pogłębi strukturalne zadłużenie Państwa, spowoduje podwyższenie podatków i wzrost kosztów pracy – uważa Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Organizacja przedsiębiorców podtrzymuje swoją opinię do projektu nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.  
 • 21 lutego 2011 r.
  BCC krytykuje projekt ustawy refundacyjnej
  Strona rządowa podczas prac sejmowej podkomisji nad ustawą refundacyjną, dotyczącą m.in. branży farmaceutycznej i rynku aptecznego, przeforsowała zapisy w wielu przypadkach dyskusyjne pod względem ich zgodności z konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – uważa Business Centre Club. Według przedsiębiorców, rząd popełnia błąd, odrzucając dobrze uzasadnione propozycje zmian prezentowane przez stronę społeczną.  
 • 17 lutego 2011 r.
  Swoboda działalności gospodarczej - zmiany w ustawie nie uwzględniają głosów przedsiębiorców?
  Zdaniem Business Centre Club, przyjęty przez Radę Ministrów projekt kolejnej zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (sdg) oraz niektórych innych powiązanych z nią ustaw nie porusza ważnych kwestii podnoszonych przez organizacje pracodawców w trakcie konsultacji. Projekt nowelizacji jedynie dostosowuje ustawę do wymogów wprowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nie poprawia istniejących braków tego ważnego dla przedsiębiorców prawa - ocenia BCC.  
 • 17 lutego 2011 r.
  BCC: O funduszu stabilności bez Polski
  Decyzje dotyczące funduszu stabilności finansowej strefy euro powinny zapadać bez udziału Polski, skoro nie będzie ona partycypować w kosztach jego tworzenia – uważa główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka. Stanowisko Parlamentu Europejskiego, który chce uczestnictwa państw spoza Siedemnastki dyskusji na temat mechanizmu antykryzysowego w eurostrefie, ekspert uznał za nierealistyczne.  
 • 12 stycznia 2011 r.
  BCC: Cięcia etatów w administracji powinien poprzedzić audyt
  Gdyby teraz rozpoczęły się zwolnienia w urzędach i tak nie udałoby się osiągnąć wyznaczonego celu, czyli oszczędności budżetowych, bo już sam zamiar ograniczenia zatrudnienia spowodował jego wzrost – podkreśla Business Centre Club, komentując decyzję prezydenta Bronisława Komorowskiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.   
 • 27 grudnia 2010 r.
  Przedsiębiorcy oczekują reform
  Przedsiębiorcy wskazują, jako przyczynę złej sytuacji finansów państwa, brak skutecznych reform systemowych (46%), a także zaniedbania kolejnych rządów (34%). Ich zdaniem konieczne jest ograniczenie wydatków budżetowych i reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Około 90% przedsiębiorców opowiada się za likwidacją KRUS-u oraz zniesieniem przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych – wynika z internetowego sondażu przeprowadzonego wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Business Centre Club.
 • 27 grudnia 2010 r.
  BCC krytykuje zapowiadane zmiany w systemie emerytalno-rentowym
  Business Centre Club krytycznie odniósł się do projektu ustawy, mającej wprowadzić zmiany w systemie emerytalno-rentowym. Według tej największej organizacji pracodawców indywidualnych, Ministerstwo Pracy chce w gruncie rzeczy odebrać emerytom możliwość dorabiania do emerytury.
 • 21 grudnia 2010 r.
  Opinia BCC do projektu noweli Kodeksu cywilnego: Użytkowanie wieczyste powinno być zlikwidowane
  Business Centre Club jest zadowolony z propozycji legislacyjnych zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego przekazanym do konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt w szczególności dotyczy instytucji użytkowania wieczystego, które do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostało w 1961 r.
 • 17 grudnia 2010 r.
  BCC: Rząd chce przekształcić OFE w ZUS bis
  Obecne działania rządu na rzecz zmniejszenia ryzyka otwartego kryzysu w obsłudze długu publicznego oznacza ucieczkę od redukcji wydatków i przerzucanie obciążeń na przyszłe generacje emerytów – tak Business Centre Club ocenia rządowe propozycje uwolnienia budżetu od ciężaru wliczania do długu publicznego składek przekazywanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Przedsiębiorcy ostrzegają, że instrumentalne traktowanie OFE grozi odpływem kapitału z Polski.  
 • 8 grudnia 2010 r.
  BCC krytykuje projekty ustaw zdrowotnych
  Nieprecyzyjne opisy form organizacyjnych, w jakich mają działać podmioty gospodarcze świadczące usługi zdrowotne, wymóg uzyskania zgody administracji rządowej na tworzenie, zamykanie lub kontrolę zakładów opieki zdrowotnej, nieuregulowanie kwestii wypłat za usługi medyczne świadczone bezdomnym i cudzoziemcom – to niektóre z rozwiązań zawartych w rządowym pakiecie ustaw zdrowotnych, które krytykuje Konwent Business Centre Club. W Sejmie trwają prace nad ośmioma projektami nowych regulacji.  
 • 6 grudnia 2010 r.
  Kodeks karny skarbowy – BCC proponuje nowelizację
  Business Centre Club domaga się zmiany kodeksu karnego skarbowego polegającej na wyłączeniu odpowiedzialność karnej tych przedsiębiorców, którzy z własnej woli uregulowali zaległe zobowiązania wobec Skarbu Państwa wraz z należnymi odsetkami. Według organizacji, aparat skarbowy zbyt rygorystycznie egzekwuje przepisy, nakładając grzywny w wysokości dziesiątek tysięcy złotych na podatników, którzy zalegali ze spłatą należności z powodu problemów wynikających ze spowolnienia gospodarczego.  
 • 3 listopada 2010 r.
  BCC o problemie z kontraktami po podwyżce VAT
  Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, związane z planowaną podwyżką stawki VAT od 1 stycznia 2011 r., nie przewidują ochrony przedsiębiorców realizujących usługi w wyniku przetargów rozstrzygniętych w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych przed konsekwencjami finansowymi - alarmuje Business Centre Club.
 • 21 października 2010 r.
  BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
  Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych.
 • 8 października 2010 r.
  BCC: Zmiany w transferach społecznych pomogłyby ograniczyć wydatki budżetu
  Wymierne oszczędności budżetowe bez stwarzania zagrożeń dla osób najuboższych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogłyby być efekty przebudowy polskiego systemu transferów społecznych polegającej na zwiększeniu składki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejów emerytalnych oraz wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń o nieposiadaniu zbywalnego majątku dla osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.
 • 23 września 2010 r.
  BCC: Budżet 2011 to kupowanie jednego wyborczego roku
  Wprowadzenie przez rząd tzw. tymczasowej reguły wydatkowej oraz obniżenie zasiłków pogrzebowych, co łącznie ma przynieść oszczędności i dodatkowe dochody budżetowe w wysokości około 9,7 mld zł, nie daje odpowiedzi na pytania, czy i na ile zmaleje deficyt całego sektora finansów publicznych w 2011 r. - uważa Business Centre Club. Według organizacji przedsiębiorców zapowiedziana przez rząd realizacja strategii „kupowania czasu” to w rzeczywistości kupowanie jednego wyborczego roku.
 • 16 września 2010 r.
  BCC: Polska powinna nalegać na monitorowanie ukrytego długu w UE
  Polskiemu rządowi powinno zależeć na tym, aby wszystkie kraje Unii Europejskiej pokazywały dług ukryty, czyli ich dług wobec przyszłych emerytów – przekonuje Business Centre Club. W przyszłości, dzięki reformie emerytalnej i stworzeniu II filara, polski dług ukryty będzie wyglądał lepiej na tle pozostałych państw UE. Taka informacja pozwoli też realnie spojrzeć na zagrożenia i monitorować stan poszczególnych gospodarek europejskich.
 • 3 września 2010 r.
  BCC popiera plan cięć zatrudnienia w administracji
  Co dziesiątego urzędnika zamierza w przyszłym roku zwolnić rząd. Nie wyklucza się też obniżki wynagrodzeń i skracania czasu pracy. Cięcia miałyby przynieść blisko miliard złotych oszczędności rocznie. To ambitny i słuszny plan, jednak pod warunkiem, że będzie opierał się na przeglądzie i racjonalizacji zatrudnienia, a nie cięciu etatów „na ślepo”, po równo w każdej jednostce – ocenia Business Centre Club.
 • 1 września 2010 r.
  BCC: Stanowisko KE w sprawie gazowej umowy z Rosją szansą dla rządu
  To dobrze, że Komisja Europejska włącza się w gazowe negocjacje Polski i Rosji – uważa Business Centre Club. Zdaniem eksperta organizacji Janusza Steinhoffa, rząd powinien jak najszybciej zapoznać się ze stanowiskiem Brukseli i ponownie przystąpić do rozmów ze stroną rosyjską, aby doprowadzić do sytuacji, w której polskie założenia dotyczące porozumienia z Gazpromem będą zbieżne ze stanowiskiem Wspólnoty.
 • 13 sierpnia 2010 r.
  Rusza XXI edycja Medalu Europejskiego
  Business Centre Club ogłosił rozpoczęcie XXI edycji konkursu Medal Europejski. W tym roku organizator zamiast oddzielnych dwóch konkurów przeprowadzi jeden wspólny dla usług i wyrobów. O nagrodę Medal Europejski firmy będą więc mogły ubiegać się raz w roku. Wnioski można nadsyłać do 3 września br.
 • 10 sierpnia 2010 r.
  BCC: Uprościć procedury środowiskowe
  – Minister środowiska powinien opracować wytyczne dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i inwestorów dotyczące warunków, jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa, aby sprawnie i szybko przejść przez procedurę związaną z inwestycjami mającymi wpływ na środowisko – apeluje Business Centre Club. Rozwiązanie to jest niezbędne dla sprawnej realizacji ważnych dla kraju inwestycji infrastrukturalnych.
 • 1 sierpnia 2010 r.
  BCC: Stanowisko KE w sprawie gazowej umowy z Rosją szansą dla rządu
  To dobrze, że Komisja Europejska włącza się w gazowe negocjacje Polski i Rosji – uważa Business Centre Club. Zdaniem eksperta organizacji Janusza Steinhoffa, rząd powinien jak najszybciej zapoznać się ze stanowiskiem Brukseli i ponownie przystąpić do rozmów ze stroną rosyjską, aby doprowadzić do sytuacji, w której polskie założenia dotyczące porozumienia z Gazpromem będą zbieżne ze stanowiskiem Wspólnoty.
 • 27 lipca 2010 r.
  BCC: Celem obniżenia składek do OFE jest ograniczenie długu
  Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, związany głównie z obroną tzw. progu ostrożnościowego na poziomie 55 proc. Projekt, który zakłada obniżenie składki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundację dla ZUS o około 13,5 mld zł. BCC skrytykował także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 • 16 lipca 2010 r.
  BCC: Konieczne zmiany w e-fakturach
  Fiskus konsekwentnie utrudnia życie przedsiębiorcom i uniemożliwia im wysyłanie faktur za pomocą e-maila – uważa Mirosław Barszcz, ekspert Business Centre Club. Jego zdaniem możliwość wysyłania faktur elektronicznych jest tylko teoretyczna, ponieważ dokumenty te muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a jego koszt jest nie do udźwignięcia przez większość małych i mikro firm.
 • 15 lipca 2010 r.
  BCC: Upolitycznione założenia do budżetu
  – Nie zgadzamy się z opinią, że projekt opiera się "na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym". Dokument ma ewidentnie charakter deklaracji politycznej – stwierdził prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, odnosząc się do przyjętych przez rząd „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011”.
 • 9 lipca 2010 r.
  BCC: Polski dług ukryty powinien maleć
  Zdaniem prof. Stanisława Gomułki – głównego ekonomisty BCC – Polsce nie grozi katastrofa publicznych finansów, o ile nie wzrosną odsetki długu publicznego. Przedstawiciel Business Centre Club przedstawił tę opinię w odpowiedzi na wyliczenia Janusza Jabłonowskiego z departamentu statystyki Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którymi całkowite zadłużenie Polski, głównie za sprawą tzw. długu ukrytego, przekracza 220 proc. PKB.
 • 7 lipca 2010 r.
  BCC: Zmiany w finansach publicznych za mało ambitne
  Niewielki zakres zmian w finansach publicznych i planowane rozłożenie ich realizacji na dziesięciolecia, a nie na najbliższe lata, oznacza niewielkie efekty w koniecznym już teraz ograniczaniu deficytu sektora finansów publicznych – uważa Business Centre Club. Jednocześnie BCC przyznaje, że plan konsolidacji finansów zapowiada dobre cele: wzmocnienie instytucjonalnych ram organizacji tych finansów, „odsztywnienie” wydatków publicznych, dokończenie reformy emerytalnej, poszerzenie bazy podatkowej i przyspieszenie prywatyzacji.
 • 22 czerwca 2010 r.
  Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 78 laureatów
  Business Centre Club ogłosił wyniki zorganizowanego po raz ósmy przy współudziale Ministerstwa Finansów konkursu o tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy. Zostało nim  nagrodzonych 78 urzędów wskazanych przez firmy. Ocenie przedsiębiorców podlegały: jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.
 • 11 czerwca 2010 r.
  Pomoc dla firm poszkodowanych przez powódź – BCC chwali projekt ustawy
  Projektowane przepisy są aktem o dużym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych – stwierdził Business Centre Club w opinii do projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. BCC podkreśla, że bezpośrednimi beneficjentami pomocy mają być mali przedsiębiorcy, dla których możliwości konkurowania na rynku są ograniczone w porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach