Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / Bank Światowy - (10) 

 • 28 września 2010 r.
  Wpływ ograniczenia emisji CO2 na wzrost PKB – będzie raport BŚ
  Ocena efektów ograniczenia emisji dwutlenku węgla na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce w ciągu najbliższych 10-20 lat będzie tematem raportu przygotowywanego przez ekspertów Banku Światowego. Kwestie związane z niskoemisyjnym rozwojem gospodarki były głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z dyrektorem Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie Peterem Haroldem.
 • 17 maja 2010 r.
  Ułatwienia dla firm: Resort gospodarki i Bank Światowy opracują raport
  Ministerstwo Gospodarki i Bank Światowy zawarły umowę pod nazwą „Doing Business Reform Memorandum”, której celem jest wspólne opracowanie raportu na temat poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dokument ma powstać do końca czerwca 2010 r. Zdaniem wiceministra gospodarki Marcina Korolca, rekomendacje ekspertów BŚ pomogą polskiemu rządowi w przygotowaniu reform, które wpłyną na poprawę klimatu biznesowego w Polsce.
 • 19 lutego 2010 r.
  Bank Światowy współpracuje z NIK
  Najwyższa Izba Kontroli udostępniła delegacji Banku Światowego wyniki kontroli dotyczących dwóch współfinansowanych przez tę instytucję projektów. Bank zamierza także wykorzystać wiedzę NIK na temat wydatkowania w Polsce publicznych pieniędzy w ramach systemu zamówień publicznych.
 • 10 września 2009 r.
  72. miejsce Polski w rankingu „Doing Business 2010”
  W ogłoszonym przez Bank Światowy rankingu „Doing Business 2010” Polska znalazła się na 72. miejscu wśród 183 krajów. Według resortu gospodarki raport pozytywnie ocenia Polskę, szczególnie w zakresie zmian legislacyjnych oraz systemu edukacji i szkoleń. Dobre noty otrzymały również reformy prawa gospodarczego, w tym m.in. upadłość konsumencka, „jedno okienko” oraz ułatwienia w dostępie do kredytów.
 • 11 września 2008 r.
  Robienie interesów w Polsce coraz trudniejsze?
  Z 72 na 76 miejsce spadła Polska w rankingu „Doing Business”, ogłoszonym przez Bank Światowy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, bez reform Polska będzie zajmować odległe miejsca także w innych podobnych rankingach.
 • 4 lipca 2008 r.
  Doing Business 2008 – Polska najgorsza w Unii
  W raporcie Banku Światowego Doing Business 2008, oceniającym wpływ regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w 178 państwach, Polska zajęła dopiero 74 miejsce. Porządek prawny i sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców zostały ocenione najgorzej ze wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.
 • 24 kwietnia 2008 r.
  Współpraca z Bankiem Światowym
  Partnerstwo publiczno-prywatne i energetyka to główne tematy poruszone podczas spotkania wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Orselią Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie.
 • 28 lutego 2008 r.
  Współpraca z Bankiem Światowym
  Reforma regulacji oraz efektywne wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych to dziedziny, w jakich możliwe jest wsparcie ze strony Banku Światowego dla polskich władz. Rozmowy na ten temat przeprowadzili wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz Orsalia Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie.
 • 27 września 2007 r.
  Raport Banku Światowego o nowych państwach Unii Europejskiej
  Nowe kraje Unii Europejskiej w dalszym ciągu przeżywają okres prosperity. Wysoki wzrost gospodarczy utrzymuje się prawie wszędzie, a bezrobocie spada. Istnieją jednak zagrożenia. Silna jest presja inflacyjna, a na rynku pracy brakuje specjalistów, przy dużej liczbie osób nieaktywnych zawodowo.
 • 27 września 2007 r.
  „Doing Business 2008” – Polska za Gruzją i Arabią Saudyjską
  W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi, opublikowanym przez Bank Światowy, Polska zajęła 74. miejsce, pozostając daleko w tyle za większością krajów UE i OECD. Zdaniem członków Konfederacji Pracodawców Polskich, wynik ten pokazuje, że w Polsce ograniczana jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach