Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / bezpieczeństwo i higiena pracy - (2) 

  • 22 września 2010 r.
    Rządowy program poprawy warunków pracy
    Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd ustanowił wieloletni program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na lata 2011-2013. To kontynuacja programu na lata 2008-2010. Jego podstawowym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach narażających na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Efektem ma być ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.
  • 15 października 2008 r.
    Przepisy bph obejmą pracujących na własny rachunek?
    Polska ma trudności z wypełnianiem postanowień Europejskiej Karty Społecznej, która jest podstawowym dokumentem Rady Europy zawierającym zestaw praw społeczno-ekonomicznych (np. prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) przysługujących obywatelom państw członkowskich RE. Realizacja EKS wymaga wielu zmian w polskim prawie — stwierdza przyjęte przez rząd sprawozdanie z wykonania ratyfikowanych przez Polskę postanowień konwencji RE.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach