Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

B / bilans płatniczy - (7) 

 • 22 marca 2011 r.
  Bilans płatniczy – styczniowa nadwyżka
  W styczniu tego roku Polska odnotowała nadwyżkę handlową – podał Narodowy Bank Polski. Na początku roku nie tylko szybko rósł eksport szybko, ale też polscy inwestorzy coraz śmielej inwestowali za granicą – wartość ich zaangażowania wyniosła 1 mld euro. W tym samym czasie  zagraniczne inwestycje w Polsce osiągnęły wartość prawie 2 mld euro.  
 • 15 lipca 2010 r.
  Lewiatan: Wysokie rezerwy odstraszą spekulantów
  – Odnotowany w maju br. wzrost rezerw walutowych do ponad 70 mld euro zniechęci zagraniczny kapitał spekulacyjny do ataków na złotego. Przy tym widać jednak wyraźnie, że rośnie dynamika importu – zwraca uwagę Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan, komentując opublikowane przez NBP ostatnie dane o bilansie płatniczym.
 • 14 grudnia 2009 r.
  NBP: Blisko 1 mld euro deficytu rachunku bieżącego
  Jak poinformował departament statystyki Narodowego Banku Polskiego, w październiku tego roku saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 991 mln euro. Na jego wysokość wpłynęło ujemne saldo dochodów (1 mld 136 mln euro) i obrotów towarowych (819 mln euro) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (547 mln euro) i usług (417 mln euro). W porównaniu z październikiem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 649 mln euro, co było wynikiem przede wszystkim poprawy salda obrotów towarowych i wyższego dodatniego salda transferów bieżących.
 • 14 września 2009 r.
  W lipcu saldo rachunku bieżącego było ujemne
  Saldo rachunku bieżącego w lipcu 2009 r. było ujemne i wyniosło 565 mln euro – podał Narodowy Bank Polski. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (661 mln euro) i obrotów towarowych (551 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (372 mln euro) i transferów bieżących (275 mln euro). W porównaniu z lipcem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 407 mln euro, co – według NBP – było przede wszystkim wynikiem poprawy salda obrotów towarowych.
 • 18 maja 2009 r.
  NBP: Dodatni bilans płatniczy w marcu
  Marzec był kolejnym miesiącem br., w którym odnotowano dodatnie saldo rachunku bieżącego. Wyniosło ono 75 mln euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość salda wpłynęły: dodatnie saldo transferów bieżących (458 mln euro) i usług (125 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (431 mln euro) i obrotów towarowych (77 mln euro). W porównaniu z marcem 2008 r. saldo rachunku bieżącego zmieniło się z ujemnego na dodatnie (poprawa o 2 mld 35 mln euro). To przede wszystkim efekt poprawy salda obrotów towarowych i napływu transferów otrzymanych z Unii Europejskie zarejestrowanych w transferach bieżących.
 • 15 grudnia 2008 r.
  NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
  W październiku 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,22 mld euro. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1,7 mld euro) i dochodów (980 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (408 mln euro) i transferów bieżących (17 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego, w stosunku do roku ubiegłego, w znacznej części wynikał z wyższego ujemnego salda obrotów towarowych oraz z ujemnego salda transferów bieżących z Unią Europejską.
 • 13 listopada 2008 r.
  NBP: Ujemne saldo rachunku bieżącego
  We wrześniu saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,97 mld euro — poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość tego salda wpłynęło ujemne saldo obrotów towarowych (1,12 mld euro) i dochodów (1,06 mld euro) oraz dodatnie saldo usług (128 mln euro) i transferów bieżących (88 mln euro). Wzrost ujemnego salda rachunku bieżącego w stosunku do roku ubiegłego był w znacznej części związany z zanotowanym po raz pierwszy w tym roku ujemnym saldem transferów bieżących z Unią Europejską.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach