Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / transport - (88) 

 • 30 marca 2011 r.
  Transport: Nowa regulacja o przewozie towarów niebezpiecznych
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, określa zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Obecnie tematyka ta jest regulowana w trzech ustawach w zależności od rodzaju przewozu. Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.  
 • 23 marca 2011 r.
  Transport w UE – kryzys spowodował spadek przewozów
  Po kilku latach wzrostu, kryzys gospodarczy spowodował w latach 2008-2009 w UE spadek w sektorze transportu drogowego i kolejowego transportu towarowego – ogłosił Eurostat. W UE27, drogowy transport towarów zmniejszył się w 2009 r, o 10 proc., po spadku o 2 proc. w roku 2008. Kolejowy transport towarowy spadł o 17 proc. w 2009 roku, po spadku o 2 proc. rok wcześniej.  
 • 9 marca 2011 r.
  Wzrost przewozu towarów w lotnictwie
  W ubiegłym roku nastąpił wzrost ruchu towarowego obsługiwanego przez polskie porty lotnicze – podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Suma towarów odprawionych na krajowych lotniskach zwiększyła się z 71 mln ton w 2009 do 81 mln ton w 2010 roku, czyli o prawie 14 proc. Najwięcej dóbr przeszło przez warszawskie Okęcie, a najszybszy wzrost odnotowały Pyrzowice.  
 • 11 lutego 2011 r.
  Transport lotniczy – przewoźnicy notują wzrost liczby pasażerów
  W 2010 roku linie lotnicze obsłużyły w Polsce w ruchu regularnym 17 mln 360 tys. pasażerów, czyli o 7,8 proc. więcej niż w 2009. Największym przewoźnikiem pozostał PLL LOT wraz z EUROLOT - pasażerowie grupy stanowili blisko jedną trzecią ogółu. Wśród największych przewoźników znalazły się także: Wizzair, Ryanair, Lufthansa oraz Easyjet.  
 • 27 września 2010 r.
  Transport – wzrost wartości usług
  W sierpniu br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 11,1 proc. większa niż przed rokiem wobec wzrostu o 10,1 proc. w lipcu 2010 i spadku o 5,6 proc. w sierpniu ubiegłego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem wzrost odnotowano w transporcie samochodowym (o 14,3 proc.), magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 13,4 proc.) oraz - mniejszy - w transporcie kolejowym (o 1,8 proc.). Spadek wystąpił natomiast w transporcie rurociągowym (o 2,6 proc.).
 • 14 września 2010 r.
  Czarna lista przedsiębiorstw żeglugowych będzie jawna
  Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa statków. Przepisy te przewidują wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowego internetowego rejestru, w którym będą ujawniane nazwy przedsiębiorstw żeglugowych osiągających słabe wyniki podczas ważnych inspekcji bezpieczeństwa. Kontrole przeprowadzane przez państwo portu odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu katastrofom statków i ofiarom w ludziach, jak również ogromnym szkodom w środowisku powodowanym przez takie katastrofy.
 • 27 lipca 2010 r.
  Wzrost w transporcie
  W I półroczu ego roku sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem zwiększyła się o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. - podał GUS. Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem wzrost odnotowano w transporcie samochodowym (o 9,4 proc.), magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 8,4 proc.) oraz transporcie kolejowym (o 1,5 proc.). Spadek wystąpił natomiast w transporcie rurociągowym (o 17,8 proc.). Sprzedaż usług transportowych zrealizowanych w czerwcu br. była o 12,6 proc. wyższa niż przed rokiem.
 • 19 lipca 2010 r.
  Przewozy lotnicze: Odwołane loty najczęstszą przyczyną skarg
  Do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Prawa Pasażerów wpłynęły w pierwszym półroczu tego roku ogółem 604 sprawy. Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w przypadku odwołania i opóźnienia lotów, a także odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu. Pracownicy Komisji udzielają także wyjaśnień w sprawach związanych z transportem lotniczym.
 • 9 lipca 2010 r.
  Prawa pasażera w UE – Komisja Europejska przypomina
  Z ankiety przeprowadzonej na zlecenie KE wynika, że około 80 proc. Europejczyków planuje w tym roku wakacyjną podróż. Jeśli odbędzie się ona takimi środkami lokomocji jak samolot, pociąg, autobus czy statek, podróżnych będą chronić prawa pasażera. Dzięki temu mniej dadzą się we znaki niedogodności podróżowania, jak np. opóźnienie czy odwołanie lotu lub pociągu.
 • 25 czerwca 2010 r.
  Wyższy popyt na usługi transportowe
  Sprzedaż usług w firmach transportowych ogółem w maju br. była o 9,8 proc. większa niż przed rokiem po wzroście o 5,3 proc. w kwietniu i spadku o 9,3 proc. w maju 2009 r. Wśród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem wzrost odnotowano w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 16,4 proc.), transporcie samochodowym (o 13,6 proc.) oraz kolejowym (o 1,3 proc.). Spadek wystąpił natomiast w transporcie rurociągowym (o 7,1 proc.). W okresie pięciu miesięcy br. sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 3,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed rokiem spadek o 6,4 proc.).
 • 4 czerwca 2010 r.
  Wzrosła liczba pasażerów linii lotniczych w Polsce
  O 5,3 proc. wzrosła w pierwszym kwartale bieżącego roku – w porównaniu z analogicznym okresem 2009 – liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w ruchu regularnym i wyniosła 3,6 mln osób. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że największym przewoźnikiem regularnym na polskim rynku pozostają Polskie Linie Lotnicze LOT.
 • 27 maja 2010 r.
  Wzrost sprzedaży usług transportowych
  W kwietniu tego roku sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 5,3 proc. większa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1 proc. w marcu br. i spadku o 6,7 proc. w kwietniu 2009 r.). Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem wzrost odnotowano w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 16 proc.) oraz transporcie samochodowym (o 10,2 proc.) - podał GUS.
 • 25 maja 2010 r.
  Nowe konkursy na pomoc z funduszu TEN-T
  Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach funduszu na rozwój transeuropejskich sieci transportowych TEN-T. Łączna kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach tegorocznych konkursów to 172 mln euro. O dofinansowanie z tego instrumentu finansowego mogą ubiegać się wszystkie kraje członkowskie Unii. Polska dostęp do środków z funduszu TEN-T ma od 2004 r.
 • 3 lutego 2010 r.
  Publiczny transport według nowych zasad
  Zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym – m.in. drogowym, kolejowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej – to cel zaakceptowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zorganizowanie regularnego przewozu osób niezbędnego z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego będzie leżało w gestii tzw. organizatora publicznego transportu zbiorowego - jednostki samorządu terytorialnego lub ministra infrastruktury. W pozostałym zakresie przewóz osób będzie wykonywany przez przewoźników komercyjnych i ma funkcjonować na zasadach rynkowych.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Ubiegły rok gorszy dla usług transportowych
  Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem w cenach stałych zmniejszyła się o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.  Obniżyła się wartość usług zrealizowanych przez jednostki sektora publicznego, a w sektorze prywatnym pozostała na poziomie zbliżonym do notowanego w 2008 r. Z kolei w jednostkach transportu o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2009 r. sprzedaż była o 2,8 proc. niższa niż przed rokiem (w 2008 r. wzrost o 6,8 proc.). Spadek sprzedaży odnotowano w pierwszych trzech kwartałach, natomiast w IV kwartale wystąpił wzrost o 2,4 proc.
 • 19 listopada 2009 r.
  Linie lotnicze przewiozły o ponad 12 proc. pasażerów mniej niż przed rokiem
  O 12,43 proc., czyli o 1 mln 737 tys. osób spadł ruch w pasażerskim segmencie przewozów lotniczych – wynika z opublikowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy ruchu lotniczego po trzech kwartałach tego roku w podziale na przewoźników. Spadek ten był większy niż przewozach lotniczych ogółem, gdzie wyniósł on nieco ponad 10 proc.
 • 29 września 2009 r.
  Ułatwienia dla konsorcjów żeglugi liniowej na kolejne 5 lat
  Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie zmieniające dotychczasowe zasady wyłączenia konsorcjów żeglugi liniowej z zastosowania przepisów Traktatu WE, które dotyczą praktyk ograniczających konkurencję. Obecne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dla konsorcjów, które wygasa w kwietniu 2010 r., zezwala na współpracę przewoźników żeglugi liniowej dla celów świadczenia wspólnych usług przewozu ładunków. Nowe rozporządzenie przedłuża wyłączenie w zakresie tego typu współpracy o kolejne pięć lat.
 • 18 września 2009 r.
  Polskie porty tracą na znaczeniu
  Przeładunek kontenerów w polskich portach spadł w pierwszym półroczu o 24 proc., zmalała też liczba odprawianych pasażerów. Znaczące spadki, przekraczające 40 proc. przeładunków, notują porty w Szczecinie i Gdyni - alarmuje wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich i prezes Związku Armatorów Polskich Paweł Szynkaruk.
 • 26 stycznia 2009 r.
  UE: Transport morski bez barier?
  Komisja Europejska przedstawiła plan uproszczenia procedur celnych dla statków kursujących pomiędzy portami w UE. Zakłada on podjęcie środków prawnych w celu ograniczenia formalności administracyjnych oraz zawiera zalecenia służące zmniejszeniu ponoszonych kosztów. Jest to pierwszy krok w kierunku utworzenia wspólnej przestrzeni morskiej bez barier.
 • 5 grudnia 2008 r.
  Rozszerzenie praw pasażerów
  Komisja Europejska przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie praw pasażerów korzystających z połączeń autobusowych i autokarowych oraz morskich na trasach krajowych i międzynarodowych. Nowe przepisy dotyczą minimalnych zasad informowania pasażerów przed rozpoczęciem podróży i w trakcie jej trwania, pomocy i rekompensat w przypadku zakłócenia podróży, zasad postępowania w przypadku opóźnień, a także szczególnej pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • 30 października 2008 r.
  Fundusz Spójności: Wykorzystanie środków na projekty transportowe
  Do 30 września bieżącego roku w ramach projektów zatwierdzonych do finansowania z Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2004-2006 podpisano 219 kontraktów na łączną kwotę ponad 3,8 mld euro, co stanowi ok. 99 proc. łącznych kosztów realizacji zatwierdzonych przedsięwzięć — poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.
 • 10 czerwca 2008 r.
  Rozwój infrastruktury transportowej a konkurencyjność
  Propozycje zmian służących przyspieszeniu budowy dróg w Polsce były jednym z tematów konferencji poświęconej podnoszeniu konkurencyjności Polski poprzez rozwój infrastruktury transportowej. Spotkanie zostało zorganizowana w poniedziałek przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
 • 9 czerwca 2008 r.
  SPO Transport dobiega końca
  Na koniec maja bieżącego roku poziom refundacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport osiągnął 82 proc. środków przeznaczonych na jego wdrożenie — poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Większość pozostałych pieniędzy powinna zostać wydana do grudnia 2008 r., ocenia resort.
 • 14 maja 2008 r.
  Poznań zostanie ukarany przez UOKiK?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza wyjaśnić, czy miasto Poznań ma prawo jednakowo karać pasażerów za jazdę bez biletu oraz ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
 • 28 marca 2008 r.
  Brak kontroli na lotniskach, otwarte niebo nad Atlantykiem
  W najbliższą niedzielę zostaną zniesione kontrole graniczne na lotniskach pomiędzy większością państw UE. Podróżujących samolotami czekają też ułatwienia w podróżach do Stanów Zjednoczonych — przestają bowiem obowiązywać ograniczenia dla linii lotniczych dotyczące połączeń transatlantyckich.
 • 14 listopada 2007 r.
  700 mln zł na rozwój transportu morskiego
  Rozwój infrastruktury portów oraz oferty dostępnych w nich usługowej, a także poprawa współdziałania administracji, podmiotów zarządzających i użytkowników portów, to najważniejsze założenia strategii rozwoju portów morskich do 2015 r. przyjętej przez rząd.
 • 5 września 2007 r.
  Stan realizacji projektów współfinansowanych z FS i SPOT
  — W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 r. Ministerstwo Transportu zrefundowało ok. 304 mln euro w ramach SPOT. Oznacza to, że już w sierpniu został przekroczony poziom refundacji wymagany przez Unię Europejską na 2007 rok — powiedział minister Jerzy Polaczek 4 września br. na konferencji prasowej w resorcie. — Udało nam się również przekroczyć pierwszy miliard euro w ramach refundacji kosztów inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Spójności — dodał minister.
 • 28 sierpnia 2007 r.
  Tanimi liniami na pielgrzymkę
  Watykan uruchomił tanią linię lotniczą dla pielgrzymów. Pierwszy samolot wystartował wczoraj do maryjnego sanktuarium w Lourdes we Francji. Wkrótce zostaną uruchomione linie do Częstochowy, portugalskiej Fatimy, hiszpańskiej Santiago de Compostela, a także do Ziemi Świętej.
 • 1 sierpnia 2007 r.
  Nowy terminal w Pyrzowicach
  — Nowy terminal pasażerski w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach to śląskie okno na świat. Jest to także symbol dynamicznego wzrostu ruchu lotniczego w Polsce — powiedział minister transportu Jerzy Polaczek podczas uroczystości otwarcia obiektu, która odbyła się 30 lipca br.
 • 27 lipca 2007 r.
  Sondaż: Europejczycy chcą mobilności i ochrony środowiska
  Choć głównym środkiem transportu mieszkańców UE w dalszym ciągu jest własny samochód, mają oni dużą świadomość wpływu, jaki jego użytkowanie wywiera na środowisko i sytuację na drogach. Jak wynika z opublikowanego dziś najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Eurobarometr, większość Europejczyków opowiada się za promowaniem korzystania ze środków transportu publicznego oraz za wspieraniem bardziej zrównoważonej mobilności. Badanie pokazało ponadto nastawienie obywateli do kwestii bezpieczeństwa transportu lotniczego oraz praw pasażerów podróżujących samolotami.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach