Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych - (42) 

 • 7 marca 2011 r.
  Zmiany w OFE – bez wspólnego stanowiska pracodawców i związkowców
  Organizacje pracodawców i związki zawodowe nie doszły do porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu zmian w otwartych funduszach emerytalnych, który opracował rząd. Przedstawiciele biznesu i organizacji pracowniczych nie zgadzają się co do tego, jak szybko składka na drugi filar emerytalny powinna wzrastać po zaplanowanej na najbliższe lata obniżce, ani jaki powinien być jej ostateczny poziom.  
 • 21 lipca 2010 r.
  Komisja Trójstronna: Więcej czasu na uzgodnienia
  Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych zdecydowała o wydłużeniu terminów na uzgodnienie stanowisk w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, średniorocznych wskaźników wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz na przedstawienie stanowisk partnerów społecznych do założeń projektu budżetu państwa na przyszły rok.
 • 28 czerwca 2010 r.
  Komisja Trójstronna o waloryzacji, zasiłkach i płacy minimalnej
  W ubiegłym tygodniu Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostały omówione m.in. kwestie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2011 r. oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
 • 27 maja 2010 r.
  Pracodawcy: Wzrost wynagrodzeń budżetówki tylko o 2,3 proc.
  Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiły wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok. Organizacje chcą, by został on ustalony na poziomie prognozowanej stopy inflacji.
 • 1 marca 2010 r.
  Komisja Trójstronna o pakiecie klimatycznym i zmianach w emeryturach
  Podczas posiedzenia, które odbyło się 26 lutego, Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych omówiła m.in. unijny pakiet klimatyczny, założenia planu rozwoju i konsolidacji finansów na lata 2010-2011 oraz reformy systemu emerytur mundurowych i rolniczych. Strona społeczna – zarówno pracodawcy, jak i przedsiębiorcy – obawia się, że unijne rozwiązania w dziedzinie ochrony klimaty uderzą w konkurencyjność polskich firm. Związkowcy i pracodawcy różnią się natomiast w ocenie rządowych propozycji zmian w emeryturach.
 • 26 lutego 2010 r.
  Komisja Trójstronna o zasiłkach chorobowych
  Projekt założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa był przedmiotem obrad zespołu ds. ubezpieczeń społecznych, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Nowe przepisy mają rozwiązać problem nierównego traktowania pracowników po 50. roku życia, którzy za okres pobytu w szpitalu otrzymują 80 proc. wynagrodzenia jedynie przez okres 14 zamiast 33 dni, jak pozostali pracownicy.
 • 4 listopada 2009 r.
  Komisja Trójstronna nie będzie ustalać limitu wzrostu płac w firmach
  Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach nie będzie ustalany w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w której skład wchodzą: rząd, organizacje związkowe, pracodawcy – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.
 • 21 października 2009 r.
  Komisja Trójstronna o realizacji ustawy antykryzysowej
  Stan realizacji ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców był głównym tematem posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji na początku tego tygodnia. Minister pracy Jolanta Fedak przedstawiła partnerom społecznym informacje na temat zgłoszonych do tej pory wniosków o pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w przejściowych trudnościach w wyniku kryzysu.
 • 23 września 2009 r.
  Pracodawcy o projekcie budżetu na 2010 rok
  W ocenie pracodawców, niepowodzeniem rządu w ramach planowania przyszłorocznego budżetu jest brak jakichkolwiek propozycji strukturalnych zmian w finansach publicznych. – Mamy do czynienia z sytuacją, w której wzrost wydatków dwukrotnie przekracza przewidywany wzrost dochodów. Takie podejście nie rokuje dobrze szybkiemu wyjściu z obecnych kłopotów – uważa strona pracodawców Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która przygotowała wspólne stanowisko na temat projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.
 • 8 września 2009 r.
  Komisja Trójstronna: Bez porozumienia w sprawie przyrostu wynagrodzeń
  Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych nie ustaliła wspólnego stanowiska na temat wysokości wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w firmach w przyszłym roku. Podczas posiedzenia Komisji zostały przedstawione także informacje z posiedzenia zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, dotyczące planów prywatyzacyjnych oraz polityki transportowej państwa.
 • 14 lipca 2009 r.
  Lewiatan: Z pomocą dla firm nie można już zwlekać
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan liczy, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców wejdzie w życie 1 września tego roku, mimo że części zawartych w niej rozwiązań nie akceptują związkowcy. We wtorek 14 lipca pakietem rozwiązań antykryzysowych mają się zająć senackie komisje budżetu i finansów publicznych, gospodarki narodowej oraz rodziny i polityki społecznej. Według Lewiatana, jest jeszcze szansa na uzgodnienie poprawek zgłaszanych do ustawy przez związki.
 • 14 lipca 2009 r.
  W 2010 r. minimalne wynagrodzenie wyższe o 41 zł
  Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno- Gospodarczych porozumiała się w sprawie przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej. Począwszy od 1 stycznia 2010 r., wyniesie ona 1317 zł brutto, czyli o 41 zł (3,2 proc.) więcej niż w tym roku.
 • 30 czerwca 2009 r.
  Związkowcy i pracodawcy zostaną wysłuchani w Sejmie?
  Strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zabiega o możliwość zabierania głosu podczas posiedzeń sejmowych i senackich komisji, na których omawiane są ustawy z pakietu antykryzysowego. Postulat ten był głównym tematem posiedzenia prezydium Komisji, które odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca w Warszawie.
 • 9 czerwca 2009 r.
  Pakiet antykryzysowy jeszcze przed wakacjami?
  Pakiet antykryzysowy zostanie przyjęty jeszcze przed wakacjami, czyli na początku lipca – oceniła Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, po poniedziałkowym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej. Zdaniem Bochniarz, z przygotowaniem rozwiązań na czas kryzysu nie należy dłużej zwlekać, a drobne zmiany można jeszcze przeprowadzić na etapie prac parlamentarnych. Według analiz przedstawionych przez ekspertów Lewiatana, druga połowa roku może być trudniejsza dla gospodarki i firmy muszą mieć szansę skorzystania z nowych instrumentów wsparcia.
 • 28 maja 2009 r.
  Komisja Trójstronna działa już 15 lat
  Z okazji 15-lecia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyła się w Warszawie konferencja „Dialog społeczny - sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele stron uczestniczących w pracach Komisji, byli ministrowie pracy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rad Społeczno-Gospodarczych z krajów UE.
 • 18 maja 2009 r.
  Porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego
  Podczas piątkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej rząd pozytywnie odniósł się do 13 postulatów z pakietu antykryzysowego przygotowanego kilka tygodni wcześniej przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Opracowane na ich podstawie ustawowe rozwiązania mają powstać najpóźniej do 26 maja.
 • 21 kwietnia 2009 r.
  Bliżej porozumienia w sprawie pakietu antykryzysowego
  Rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, które są odpowiedzią na 13-punktowy pakiet antykryzysowy dotyczący m.in. nowelizacji prawa pracy, przyjęty przez związki zawodowe i pracodawców w marcu tego roku. Rządowy projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.
 • 30 marca 2009 r.
  Rząd przychylny pomysłom partnerów społecznych
  Propozycje działań antykryzysowych były głównym tematem posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 27 marca. Podczas posiedzenia prezydium partnerzy społeczni przedstawili uzgodnione przez siebie propozycje działań, których celem jest ograniczenie skutków kryzysu w Polsce.
 • 16 marca 2009 r.
  Związkowcy i pracodawcy przyjęli pakiet na kryzys
  Partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli pakiet działań antykryzysowych i zwrócili się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w celu wspólnego wypracowania ostatecznych rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Sejm. Pakiet działań antykryzysowych przyjęty w wyniku rozmów przedstawicieli trzech związków zawodowych i czterech organizacji pracodawców obejmuje wynagrodzenia i świadczenia socjalne, rynek pracy i stosunki pracy oraz politykę gospodarczą.
 • 18 lutego 2009 r.
  Komisja Trójstronna: Bez uzgodnień w sprawie wskaźnika waloryzacji
  Związkowcy i pracodawcy reprezentowani w Komisji Trójstronnej nie doszli do porozumienia w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 roku – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obok waloryzacji świadczeń najważniejszym tematem poniedziałkowego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych były propozycje rozwiązań łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego dla Polski.
 • 30 stycznia 2009 r.
  Komisja Trójstronna: Potrzebna współpraca w obliczu spowolnienia gospodarczego
  Podczas posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że Polska ma szansę utrzymać dobrą pozycję w porównaniu z innymi krajami dotkniętymi przez kryzys, jednak warunkiem tego jest rozwijanie współpracy między rządem a partnerami społecznymi.
 • 17 listopada 2008 r.
  Komisja Trójstronna: Stanowiska w sprawie pomostówek bez zmian
  Zarówno strona rządowa, jak i związkowcy nie zmienili stanowiska w sprawie projektu ustawy o emeryturach pomostowych — poinformowano po zakończeniu piątkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
 • 31 października 2008 r.
  O pomostówkach bez związkowców
  Przedstawiciele związków zawodowych nie wzięli udziału w posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, w którym — zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią — uczestniczył premier Donald Tusk. Nie zabrakło za to reprezentantów pracodawców.
 • 30 października 2008 r.
  Pracodawcy: Związki anarchizują prace Komisji Trójstronnej
  Organizacje pracodawców reprezentowane w Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych protestują przeciwko nieodpowiedzialnemu, instrumentalnemu traktowaniu forum Trójstronnej Komisji przez stronę związkową. Przedsiębiorcy zarzucają związkowcom zerwanie obrad komisji i brak merytorycznych argumentów w sporze o ustawę regulującą wypłatę emerytur pomostowych.
 • 30 października 2008 r.
  Brak porozumienia w sprawie emerytur pomostowych
  Strona związkowa odmówiła poparcia dla rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Stan prac nad ustawą był głównym tematem rozmów podczas posiedzenia prezydium i plenarnego spotkania Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pod przewodnictwem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Związkowcy zażądali, by w rozmowach osobiście wziął udział szef rządu.
 • 7 października 2008 r.
  Komisja Trójstronna o czasie pracy
  Omówieniu wybranych problemów regulacji czasu pracy, m.in. związanych z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad dyrektywą o czasie pracy, poświęcone było posiedzenie Zespołu do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
 • 12 września 2008 r.
  Brak porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń
  Decyzję o wysokości przyszłorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw podejmie rząd. Porozumienia w tej sprawie nie udało się osiągnąć uczestnikom posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
 • 22 sierpnia 2008 r.
  Brak zgody w sprawie „pomostówek”
  Podczas czwartkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej zapadła decyzja o przesunięciu do 10 września terminu zakończenia negocjacji w sprawie emerytur pomostowych. Został on przełożony po raz kolejny z powodu braku porozumienia pomiędzy zespołami ds. ubezpieczeń społecznych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, które mają przedstawić wspólne stanowisko.
 • 24 lipca 2008 r.
  Zmiany w systemie kształtowania wynagrodzeń uzgodnione
  Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że uczestnicy Komisji Trójstronnej doszli do porozumienia w sprawie zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń. Według wiceszefa rządu, nowe rozwiązania będą uwzględniały efektywność i wydajność pracy.
 • 16 lipca 2008 r.
  1276 zł brutto – płaca minimalna w 2009 r.
  Komisja Trójstronna doszła do porozumienia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2009 r.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach