Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / transport drogowy - (25) 

 • 30 marca 2011 r.
  Transport: Nowa regulacja o przewozie towarów niebezpiecznych
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, realizowanego za pośrednictwem transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej, określa zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Obecnie tematyka ta jest regulowana w trzech ustawach w zależności od rodzaju przewozu. Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.  
 • 17 lutego 2011 r.
  Transport drogowy: Jednakowe prawa pasażerów w UE
  Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu drogowego. Podróżujący autobusami i autokarami, a w szczególności osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, będą mogli korzystać z nowych praw chroniących ich w czasie podróży na terytorium całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie zostanie opublikowane w połowie tego roku i wejdzie w życie dwa lata po dacie publikacji.  
 • 14 stycznia 2011 r.
  4,2 mld zł rocznych strat przez korki
  Przez permanentne utrudnienia w ruchu drogowym w największych polskich aglomeracjach, państwo traci rocznie 4,2 mld zł, czyli tyle ile przeznacza na naukę. Rozwiązanie tego problemu nie musi być kosztowne - przekonują eksperci Deloitte w najnowszym raporcie „Korki w siedmiu największych miastach Polski”.  
 • 4 stycznia 2011 r.
  Zmiany w opodatkowaniu okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza Polską
  Od 1 stycznia 2011 r. usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Przedsiębiorcy świadczący te usługi, muszą ponadto być zarejestrowani w Polsce jako podatnicy VAT i posiadać potwierdzenie od naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście – poinformowało Ministerstwo Finansów.
 • 15 października 2010 r.
  Międzynarodowy transport drogowy – od stycznia po licencję do inspektoratu
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) przejmie z początkiem stycznia 2011 r. wykonywane przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) zadania ministra infrastruktury w dziedzinie międzynarodowego transportu drogowego. Rozwiązanie takie przewidziano w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
 • 7 października 2010 r.
  Transport drogowy: Nowe zaświadczenie dla kierowców
  Obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców przewidują przyjęte przez rząd na wniosek ministra infrastruktury założenia do projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzenie zmian będzie oznaczało rozszerzenie wykazu dokumentów, które kierowca musi okazać na żądanie organu kontroli.
 • 8 lipca 2010 r.
  Inteligentny system transportowy w UE zatwierdzony
  Parlament Europejski przyjął nowe ramy prawne dla inteligentnego systemu transportowego (ITS). Zdaniem Komisji, dzięki ITS system transportowy może stać się bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i wydajny. Nowo przyjęta dyrektywa powinna przyśpieszyć rozpowszechnienie innowacyjnych technologii transportowych w Europie.
 • 7 lipca 2010 r.
  NIK: Drogowe inwestycje w dużych miastach niewystarczające
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała, co samorządy dużych aglomeracji miejskich robią, aby poradzić sobie z korkami na drogach i usprawnić przejazdy. Kontrola objęła osiem miast: Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Szczecin i Lublin). Z kontroli wynika, że największe miasta coraz częściej są paraliżowane przez korki, przejezdność nie ulega poprawie, mimo inwestycji i stosunkowo dużych nakładów finansowych. Mieszkańcy niechętnie korzystają z komunikacji miejskiej, bo jest zatłoczona i w dużej części przestarzała.
 • 28 czerwca 2010 r.
  MSP sprywatyzowało mazowieckie PKS-y
  Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę w sprawie prywatyzacji sześciu mazowieckich PKS-ów. Zgodnie z nią spółka Mobilis stała się właścicielem PKS-ów w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Łączna kwota transakcji opiewa na ponad 77 mln zł. W wyniku umowy powstanie grupa przewozowa zarządzana przez inwestora branżowego, której celem jest poprawa jakości przewozów pasażerskich w regionie Mazowsza.
 • 15 czerwca 2010 r.
  Czas pracy kierowców: PIP proponuje zmiany w przepisach
  Rezygnację z obowiązku przestrzegania przez kierowców tzw. doby pracowniczej przewiduje propozycja zmiany przepisów o czasie pracy kierowców przedstawiona przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozwiązanie to zaakceptowali posłowie sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, którzy przyjęli opinię dla ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne.
 • 27 maja 2010 r.
  Wzrost sprzedaży usług transportowych
  W kwietniu tego roku sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 5,3 proc. większa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1 proc. w marcu br. i spadku o 6,7 proc. w kwietniu 2009 r.). Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem wzrost odnotowano w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 16 proc.) oraz transporcie samochodowym (o 10,2 proc.) - podał GUS.
 • 30 kwietnia 2010 r.
  Samozatrudnieni jak kierowcy na etacie – ZRP krytykuje decyzję komisji PE
  Komisja do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała (30 głosów za, 19 przeciw) objęcie samozatrudnionych nową dyrektywą o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego. Tym samym komisja opowiedziała się za  rozwiązaniem, zgodnie z którym kierowcy pracujący na zasadach samozatrudnienia powinni przestrzegać europejskich przepisów regulujących czas pracy, podobnie jak kierowcy zatrudnieni w firmach przewozowych. Wynik głosowania krytykuje m.in. Związek Rzemiosła Polskiego.
 • 29 kwietnia 2010 r.
  Czas pracy kierowców ciężarówek: Spór w Parlamencie Europejskim
  Wśród europosłów trwa spór o to, czy kierowcy ciężarówek pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom dotyczącym czasu pracy kierowców zatrudnianych przez firmy spedycyjne. Takie same zasady obowiązują jednych i drugich, jeśli chodzi o maksymalną ilość godzin za kierownicą i minimalny czas postoju przeznaczonego na odpoczynek. Tutaj zadecydowały względy bezpieczeństwa na europejskich drogach.
 • 11 marca 2010 r.
  Braki w wyszkoleniu kierowców autobusów i ciężarówek
  Prawie jedna dziesiąta kierowców autobusów i ponad 17 proc. kierowców samochodów ciężarowych, którzy prawo jazdy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat, jeździ w Polsce bez pełnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu – ocenia NIK. Izba sprawdziła jak administracja rządowa radzi sobie z organizacją szkoleń dla kierowców autobusów i ciężarówek. Kontrola objęła okres od 2007 do maja 2009 r.
 • 6 października 2009 r.
  Będzie europejska usługa elektronicznej opłaty drogowej
  Komisja Europejska przyjęła techniczne specyfikacje i wymogi niezbędne do uruchomienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), która pozwoli użytkownikom dróg na łatwe uiszczanie opłat za przejazd w całej Unii Europejskiej, dzięki temu samemu abonamentowi wykupionemu u jednego usługodawcy oraz jednemu urządzeniu rejestrującemu zainstalowanemu w pojeździe.
 • 4 czerwca 2009 r.
  Będzie pakiet antykryzysowy dla transportu drogowego?
  Przewoźnicy drogowi zawiesili ogólnopolski protest zaplanowany na 3 czerwca w związku z trudną sytuacją w branży.  Dzień wcześniej zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Forum Transportu Drogowego, Ministerstwem Infrastruktury i sejmową komisją infrastruktury, które zakłada, że do 10 lipca br. strony wypracują pakiet antykryzysowy dla transportu drogowego.
 • 12 marca 2009 r.
  Rosja dotrzyma porozumienia w sprawie zezwoleń dla polskich przewoźników
  W trakcie drugiego posiedzenia polsko–rosyjskiej międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej strony osiągnęły porozumienie w sprawie zezwoleń dla przewoźników. Ustalono, że zobowiązania, które wynikają z ubiegłorocznych umów, zostaną wypełnione.
 • 26 stycznia 2009 r.
  Skuteczniejsze kontrole tachografów cyfrowych
  Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających na celu wykrywanie i zapobieganie nadużyciom w użytkowaniu tachografów, czyli urządzeń, które służą do rejestrowania czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku kierowców zawodowych. Ponadto nowe przepisy zezwalają na stosowanie specjalnych, homologowanych adapterów dla lekkich pojazdów.
 • 22 października 2008 r.
  Rozmowy z przewoźnikami drogowymi
  Rozwiązania mające poprawić kondycję finansową polskich przedsiębiorstw transportowych oraz ochronę ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym były tematem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z przedstawicielami środowiska przewoźników drogowych.
 • 7 października 2008 r.
  Kara za utrudnienia dla prywatnych przewoźników
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że gmina Lublin ograniczała konkurencję, utrudniając prywatnym przewoźnikom dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. Prezes UOKiK nałożyła na samorząd karę w wysokości 160 tys. zł.
 • 19 czerwca 2008 r.
  Wzrost opłat za przejazd przez Niemcy uderzy w polskie firmy
  W 2009 r. Niemcy zamierzają podwyższyć opłaty za przejazd autostradami. Według Federalnego Ministerstwa Transportu dotychczasowe wpływy nie pokrywają kosztów utrzymania infrastruktury i budowy nowych odcinków dróg. Wzrost opłat w Niemczech uderzy także w polskie firmy transportowe — ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich.
 • 26 listopada 2007 r.
  Samochodem na Litwę już nie tylko przez przejście graniczne
  Od połowy przyszłego roku na Litwę dojedziemy nie tylko przez oficjalne przejścia graniczne, ale też lokalnymi wiejskimi drogami. Ich odbudowa będzie możliwa dzięki wejściu obu krajów do strefy Schengen. Ruch powróci w rejony, które 60 lat temu zostały przegrodzone granicą.
 • 14 listopada 2007 r.
  Skuteczniejsze kontrole przewoźników i kierowców
  Wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg, harmonizacja warunków pracy kierowców w Unii Europejskiej, wyrównanie poziomu konkurencji między przewoźnikami – takie mają być efekty nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw, która weszła w życie na początku listopada.
 • 3 października 2007 r.
  Droższy tranzyt przez Szwajcarię
  Wydział promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Bernie poinformował, że od 2008 r. Szwajcaria podwyższy średnio o 11 proc. stawki od przejazdu pojazdów ciężarowych przez swoje terytorium.
 • 10 września 2007 r.
  Transport drogowy – harmonizacja warunków pracy i wyrównanie poziomu konkurencji
  Zmieniona w piątek ustawa o transporcie drogowym wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2006/22/WE, dotyczące kontroli czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców, którzy wykonują przewozy drogowe pojazdami wyposażonymi w tachografy analogowe lub cyfrowe. Ustala też listę obowiązków państwa w zakresie zbierania i gromadzenia danych oraz sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach