Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / Telekomunikacja Polska SA - (27) 

 • 6 sierpnia 2010 r.
  Prawie 900 mln zł za akcje TP SA
  Ministerstwo Skarbu sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 4,15 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej SA, kończąc ostatecznie prywatyzację tej spółki. Sprzedaż realizowana była podczas 44 sesji od 14 stycznia do 5 sierpnia tego roku. Pakiet akcji TP SA został sprzedany za 884,9 mln zł.
 • 8 czerwca 2010 r.
  Kara na TP SA za brak bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi
  2 mln zł kary pieniężnej nałożyła na Telekomunikację Polską prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z powodu niewywiązania się przez tę spółkę z obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Do naruszenia tego wymogu doszło w ubiegłym roku w Białymstoku, Lesznie i Aleksandrowie Kujawskim.
 • 12 marca 2010 r.
  ETS: Zakaz transakcji wiązanych w telekomunikacji zgodny z prawem UE
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwo członkowskie może zakazać uzależniania zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika końcowego innej umowy. Jednocześnie jednak ETS uznał, że przepisy krajowe, które zakazują składania jakichkolwiek ofert wiązanych, są niezgodne z prawem Unii dotyczącym ochrony konsumentów. Wyrok dotyczy sporu Urzędu Komunikacji Elektronicznej i TP SA o uzależnienie dostępu do Internetu od posiadania łącza telefonicznego.
 • 2 marca 2010 r.
  KE: TP SA nadużywała pozycji dominującej
  Telekomunikacja Polska SA nadużywała dominującej pozycji na rynku poprzez odmowę świadczenia płatnego dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych – uznała Komisja Europejska. 1 marca KE wystosowała w tej sprawie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do TP SA. Dokument jest efektem postępowania wszczętego 17 kwietnia 2009 r. w odpowiedzi na informacje o nadużyciu dominującej pozycji na polskim rynku hurtowych usług szerokopasmowych przez Telekomunikację Polską, czego zakazuje art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • 23 października 2009 r.
  Umowa UKE z TP poprawi sytuację operatorów alternatywnych
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska oraz prezes Telekomunikacji Polskiej SA Maciej Witucki podpisali porozumienie, które kończy trwający od listopada 2008 roku proces negocjacji nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. TP zobowiązała się do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi a tym samym do stworzenia warunków dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji. Spółka wybuduje też co najmniej 1,2 miliona łączy szerokopasmowych.
 • 20 sierpnia 2009 r.
  UKE nałożył 15 mln zł kary na TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 15 milionów złotych za niewypełnianie obowiązków w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, określonych w decyzjach wprowadzających ramową ofertę TP o dostępie telekomunikacyjnym do kanalizacji kablowej. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że TP nie przestrzega terminów, w których zobowiązana jest udostępniać operatorom alternatywnym własną infrastrukturę telekomunikacyjną.
 • 18 czerwca 2009 r.
  UKE ocenia Kartę Równoważności TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowała stanowisko w sprawie Karty Równoważności przedstawionej przez TP S.A. w odpowiedzi na plany regulatora dotyczące podziału największej polskiej firmy telekomunikacyjnej. Według szefowej UKE, Karta Równoważności w obecnym kształcie stanowi jedynie obietnicę rozpoczęcia realizacji obowiązków regulacyjnych ciążących od dłuższego czasu na TP i nie daje gwarancji realizacji tych samych celów, jakie może przynieść rozdział funkcjonalny.
 • 10 czerwca 2009 r.
  TP musi zapłacić 33 mln zł kary
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 33 mln zł. UKE ukarał TP przed dwoma laty za niewykonanie decyzji Urzędu w sprawie umożliwienia konkurencyjnym operatorom dostępu do tzw. lokalnej pętli abonenckiej.
 • 27 kwietnia 2009 r.
  KE podejrzewa Telekomunikację Polską o ograniczanie konkurencji
  Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające przeciwko Telekomunikacji Polskiej z powodu podejrzenia o nadużywanie pozycji dominującej, co jest zakazane przez art. 82 Traktatu WE. To efekt kontroli przeprowadzonej w TP SA we wrześniu 2008 r. Komisja podejrzewa polskiego operatora o stosowanie praktyk, które mogą uniemożliwiać konkurencję, ograniczać ją albo jej zapobiegać na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz innych rynkach łączności elektronicznej.
 • 15 grudnia 2008 r.
  UKE: TP do podziału
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podjęła decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską SA obowiązku funkcjonalnej separacji na niektórych rynkach właściwych (głównie telefonii stacjonarnej i szerokopasmowego internetu). Ich efektem ma być wyłonienie jednostki, która będzie prowadzić hurtową sprzedaż usług dostępu do sieci TP operatorom alternatywnym (OA).
 • 9 grudnia 2008 r.
  150 tys. zł kary dla TP
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 150 tys. zł za nieprzekazanie w terminie treści umów o dostępie telekomunikacyjnym.
 • 6 listopada 2008 r.
  TP zapłaci 20 mln zł kary
  Sąd Najwyższy potwierdził decyzję prezesa UOKiK, który przed czterema laty nakazał Telekomunikacji Polskiej zapłacić 20 mln zł kary za praktyki naruszające konkurencję.
 • 14 sierpnia 2008 r.
  TP chce 220 mln zł dopłaty
  Telekomunikacja Polska SA złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o przyznanie dopłaty za rok 2007 w związku ze świadczeniem usługi powszechnej. Prezes UKE sprawdzi, czy TP poniosła we wspomnianym okresie koszty, których uniknęłaby, gdyby nie miała obowiązku świadczenia tej usługi.
 • 31 lipca 2008 r.
  Ogólnokrajowy Spis Abonentów w sierpniu
  W sierpniu 2008 r. Telekomunikacja Polska udostępni bezpłatny, kompletny Ogólnokrajowy Spis Abonentów — poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 16 czerwca 2008 r.
  Bonus zamiast ulgi podatkowej
  Abonenci usługi Multipakiet tp, którzy nie skorzystali z ulgi internetowej w rozliczeniach za 2007 r., mogą zwrócić się do TP o przyznanie rekompensaty w formie bonusu — poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 • 11 kwietnia 2008 r.
  TP zapłaci 100 mln kary?
  10 kwietnia odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, dotycząca odwołania złożonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 21 maja 2007 r. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok sądu I instancji i nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od kary w wysokości 100 mln złotych.
 • 3 kwietnia 2008 r.
  Decyzja UKE ciągle ważna
  Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił, że zakwestionowana kilka miesięcy temu przez sąd I instancji decyzja w sprawie hurtowej sprzedaży abonamentu przez Tele2 w sieci TP nadal podlega wykonaniu z mocy prawa. Po korzystnym dla siebie wyroku dominujący operator zagroził, że wstrzyma świadczenie usług dostępu do sieci na rzecz Tele2.
 • 7 stycznia 2008 r.
  KE umożliwi podział telekomów?
  Komisja Europejska pracuje nad zmianami w dyrektywie dotyczącej telekomunikacji, które pozwoliłyby na podział operatorów o znaczącej pozycji na rynku. Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, do podziału na część usługową i infrastrukturę może dojść w Telekomunikacji Polskiej.
 • 21 grudnia 2007 r.
  Rekordowa kara dla TP S.A.
  Telekomunikacja Polska musi zapłacić 75 mln złotych kary za dyskryminowanie konkurentów na rynku usług internetowych — uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 26 listopada 2007 r.
  UKE rozważa separację usług hurtowych i detalicznych TP
  Na przełomie 2007 r. i 2008 r. mają się zakończyć konsultacje prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawie rozdzielenia usług hurtowych i detalicznych, świadczonych przez Telekomunikację Polską.
 • 19 listopada 2007 r.
  Faktury TP dostępne przez Internet
  Klienci Telekomunikacji Polskiej od 15 listopada br. mogą otrzymywać rachunki za usługi w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnego papierowego dokumentu. TP S.A. jest jednym z pierwszych operatorów w kraju, którego e-faktury są zabezpieczone elektronicznym podpisem gwarantującym ich autentyczność.
 • 14 listopada 2007 r.
  Anna Streżyńska: Podział TP właściwie przesądzony
  Podział Telekomunikacji Polskiej jest właściwie przesądzony. Najpóźniej do 2010 roku w ramach TP S.A. zostanie wyodrębniona niezależna, samodzielna jednostka organizacyjna — zapowiedziała Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • 12 listopada 2007 r.
  UKE: Wyższy opust w umowach 13 operatorów z TP
  Spadek cen szerokopasmowego Internetu dla klientów operatorów alternatywnych – taki ma być efekt zmian, jakie zostały wprowadzone w umowach 13 firm telekomunikacyjnych z TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej obniżył stawki opłat za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.
 • 2 listopada 2007 r.
  UKE: Wyniki kalkulacji kosztów TP odrzucone
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska nie przyjęła do stosowania wyników kalkulacji kosztów na rok 2007 przedstawionych przez Telekomunikację Polską SA. Decyzja ta oddala groźbę podwyżek cen usług alternatywnych operatorów.
 • 24 października 2007 r.
  Sąd: TP musi oddzielić Neostradę od abonamentu
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał decyzję nakazującą Telekomunikacji Polskiej rozdzielenie usługi dostępu do Internetu od świadczenia usługi telefonicznej.
 • 18 października 2007 r.
  Wyrok w sprawie 20 mln zł kary dla TP
  W środę Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej w sprawie kary nałożonej na nią w 2004 roku przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. TP jest bliska zapłacenia 20 mln zł za to, że uchylała się od zawierania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami usług internetowych (ISP).
 • 13 września 2007 r.
  UKE: TP S.A. nie otrzyma prawie 140 mln zł dopłaty
  Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przyznał Telekomunikacji Polskiej S.A. prawa do 139,9 mln zł netto dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej. Zdaniem prezesa UKE, TP nie przedstawiła dowodów nierentowności usług, do świadczenia których została zobowiązana.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach