Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

T / Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T - (9) 

 • 2 kwietnia 2009 r.
  Prawie miliard euro na finansowanie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na rok 2009 w ramach programu TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), udostępniając prawie 1 miliard euro na finansowanie projektów dotyczących europejskiej infrastruktury transportowej. Możliwości finansowania w ramach wieloletniego oraz rocznego programu TEN-T dotyczyć będą projektów w zakresie autostrad morskich, inteligentnych systemów transportowych dla ruchu drogowego, a także europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERMTS).
 • 9 marca 2009 r.
  Konkursy na inwestycje TEN-T
  Na przełomie marca i kwietnia tego roku Komisja Europejska planuje opublikowanie zaproszeń do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W konkursach mogą wziąć udział projekty z wszystkich państw członkowskich.
 • 10 lutego 2009 r.
  Memorandum w sprawie Via Carpatia
  Polska i Słowacja będą współpracowały w realizacji szlaku transportowego Via Carpatia, łączącego drogę S19 (po stronie polskiej) z drogą R4 (po stronie słowackiej). Cała trasa ma przebiegać z Litwy, przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Rumunię, do Grecji. Koszt budowy polskiego odcinka ma przekroczyć 20 mld zł.
 • 2 grudnia 2008 r.
  Dofinansowanie dla polskich projektów z Funduszu TEN-T
  Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, po rozstrzygnięciu przez Komisję Europejską konkursów przeprowadzonych w 2008 r., Polska na realizację czterech projektów otrzymała z Funduszu TEN-T dofinansowanie w wysokości blisko 50 proc. kwoty 8,52 mln euro, na jaką opiewają koszty ich realizacji.
 • 28 lipca 2008 r.
  Siedem polskich wniosków o wsparcie z funduszu TEN-T
  Ministerstwo Infrastruktury zakończyło nabór wniosków o współfinansowanie z unijnego funduszu TEN-T projektów z dziedziny transeuropejskiej sieci transportowej. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych Polska chce uzyskać ponad sześć milionów euro.
 • 10 kwietnia 2008 r.
  UE: Środki na TEN-T
  Jeszcze w kwietniu rozpocznie się nabór wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Komisja Europejska zadecydowała, że w ramach tegorocznych konkursów wysokość środków dostępnych dla wszystkich krajów UE wyniesie 220 mln euro.
 • 15 stycznia 2008 r.
  Wsparcie dla polskich inwestycji TEN-T
  Polska otrzymała 9,02 mln euro na realizację trzech projektów z zakresu transportu drogowego i lotniczego wybranych w ramach konkursu rocznego. Środki zostały przyznane z budżetu UE przeznaczonego na współfinansowanie projektów rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network — Transport).
 • 15 stycznia 2008 r.
  UE: Gwarancja pożyczkowa dla projektów TEN-T
  Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły nowy instrument finansowania transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Połączenie sił obydwu instytucji ma ułatwić zaangażowanie sektora prywatnego w budowę podstawowej unijnej infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i śródlądowej.
 • 16 października 2007 r.
  IŚE o  Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T
  W bułgarskiej Warnie odbywa się spotkanie ministrów transportu 19 państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej poświęcone sieci TEN-T. — Doświadczenie zdobyte w latach 2004 – 2006 umożliwi Polsce stworzenie infrastruktury transportowej zbliżonej do tej, jaka istnieje w „starych” krajach UE — zadeklarowała reprezentująca polski rząd wiceminister transportu Barbara Kondrat.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach