Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / urlop macierzyński - (4) 

 • 22 października 2010 r.
  Płatny urlop macierzyński wydłużony do 20 tygodni w całej UE
  Wydłużenie z 14 do 20 w pełni płatnych tygodni minimalnego urlopu macierzyńskiego w UE, a także uprawnienie do płatnego, co najmniej dwutygodniowego urlopu dla ojców – takie rozwiązania znalazły się w przyjętych przez Parlament Europejski zmianach w dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią.
 • 4 sierpnia 2010 r.
  Pracujący na własny rachunek z prawem do urlopu rodzicielskiego
  Zgodnie z wchodzącym dziś w życie prawodawstwem UE, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz ich partnerzy zyskają lepszą ochronę socjalną, w tym po raz pierwszy – prawo do urlopu macierzyńskiego. Dyrektywa dotycząca osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz ich małżonków (dyrektywa 2010/41/UE) uchyla i zastępuje poprzednie przepisy (dyrektywę 86/613/EWG), wzmacniając prawo do ochrony socjalnej milionów kobiet na rynku pracy i promując wśród nich przedsiębiorczość. Obecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety.
 • 19 maja 2010 r.
  Świadczenia macierzyńskie takie same dla samozatrudnionych i pracujących na etacie
  Parlament Europejski przyjął zmianę unijnej dyrektywy, w myśl której państwa członkowskie UE powinny zapewnić standardową ochronę socjalną, obejmującą wystarczający zasiłek macierzyński wypłacany przez co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobietom pracującym na zasadzie samozatrudnienia oraz żonom lub partnerkom osób prowadzących działalność na własny rachunek.
 • 23 kwietnia 2010 r.
  Niepokojące zmiany dot. urlopów macierzyńskich
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z niepokojem obserwuje rozwój prac nad rewizją dyrektywy, określającej zasady ochrony kobiet w czasie ciąży i wynagradzania ich podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach