Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / ulgi i preferencje - (8) 

 • 29 listopada 2010 r.
  Ulgi podatkowe źle adresowane?
  Zdaniem Pracodawców RP, istniejąca w Polsce struktura ulg podatkowych powinna ulec zmianie. Według organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, konieczne jest inne rozłożenie akcentów – system preferencji w systemie podatkowym powinien bezpośrednio wspierać nie walkę z ubóstwem, ale promocję zatrudnienia. Socjalne funkcje zwolnień w podatkach powinny natomiast dotyczyć przede wszystkim zachęcania do posiadania potomstwa.  
 • 19 marca 2010 r.
  Ulgi i odliczenia: MF sprawdzi efektywność preferencji podatkowych
  Ministerstwo Finansów, przy współpracy Banku Światowego, opracuje raport na temat efektywności systemu ulg, odliczeń, zwolnień i wyłączeń podatkowych w polskim systemie fiskalnym. Punktem odniesienia dla raportu będą najlepsze praktyki i doświadczeni innych krajów – zapowiedział resort. Przygotowanie dokumentu jest częścią działań rządu podejmowanych na rzecz konsolidacji finansów publicznych.
 • 11 stycznia 2008 r.
  RPO krytykuje przyznanie ulgi prorodzinnej tylko części podatników
  Rzecznik praw obywatelskich uznał, że adresowanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci do grupy podatników wybranych w oparciu o kryterium stosowanej formy opodatkowania narusza konstytucję. Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów.
 • 15 października 2007 r.
  Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej w nowej wysokości
  Otrzymujemy wiele pytań dotyczących wykorzystania ulgi prorodzinnej. Osoby o niewielkich dochodach martwią się, że nie będą mogły wykorzystać odpisu od podatku ze względu na zbyt niskie dochody i niski podatek dochodowy. W niektórych przypadkach obawy te są uzasadnione. Dzisiaj rozpatrzymy konkretne przypadki na podstawie danych zawartych w otrzymanych listach.
 • 25 stycznia 2007 r.
  Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a – 7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 18 stycznia 2007 r.
  Odliczenia przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby uzyskujące inne przychody opodatkowane tym podatkiem, a osiągane poza działalnością gospodarczą (przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze), zwani dalej w tekście „podatnikami ryczałtowymi”, opodatkowują nie dochód, a przychód. Sposób określenia przychodu, stawki procentowe, wyłączenia itp. określa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o zpdof). Ale podatnicy ryczałtowi, rozliczając podatek, muszą czasami stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o pdof). Tak jest, kiedy pomniejszają swój przychód lub wyliczony ryczałt o przysługujące im ulgi i odliczenia. W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia warto przypomnieć ogólne zasady dotyczące odliczeń.
 • 8 grudnia 2006 r.
  MF: Prawa nabyte do ulgi odsetkowej
  Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące praw nabytych do tzw. ulgi odsetkowej. Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa, osoba, która podpisze z bankiem umowę kredytową przed końcem 2006 r., będzie mogła korzystać w następnych latach z ulgi odsetkowej dzięki zachowaniu praw nabytych.
 • 7 grudnia 2006 r.
  Wystarczy się zameldować, by nie zapłacić podatku — ulga meldunkowa
  Aby nie zapłacić podatku od sprzedaży mieszkania lub domu, wystarczy zameldować się w nim na 12 miesięcy. To sposób na nowe przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2007 roku.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach