Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / ubezpieczenia społeczne - (123) 

 • 20 stycznia 2011 r.
  Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
  Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
 • 4 marca 2010 r.
  Konieczne reformy ubezpieczeń społecznych w Europie
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego opublikowało raport "Dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla Europy. Wybór i odpowiedzialność", z którego wynika, że europejskie systemy powszechnych ubezpieczeń potrzebują nowych rozwiązań i reform, które pozwolą zachować stabilność finansową, a także zrównoważyć skutki kryzysu ekonomicznego oraz wpływ niekorzystnych czynników demograficznych.
 • 16 lutego 2010 r.
  Świadczenia rzeczowe nie powiększają podstawy wymiaru składek na ZUS zleceniobiorców
  Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorców są niezgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według sędziów, do podstawy ubezpieczenia tych pracowników – podobnie jak w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę – nie należy zaliczać świadczeń rzeczowych (a także finansowych ekwiwalentów) przysługujących im na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • 17 grudnia 2009 r.
  3 mln zł umorzonych składek
  Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do końca października zostały podjęte decyzje o umorzeniu 3 mln zł należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od kobiet, które, prowadząc działalność gospodarczą, korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. ZUS zdążył w tym czasie rozpatrzyć jedną czwartą z blisko 6 tysięcy złożonych wniosków.
 • 8 grudnia 2009 r.
  KPP krytykuje pomysł podniesienia składek na ubezpieczenie społeczne
  Konfederacja Pracodawców Polskich protestuje przeciwko pomysłom poprawy stanu finansów publicznych poprzez podniesienie składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. – Odebranie prawa decydowania o sobie to prosta droga do stłamszenia ducha przedsiębiorczości w Polsce – uważa Magdalena Janczewska, ekspert do spraw społeczno-gospodarczych KPP.
 • 20 listopada 2009 r.
  Składki do odliczenia bez zwłoki przewidzianej przez TK
  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich orzekł, że polscy podatnicy mogli odliczać od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, a także obniżać należny podatek o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim, mimo że nie przewidywało tego polskie prawo. Ponadto polskie sądy powinny stosować prawo wspólnotowe i odstąpić od stosowania sprzecznych z nim przepisów krajowych niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytucyjnego, który odraczał utratę mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
 • 30 października 2009 r.
  Łatwiejsze regulowanie zaległych składek na ZUS
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce obniżenia stawki opłaty prolongacyjnej, którą ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku wydania zgody na odroczenie terminu płatności z tytułu składek lub rozłożenie należności na raty. Przedsiębiorcy zgłosili tę propozycję w opinii do projektu zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, których celem jest uproszczenie zasad rozkładania na raty należności z tytułu zaległych składek.
 • 9 września 2009 r.
  Ubezpieczenie chorobowe: Niższy limit podstawy wymiaru
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2009 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Z powodu spadku przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale o 3,27 proc., tak samo zmniejsza się limit podstawy wymiaru składek.
 • 28 sierpnia 2009 r.
  Kontynuacja ubezpieczenia emerytalno-rentowego na nowych zasadach
  Rozpoczęcie dobrowolnego opłacania składki emerytalnej i rentowej w ramach kontynuacji ubezpieczenia w ZUS będzie od 1 września 2009 r. możliwe w dowolnym momencie po ustaniu zatrudnienia, a nie – jak obecnie – w terminie 30 dni od chwili wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 • 28 sierpnia 2009 r.
  ZUS: Od września możliwe umorzenie składek od matek prowadzących firmę
  Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą i równocześnie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, mogą od 1 września 2009 r. składać wnioski o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne. Kto nie złoży wniosku będzie musiał zapłacić składki.
 • 28 sierpnia 2009 r.
  Druki RMUA cztery razy do roku?
  Komisja „Przyjazne Państwo” zaproponowała wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprawek, na mocy których zmniejszona zostałaby częstotliwość wydawania pracownikom druków RMUA. W myśl przyjętego projektu ustawy pracodawca musiałby przekazać pracownikom druk RMUA raz na kwartał, a nie raz na miesiąc tak jak obecnie. Zmianę chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 5 czerwca 2009 r.
  Druki RMUA będą wydawane rzadziej?
  Jeśli wejdzie w życie propozycja przedsiębiorców zaakceptowana w tym tygodniu przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo”, pracodawcy będą mogli rzadziej wydawać pracownikom druki RMUA, potwierdzające wyliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Pomysł chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 2 czerwca 2009 r.
  Wyższe limity w ZUS
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, w jakiej wysokości od czerwca tego roku obowiązuje limit podstawy wymiaru dla opłacających składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ile wynosi kwota stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także wysokość przychodu odpowiadająca 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca wzrósł także zasiłek pogrzebowy.
 • 19 maja 2009 r.
  OECD: Opodatkowanie płac w 2008 r. najbardziej spadło w Polsce
  Jak wynika z rocznego raportu OECD na temat opodatkowania płac, w ubiegłym roku w Polsce i Turcji odnotowano największy spadek obciążeń podatkowych, jakimi obłożone są dochody osoby stanu wolnego otrzymującej wynagrodzenie równe średniej krajowej. Z kolei sytuacja w bieżącym roku pozostaje niejasna z powodu stosowania przez rządy pakietów bodźców fiskalnych, które często zawierają środki podatkowe.
 • 19 maja 2009 r.
  Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym w II połowie roku
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu analiz i konsultacji związanych z planowanym zawarciem umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią.
 • 7 maja 2009 r.
  Wnioski o zwrot nadpłaconych składek ZUS do 8 maja
  Tylko do 8 maja tego roku ubezpieczeni mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia granicy podstawy wymiaru składek -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 3 kwietnia 2009 r.
  Kwota graniczna podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o ustalonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi kwocie granicznej należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W stosunku do ubiegłego roku wzrosła ona o 80 zł.
 • 17 marca 2009 r.
  Wysokość składek KRUS w II kwartale
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o nowej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników od II kwartału br. Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od 1 kwietnia wyniesie 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
 • 5 marca 2009 r.
  Pozarolnicza działalność i praca nakładcza – zmiany w ubezpieczeniach
  Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 1 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmieniła zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy nakładczej i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • 26 lutego 2009 r.
  Emerytury i renty za pracę w USA
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że 1 marca wchodzi w życie podpisana w ubiegłym roku umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz porozumienie w sprawie jej stosowania.
 • 25 lutego 2009 r.
  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
  Objęcie obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz – ubezpieczeniem wypadkowym – osób wykonujących zlecenia lub pracę agencyjną poza siedzibą zleceniodawcy przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 9 lutego 2009 r.
  ZUS: Wypłata świadczeń niezagrożona
  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sylwester Rypiński wydał oświadczenie w sprawie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szef ZUS-u uspokaja: nie ma zagrożenia, że emerytury i renty nie będą wypłacane.
 • 8 stycznia 2009 r.
  KPP nie chce obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców
  Konfederacja Pracodawców Polskich opowiada się przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia znalazło się w poselskim projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 8 grudnia 2008 r.
  ZUS: Wyższe składki od grudnia
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • 1 października 2008 r.
  Wyższe składki od właścicieli największych gospodarstw
  Zróżnicowanie składek rolników na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • 1 października 2008 r.
  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
  Zmiana trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w części uzależnionej od realnego wzrostu płac to cel projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaakceptowanego przez Radę Ministrów.
 • 14 sierpnia 2008 r.
  Podstawa określana raz w roku, elektroniczne informacja o składkach
  Do Sejmu trafiły projekty przedstawione komisji „Przyjazne Państwo” przez PKPP Lewiatan. Posłowie rozpoczną prace nad zmianą przepisów, dzięki której ograniczona zostanie biurokracja w relacjach płatnik – ubezpieczony – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 22 lipca 2008 r.
  Dostęp do wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że płatnicy składek posiadający certyfikat klucza publicznego mogą uzyskać dostęp do wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU). Od 11 lipca wyciągi są dostępne w skrytce płatnika (i w skrytce podmiotu upoważnionego przez płatnika) w Systemie Dwustronnej Wymiany Informacji SDWI.
 • 4 lipca 2008 r.
  ZUS: Dostępna nowa wersja Płatnika
  Od 4 lipca na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest nowa wersja programu Płatnik. Płyty CD-ROM z oprogramowaniem w nowej wersji zostaną udostępnione w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w połowie lipca.
 • 1 lipca 2008 r.
  RMUA w formie elektronicznej
  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo" przyjęła propozycję złożoną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia możliwości przekazywania pracownikom informacji o opłaconych przez pracodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne w formie elektronicznej.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach