Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - (425) 

 • 1 kwietnia 2011 r.
  Prawo do odstąpienia od umowy po zmianie ceny spowodowanej wzrostem podatku VAT
  Castorama w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT bezprawnie zastrzegała sobie w umowach zawieranych z konsumentami możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu bez jednoczesnego przyznania uprawnienia do odstąpienia od umowy – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany praktyki.  
 • 17 marca 2011 r.
  Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że operator sieci Plus uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie kontroli dotyczącej problemów z wdrożeniem usługi telewizji mobilnej i nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 130 mln zł. UOKiK zarzuca Polkomtelowi, że opóźniał rozpoczęcie działań kontrolerów, nie wydał dowodu w postaci dysku twardego, a także przekazał tylko wybrane przez siebie fragmenty dokumentów.  
 • 28 lutego 2011 r.
  Bezpłatne porady dla konsumentów – infolinia UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z infolinii konsumenckiej, która umożliwia uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy przydatnej konsumentom w wypadku problemu z nieuczciwym przedsiębiorcą. Pod funkcjonujący już numer 800 007 707 Polacy najczęściej zgłaszają problemy ze sprzedażą konsumencką.  
 • 21 lutego 2011 r.
  Utrzymana kara dla ubezpieczyciela
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę 50 mln zł nałożoną decyzją UOKiK na spółkę PZU Życie za naruszające konkurencję praktyki w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Spółka wykorzystując swoją pozycję na rynku, utrudniała pracodawcom skorzystanie z oferty konkurentów.  
 • 18 lutego 2011 r.
  Orlen i Lotos zapłacą łącznie 5,5 mln zł kary
  Nałożone na PKN Orlen i Grupę Lotos przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary pieniężne w wysokości odpowiednio 4,5 mln i 1 mln zł zostały podtrzymane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok potwierdza decyzję UOKiK, który zarzucał spółkom paliwowym zawarcie niedozwolonego porozumienia polegającego na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95.  
 • 11 lutego 2011 r.
  Działalność regulatorów wymaga zmian?
  Obecny model funkcjonowania urzędów regulacyjnych w Polsce wyczerpał się, a w jego zmianie mogłyby pomóc wzorce obowiązujące w UE, gdzie dominuje model kolegialny, który gwarantuje bezstronność podejmowanych decyzji - uważają Pracodawcy RP.  Zdaniem organizacji, w polskim systemie regulacyjnym w rękach jednego urzędnika spoczywa władza, która pozwala na podjęcie arbitralnej, uznaniowej decyzji o daleko idących skutkach, dlatego system ten wymaga natychmiastowych zmian.  
 • 10 lutego 2011 r.
  Naruszenia konkurencji – decyzje UOKiK
  W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił blisko 30 niedozwolonych porozumień pomiędzy przedsiębiorcami. Ostatnie sprawy dotyczą ustalania cen wyrobów ogrodniczych, kominków, odzieży, usług portowych oraz praktyk zawodowych. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.  
 • 7 lutego 2011 r.
  UOKiK: Empik nie przejmie Merlina
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 • 27 stycznia 2011 r.
  UOKiK karze deweloperów
  W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.  
 • 26 stycznia 2011 r.
  Lasy Państwowe: Sąd podtrzymał decyzję UOKiK
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że zasady sprzedaży drewna stosowane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe są niezgodne z zasadami konkurencji. Tym sam została potwierdzona decyzja prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która za nadużywanie dominującej pozycji na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna nałożyła na Lasy Państwowe karę w wysokości 1,5 mln zł.  
 • 21 stycznia 2011 r.
  Kara za zwrot kosztów naprawy bez VAT
  Ponad 600 tys. zł kary nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie od 2008 roku w umowach autocasco klauzul naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Poszkodowanym, którzy przyjmowali wycenę ubezpieczyciela do wyliczenia odszkodowania, Generali bezprawnie wypłacało rekompensatę pomniejszoną o równowartość VAT.  
 • 17 stycznia 2011 r.
  PGE nie przejmie Energi
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa. Zdaniem szefowej UOKiK - Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel - fuzja koncernów energetycznych doprowadziłaby do ograniczenia konkurencji. Decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającej zamiar dokonania koncentracji spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 • 12 stycznia 2011 r.
  Zmowa i kara
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył prawie 54 mln zł łącznej kary na producenta farb i lakierów Akzo Nobel oraz markety budowlane: Castorama, Leroy Merlin, Obi i Prakitker. Przedsiębiorcy przez kilka lat uzgadniali między sobą ceny produktów. Do wykrycia porozumienia przyczyniły się informacje przekazane przez jego dwóch uczestników. Rynek sprzedaży farb i lakierów jest jednym z sektorów, w których najczęściej dochodzi do zmów cenowych.  
 • 7 stycznia 2011 r.
  PGNiG złamało prawo antymonopolowe?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe mające sprawdzić, czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nadużyło swej pozycji na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. PGNiG jest podejrzane o bezzasadną odmowę zawarcia umowy sprzedaży oraz dostawy paliwa gazowego ze spółką NowyGaz, która chciała je następnie odsprzedawać.
 • 5 stycznia 2011 r.
  Działania UOKiK i UKE: (Bez)cenne smsy
  Nieuczciwa cena smsa, sugerowanie wygranej i nieprzyznawanie nagrody mogą słono kosztować nie tylko konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdziła, że konkurs Pusty sms oraz strona internetowa data-smierci.pl wprowadzały w błąd. Skargi napływają również do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Działania obu Urzędów mają wyeliminować nieuczciwe praktyki rynkowe.
 • 4 stycznia 2011 r.
  UOKiK przedstawił wyjaśnienia w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji
  Jedynie 30% przedsiębiorców wie, że obrót osiągany przez uczestników transakcji jest jednym z kryteriów przy zgłaszaniu zamiaru koncentracji do UOKiK – wynika z badania przeprowadzonego przez ABC Rynek i Opinia. W celu poprawy stanu wiedzy oraz by wyjaśnić wynikłe nieścisłości problematyki fuzji i przejęć, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował „Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK”. Najważniejsze kwestie zawarte w dokumencie dotyczą: obliczania obrotu, procedury zgłaszania koncentracji, oraz przeliczania walut.
 • 22 grudnia 2010 r.
  11 mln kary za nieczytelną czcionkę w regulaminie i utrudnianie rezygnacji z usług
  Utrudnianie wypowiedzenia umowy, zbyt mała czcionka regulaminu, niepełne informacje o usłudze – to praktyki stosowane przez dwie spółki telekomunikacyjne. Prezes Urzędu uznała, że Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa naruszyły prawo.
 • 22 grudnia 2010 r.
  PZU zapłaci 4 mln kary za błędną definicję zawału serca
  Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości blisko 4 mln zł. Zakwestionowane przez Urząd postanowienia ubezpieczyciel stosował w umowach na życie przez prawie trzy lata.
 • 16 grudnia 2010 r.
  Kolejne postanowienia bankowych umów w rejestrze niedozwolonych klauzul
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez bank Millenium. Dotyczą one m.in. braku zasad ustalania kursu walut (tzw. spreadu) oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi na żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Decyzja jest korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych.  
 • 9 grudnia 2010 r.
  Dochodzenia UOKiK w sprawie zmów cenowych
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w sprawie podejrzeń o zawarcie przez trzy spółki niedozwolonych porozumień z dystrybutorami ich produktów. Podejrzewa, że umowy narzucone kontrahentom przez firmy Inco Veritas, Akuna Polska i Scotts Poland przewidywały uzgadnianie cen odsprzedaży.  
 • 30 listopada 2010 r.
  Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
  W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.  
 • 10 listopada 2010 r.
  Wysoka kara za utrudnianie kontroli
  Kara w wysokości ponad 123 mln zł została nałożona na Polską Telefonię Cyfrową za to, że wbrew przepisom oraz postanowieniu sądu utrudniała przeprowadzenie kontroli z przeszukaniem – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK spółka opóźniała rozpoczęcie czynności kontrolnych podjętych w związku z podejrzeniem udziału PTC w zmowie operatorów komórkowych wymierzonej w dostawcę usług mobilnej telewizji. Za brak współdziałania w trakcie kontroli prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę sankcję finansową do równowartości nawet 50 mln euro.
 • 8 listopada 2010 r.
  Niedozwolone praktyki na rynkach lokalnych – decyzje UOKiK
  Kary na sumę ponad 200 tys. zł nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowań dotyczących eliminowania niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych, gdzie naruszenia przepisów, choć mniej dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, są bardzo uciążliwe dla konsumentów. Najnowsze decyzje prezes UOKiK dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd przez Prominent CF, porozumienia cenowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niedozwolonych działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.
 • 3 listopada 2010 r.
  Konkursy smsowe pod lupą UOKiK
  Nagroda już czeka. Wystarczy jeden sms. Przelew zostanie zrealizowany. Takie wiadomości dostaje wielu konsumentów. Ilu z nich otrzymało gwarantowaną nagrodę? Z tym bywa różnie. Prezes Urzędu prowadzi obecnie osiem postępowań dotyczących konkursów smsowych i wszczęła właśnie kolejne.
 • 28 października 2010 r.
  Produkty z importu – efekty kontroli bezpieczeństwa wyrobów
  Niewłaściwe oznakowanie produktów i niespełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa – to najczęstsze nieprawidłowości odkryte przez Inspekcję Handlową w trakcie kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu tego roku. Jak wynika z raportu UOKiK przygotowanego na podstawie ustaleń kontrolerów, obowiązujących wymagań nie spełnia m.in. co trzecia zabawka i para obuwia dla najmłodszych. W ubiegłym roku na polski rynek sprowadzono produkty o wartości 146 mld dolarów.
 • 22 października 2010 r.
  Koncentracja na rynku reklamy zewnętrznej
  Najsilniejsza na rynku wynajmu nośników reklamy zewnętrznej firma Stroer może przejąć spółkę News Outdoor Poland – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku 2010 roku prezes UOKiK wydała już 109 decyzji z zakresu kontroli koncentracji, z czego dwie warunkowe. Zgodnie z przepisami, transakcja połączenia podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w poprzedzającym ją roku przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.
 • 13 października 2010 r.
  Zgoda UOKiK na wspólny projekt spółek PGNiG i Tauron
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Tauron SA będą mogły wspólnie zbudować w Stalowej Woli nowy blok energetyczny. Zgodę na realizację projektu wyraziła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zezwolił również na przejęcie przez KGHM kontroli nad Zakładem Uzdrowisk Kłodzkich, na koncentracje na rynku sprzedaży i produkcji betonu towarowego i kruszyw, a także funduszy inwestycyjnych.
 • 7 października 2010 r.
  Pół miliona złotych kary dla Enei
  Za narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów i czerpanie z tego nieuzasadnionych korzyści na spółkę Enea Operator została nałożona kara w wysokości blisko pół miliona złotych – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej zostało wszczęte w październiku 2009 r., po informacjach uzyskanych od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • 29 września 2010 r.
  Dwie zgody na koncentrację
  Konsolidacji rynku kolejowego i paliwowego dotyczą dwie najnowsze decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od początku 2010 roku prezes UOKiK wydała blisko 100 decyzji dotyczących kontroli koncentracji. Zgodę na połączenie firm zapada, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy.
 • 27 września 2010 r.
  Zmowa przeciwko dostawcy usług mobilnej telewizji?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe, które wyjaśni, czy spółki Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 uzgadniały między sobą sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej. UOKiK podejrzewa operatorów o zawarcie nielegalnego porozumienia ograniczającego konkurencję. Maksymalna sankcja finansowa za udział w takim porozumieniu wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach