Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / urlopy - (24) 

 • 14 marca 2011 r.
  Deregulacja: Wykorzystanie zaległego urlopu do końca lipca
  Propozycja wydłużenia do 31 lipca terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego znalazła się w założeniach projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Gospodarki.  
 • 18 lutego 2011 r.
  BCC: Ograniczyć socjalne uprawnienia pracowników
  Obniżenie zasiłków chorobowych z 80 do 60 procent pensji i skrócenie do maksymalnie dwóch tygodni okresu, w którym pracodawca płaci wynagrodzenie pracownikowi na zwolnieniu lekarskim – postuluje Business Centre Club. Przedsiębiorcy chcą także rozważenia propozycji Komisji Europejskiej przewidującej pomniejszanie urlopu pracownikom korzystającym ze zwolnień lekarskich.  
 • 31 stycznia 2011 r.
  Urlop okolicznościowy
  Bierzesz ślub? Urodziło Ci się dziecko? Możesz wnioskować o tzw. urlop okolicznościowy. Mianem tym zwykło się określać zwolnienia udzielane przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się w zakładzie pracy. To jednak nie jedyne sytuacje, w których masz prawo domagać się czasu wolnego. Kiedy jeszcze pracodawca nie może Ci odmówić urlopu? Na ile dni wolnego ma obowiązek się zgodzić? Czy Twoje wynagrodzenie zmniejszy się z tego powodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
 • 6 października 2010 r.
  Urlop ojcowski – ułatwienia dla rodziców adopcyjnych
  Pracujący ojcowie adopcyjni skorzystają z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji kodeksu pracy. W niektórych przypadkach urlop ojcowski będzie przysługiwał nawet do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
 • 8 czerwca 2010 r.
  Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu?
  Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów do ośmiu miesięcy, dzięki czemu odebranie wolnego za poprzedni rok w terminie zgodnym z przepisami kodeksu pracy byłoby możliwe także latem. Propozycję PIP pozytywnie ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
 • 24 marca 2010 r.
  KPP: Senacki projekt może ograniczyć liczbę pracowniczych szkoleń
  Według niektórych mediów niedługo pracodawcy zaczną odmawiać pracownikom urlopów na naukę, a podwładni zaczną rezygnować ze studiów. Wszystko dlatego, że przestanie obowiązywać prawo regulujące podnoszenie kwalifikacji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich takie ryzyko jest znikome. Znacznie większym problemem jest złe prawo które powoduje, że Polska znajduje się na szarym końcu wśród krajów unijnych jeśli chodzi o liczbę pracowników podnoszących swoje kwalifikacje.
 • 22 lipca 2009 r.
  Gwarancje dla korzystających z urlopów rodzicielskich
  Pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą korzystać z gwarancji, jakie daje nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. - przewiduje projekt zmian w Kodeksie pracy zatwierdzony we wtorek przez rząd na wniosek ministra pracy i polityki społecznej.
 • 19 czerwca 2009 r.
  Unijne porozumienie w sprawie urlopu rodzicielskiego
  Zgodnie z nowym porozumieniem ramowym, które zawarli europejscy partnerzy społeczni, czas trwania urlopu rodzicielskiego zostanie przedłużony z trzech do czterech miesięcy przypadających na każdego rodzica i będzie przysługiwał wszystkim zatrudnionym, bez względu na rodzaj ich umowy o pracę. Porozumienie jest owocem sześciomiesięcznych negocjacji między partnerami społecznymi.
 • 14 października 2008 r.
  Przedsiębiorcy przeciwni nowym przywilejom pracowniczym
  Kongres Przedsiębiorczości, platforma skupiająca siedem największych organizacji biznesowych w Polsce, skrytykował dyskutowane w Sejmie propozycje zmian legislacyjnych, które — zdaniem jego członków — godzą w interesy pracodawców i pracowników. Chodzi o projekty dotyczące wprowadzenia nowego dnia wolnego od pracy, wydłużenia urlopów wypoczynkowych, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego, rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowań w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę oraz wprowadzenia trzyletniej gwarancji zatrudnienia pracowników powracających po urlopie macierzyńskim do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 7 października 2008 r.
  Lewiatan krytykuje „prorodzinne” zmiany w kodeksie pracy
  Sejmowa nadzwyczajna podkomisja ds. zmian w kodeksie pracy rozpoczyna dyskusję nad projektami ustaw wprowadzających rozwiązania o charakterze prorodzinnym. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, choć proponowane zmiany wydają się być korzystne z punktu widzenia pracownika, będę miały negatywny wpływ na rynek pracy, w tym na poziom zatrudnienia kobiet.
 • 6 października 2008 r.
  KE przygotowuje zmiany w urlopach macierzyńskich
  Poprawę sytuacji kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności zakłada – obok innych propozycji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Bruksela chce zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uaktualniając i poprawiając istniejące prawodawstwo UE.
 • 9 czerwca 2008 r.
  Urlop dla poratowania zdrowia
  Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym. Przysługuje określonym grupom pracowników, których stosunek pracy regulują przepisy szczególne. Jedną z takich grup są nauczyciele. O tym, na jakich warunkach mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, mówi Karta Nauczyciela. Kiedy nauczyciel może pójść na urlop? Jakie w jego trakcie ma przywileje i prawa? Czego nie wolno mu zrobić, by nie zostać odwołanym z urlopu? Odpowiadamy w artykule.
 • 5 czerwca 2008 r.
  Urlop szkoleniowy
  Pracownik ma prawo kształcić się i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca powinien mu to ułatwić. Podnoszenie kwalifikacji następuje poprzez naukę w szkole albo w formach pozaszkolnych. Doskonalący się pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny na naukę. Może też być wsparty finansowo przez zakład pracy. To, na jakie przywileje może liczyć, zależy przede wszystkim od tego, czy został skierowany na naukę, czy też podjął ją z własnej inicjatywy.
 • 20 maja 2008 r.
  Jesteś w ciąży? Poznaj swoje prawa i przywileje w pracy
  Właśnie dowiedziałaś się, że zostaniesz mamą? Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa i jakie obowiązki wobec Ciebie ma Twój pracodawca. Czy wolno mu zmusić Cię do pracy na nocną zmianę? Czy ma prawo wysłać Cię w delegację? Ile godzin dziennie wolno Ci pracować przy komputerze? Pamiętaj, że ciąża to okres szczególnej ochrony przed szkodliwymi warunkami pracy.
 • 14 maja 2008 r.
  Urlop wychowawczy
  Po urlopie macierzyńskim możesz pójść na urlop wychowawczy. Maksymalnie może on trwać 3 lata. Jest to czas przeznaczony na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu mogą skorzystać matka i ojciec dziecka. Jakie wymagania musisz spełnić, aby dostać urlop? Kiedy i na jakich warunkach pracodawca może przerwać Twój urlop i wezwać Cię do stawienia się do pracy? Odpowiedzi na te pytania i inne informacje znajdziesz w artykule.
 • 12 maja 2008 r.
  Urlop macierzyński
  Po urodzeniu dziecka masz prawo do urlopu macierzyńskiego. Z urlopu tego częściowo możesz też skorzystać w ostatnim okresie ciąży. Wymiar urlopu zależy od kilku czynników. Nie może być jednak krótszy niż 8 tygodni. To — zdaniem ustawodawcy — minimum, które pozwoli młodej mamie wrócić do pełni sił po ciąży i porodzie.
 • 28 kwietnia 2008 r.
  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  .
 • 24 kwietnia 2008 r.
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  Masz prawo do corocznego urlopu, za który pracodawca zobowiązany jest wypłacić Ci normalne wynagrodzenie. Pensja ta powinna być jak najbardziej zbliżona do tej, którą otrzymałbyś, gdybyś w tym okresie pracował. Jak obliczyć wymiar urlopu? Jakich świadczeń nie uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym? Co w przypadku składników wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc? Odpowiedzi znajdziesz w tekście.
 • 22 kwietnia 2008 r.
  Urlop wypoczynkowy – część 2
  Czy wiesz, że Twój pracodawca może w każdej chwili odwołać Cię z urlopu, ale musi zwrócić Ci koszty związane z odwołaniem? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że należy Ci się jeden dłuższy wypoczynek trwający łącznie 14 dni? Czy umiesz odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać pomocy, gdy przełożony zwleka z udzieleniem Ci urlopu? Warto znać swoje prawa i wiedzieć, jak z nich korzystać.
 • 17 kwietnia 2008 r.
  Urlop wypoczynkowy – część 1
  Wakacje tuż-tuż. Zanim zaczniemy planować dalekie podróże i marzyć o słodkim lenistwie, warto przypomnieć sobie, jak oblicza się długość urlopu i jakie są zasady jego udzielania. Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące urlopu wypoczynkowego? Zapraszamy do lektury tekstu. Podpowiemy, komu i na jakich warunkach przysługuje urlop. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami należy Ci się czas na relaks i regenerację sił, a Twój pracodawca ma obowiązek dać Ci wolne dni i za nie zapłacić. Jeśli próbuje się od tego uchylić, łamie prawo.
 • 11 kwietnia 2008 r.
  Urlop bezpłatny
  Planujesz kilkutygodniowy wyjazd, dostałeś ciekawą ofertę tymczasowej pracy, chcesz uzupełnić wykształcenie? Wykorzystałeś cały urlop wypoczynkowy i nie przysługują Ci żadne dodatkowe dni wolne? Nie wszystko stracone — możesz wystąpić o urlop bezpłatny. Przed podjęciem decyzji rozważ jednak za i przeciw. Pamiętaj, że w czasie takiego urlopu nie tylko nie otrzymasz wynagrodzenia, ale też pracodawca nie opłaci Twoich składek.
 • 4 lutego 2008 r.
  Zmiany w urlopach – propozycje Lewiatana
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaproponowała wprowadzenie zmian przepisów regulujących zasady ustalania i przyznawania urlopów wypoczynkowych. Chodzi o uzależnienie wymiaru urlopu wyłącznie od długości zatrudnienia, rezygnację z urlopów na żądanie oraz wydłużenie z 3 do 12 miesięcy okresu, w ciągu którego pracownik musi wykorzystać zaległy urlop.
 • 27 grudnia 2006 r.
  ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
  W dniu 19 grudnia 2006 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym, zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie. Publikujemy krótki poradnik dla ubezpieczonych opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 19 grudnia 2006 r.
  Urlop macierzyński od dzisiaj dłuższy
  Dziś, 19 grudnia 2006 roku, weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym, zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach