Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / Urząd Regulacji Energetyki - (47) 

 • 11 lutego 2011 r.
  Działalność regulatorów wymaga zmian?
  Obecny model funkcjonowania urzędów regulacyjnych w Polsce wyczerpał się, a w jego zmianie mogłyby pomóc wzorce obowiązujące w UE, gdzie dominuje model kolegialny, który gwarantuje bezstronność podejmowanych decyzji - uważają Pracodawcy RP.  Zdaniem organizacji, w polskim systemie regulacyjnym w rękach jednego urzędnika spoczywa władza, która pozwala na podjęcie arbitralnej, uznaniowej decyzji o daleko idących skutkach, dlatego system ten wymaga natychmiastowych zmian.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Finansowa kara dla dystrybutora energii
  Karę w wysokości miliona złotych wymierzył prezes Urzędu Regulacji Energetyki krakowskiej spółce Enion za to, że w czasie ubiegłorocznej zimy nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania sieci w należytym stanie technicznym. Szef URE uznał, że przedsiębiorstwo miało wpływ na zakres awarii i liczbę zaistniałych uszkodzeń sieci dystrybucyjnej. Decyzja nie jest ostateczna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 • 14 stycznia 2011 r.
  Zmiana dostawcy energii przez firmy coraz częstsza
  Już ponad 8 tysięcy odbiorców wszystkich grup taryfowych dokonało zmiany sprzedawców energii. Wyboru nowego dostawcy najchętniej dokonują przedsiębiorcy – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Na rezygnację z usług dotychczasowego sprzedawcy wciąż najrzadziej decydują się gospodarstwa domowe – dotychczas z tej możliwości skorzystało zaledwie nieco ponad 1,2 tys. odbiorców z tej grupy.  
 • 13 października 2010 r.
  Kara za zbyt niski udział biokomponentów w paliwie
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ukarał spółkę Łukoil Polska za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Przedsiębiorstwo nie zapewniło w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości dystrybuowanych przez siebie paliw i biopaliw ciekłych. Kara nałożona na firmę wynosi ponad 14 mln zł.
 • 17 września 2010 r.
  Zgoda URE na wzrost ceny gazu
  Prawdopodobnie od 1 października o 6,4 proc. wzrośnie cena gazu na mocy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki korekty taryfy gazowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Według zapewnień URE, rachunki gospodarstw domowych zwiększą się jednak tylko o 2,5 proc., a ponadto wszyscy odbiorcy „zaoszczędzą” około 475 mln zł w związku z redukcją skali podwyżki, o jaką pierwotnie wnioskowało PGNiG. Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dostawcy gazu trwało od 23 lipca br.
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Energetyka: Pomoc odbiorcom wrażliwym
  Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki drugiego pomiaru badań na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety zostały skierowane przez prezesa URE do zarządów 50 firm. W raporcie z badań znalazły się szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępowania firm energetycznych wobec uboższych odbiorców, obecności przedsiębiorstw energetycznych w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz instalowania liczników przedpłatowych.
 • 6 lipca 2010 r.
  Zmiana dostawcy prądu: Ruszyła kampania URE pod hasłem „Masz wybór”
  Do południa 5 lipca, czyli w ciągu czterech pierwszych dni kampanii informacyjnej „Masz wybór”, na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl zarejestrowano ponad 30 tys. odwiedzin. Adresowany do odbiorców energii serwis URE jest elementem kampanii społecznej, która rozpoczęła się 1 lipca br. - w trzecią rocznicę uwolnienia odbiorców indywidualnych od konieczności kupowania energii elektrycznej tylko od jednego sprzedawcy.
 • 18 maja 2010 r.
  Ceny gazu wzrosną o 3 proc.
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie około 3 proc. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.
 • 14 maja 2010 r.
  Zmiana dostawcy prądu: URE stawia na edukację
  Do indywidualnych odbiorców energii elektrycznej będzie adresowana kampania informacyjna pod hasłem „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, przygotowywana przez Urząd Regulacji Energetyki. W lipcu i we wrześniu w całej Polsce pojawią się billboardy i plakaty, spoty radiowe, idea placement w jednym z popularnych seriali, artykuły sponsorowane oraz ulotki i warsztaty dla odbiorców energii – zwłaszcza tych w podeszłych wieku. Koszty kampania zostaną pokryte ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • 12 maja 2010 r.
  Witryna o inteligentnym opomiarowaniu
  Urząd Regulacji Energetyki poinformował o uruchomieniu Platformy Informacyjnej Inteligentnego Opomiarowania (w skrócie PIIO) - pierwszej w Polsce witryny internetowej poświęconej wdrażaniu systemu Smart Metering. Platforma promuje wprowadzenie systemu inteligentnego opomiarowania w interesie wszystkich uczestników rynku energii.
 • 18 marca 2010 r.
  URE: Inteligentne sieci powinny służyć konsumentom
  W opinii Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzone w przedsiębiorstwach energetycznych prace nad wdrożeniem systemu inteligentnych sieci powinny w pierwszym rzędzie zmierzać do osiągnięcia korzyści przez odbiorców końcowych. W Polsce tworzenie inteligentnych sieci (ang. smart grid), czyli wzajemnego sprzężenia producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej dla osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej, jest częścią polityki energetycznej państwa do 2030 roku.
 • 8 marca 2010 r.
  Firmy coraz częściej zmieniają sprzedawcę prądu
  Ponad 2,6 tys. odbiorców zmieniło w ubiegłym roku sprzedawcę, od którego nabywa energię elektryczną – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Wśród odbiorców biznesowych w 2009 roku liczba zmian wzrosła 18-krotnie w porównaniu z poprzednim rokiem, natomiast wśród konsumentów zmiany sprzedawców nadal są stosunkowo rzadkie. Promowanie konkurencji na rynku energii jest jednym z głównych zadań URE. Prawo wyboru sprzedawcy dla wszystkich odbiorców energii obowiązuje od 1 lipca 2007 r.
 • 16 lutego 2010 r.
  W maju nowe rozporządzenie dotyczące systemu gazowego
  Po 3 maja tego roku zostanie podpisane przez ministra gospodarki nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki, które brało udział w jego opracowaniu, regulacja umożliwi rozwój konkurencji, ponieważ ułatwi działalność nowych przedsiębiorstw. Przyjęte rozwiązania prezes URE będzie uwzględniał w kodeksach sieciowych oraz w regulaminach świadczenia usług poszczególnych operatorów.
 • 15 lutego 2010 r.
  URE chce, by UOKiK zbadał działania PGNiG SA
  Pogorszenie finansowej sytuacji odbiorców gazu z uwagi na konieczność ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów, a także utrudnienie zmiany dostawcy gazu w sytuacji pojawienia się nowego sprzedawcy na rynku – takie, zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki, mogą być skutki zmian wprowadzanych do umów z klientami przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. URE zwrócił się do UOKiK o zbadanie działań monopolisty.
 • 1 lutego 2010 r.
  1,2 mln zł kar za niezgodny z koncesją obrót paliwami ciekłymi
  Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wymierzeniu 64 przedsiębiorcom, którzy naruszyli warunki koncesji na obrót paliwami ciekłymi, kar w łącznej wysokości 1 mln 200 tys. zł. Ukarani przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu paliwa, których parametry nie odpowiadały obowiązującym normom jakościowym, co zostało ujawnione w trakcie kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Handlową.
 • 21 stycznia 2010 r.
  28 mln zł kar dla energetyki
  Pod koniec 2009 roku prezes URE wymierzył 64 kary na łączną kwotę 27 mln 984,3 tys. zł na 43 przedsiębiorstwa, które w 2008 roku nie wywiązały się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. czerwone i żółte certyfikaty), bądź wytworzonej z odnawianych źródeł energii (OZE) i nie uiścili wymaganych opłat zastępczych.
 • 14 stycznia 2010 r.
  Wzrosną opłaty za prąd
  Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że dobiegają końca postępowania w sprawie zatwierdzenia taryf na dystrybucję energii elektrycznej. Pomiędzy 23 grudnia 2009 a 13 stycznia 2010 roku regulator zatwierdził taryfy dwunastu spółkom dystrybucyjnym. Średni wzrost zatwierdzonych stawek dla odbiorców wszystkich grup taryfowych wyniósł 4,9 proc. W przypadku dwóch przedsiębiorstw URE zatwierdził także nowe cenniki opłat za energię.
 • 15 grudnia 2009 r.
  Generalna umowa dystrybucji gotowa
  Urząd Regulacji Energetyki ogłosił zakończenie prac nad ujednoliceniem generalnej umowy dystrybucji (GUD). Treść projektu umowy zaakceptowały Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) i rekomendują jego wprowadzenie. Wzorzec może być od zaraz stosowany zarówno przez operatorów systemów dystrybucyjnych, jak i przez sprzedawców energii.
 • 19 listopada 2009 r.
  150 tys. zł kary dla Vattenfall Distribution Poland
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ukarał dystrybutora energii elektrycznej – spółkę Vattenfall Distribution Poland – za naruszenie warunków koncesji i spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. 15 czerwca ubiegłego roku w Bytomiu, w sieci dystrybucyjnej należącej do przedsiębiorcy, doszło do groźnej w skutkach awarii napowietrznej linii wysokiego napięcia.
 • 5 października 2009 r.
  Kara za zbyt małą ilość stosowanych biopaliw
  Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne. Narodowego Celu Wskaźnikowego nie osiągnęły 3 podmioty spośród 28, które były do tego zobowiązane w 2008 r. We wrześniu nałożeniem kary zakończyło się pierwsze z postępowań, pozostałe powinny zakończyć się do grudnia tego roku.
 • 22 września 2009 r.
  EnergiaPro podejrzana o utrudnianie zmiany sprzedawcy energii
  Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie o nałożenie kary na operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) z Dolnego Śląska - EnergiaPro za utrudnianie odbiorcom zmiany sprzedawcy energii. Według URE, EnergiaPro mogła naruszyć warunki koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
 • 9 września 2009 r.
  Prezes URE czeka na taryfy
  Szef Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa obrotu do przedłożenia taryf na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym w 2010 roku. Termin zgłoszenia przyszłorocznych cenników mija za dwa tygodnie. Podstawę prawną działań URE stanowi art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.
 • 27 lipca 2009 r.
  Blisko 8 mln zł kary dla RWE
  Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w piątek apelację przedsiębiorstwa energetycznego RWE Polska i utrzymał wyrok Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów, który w maju ubiegłego roku podtrzymał karę nałożoną przez Urząd Regulacji Energetyki za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym umożliwiającym dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny.
 • 13 lipca 2009 r.
  URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
  Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii.
 • 7 lipca 2009 r.
  Tylko tysiąc gospodarstw domowych zmieniło dostawcę prądu
  Mimo uproszczeń i skrócenia procedur ciągle jeszcze niewielu odbiorców indywidualnych skorzystało z możliwości zmiany sprzedawcy energii – informuje Urząd Regulacji Energetyki. Według URE, wynika to między innymi ze strategii koncentracji obrotu energią w grupach kapitałowych, która jest korzystna dla grup, ale ogranicza rozwój konkurencji. Konsumenci w gospodarstwach domowych zyskali prawo zmiany sprzedawcy energii dwa lata temu.
 • 11 maja 2009 r.
  Nowe taryfy gazowe
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił nowe, niższe od dotychczas obowiązujących, stawki opłat za gaz, kończąc tym samym postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (OGP) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).
 • 14 kwietnia 2009 r.
  Warunki liberalizacji rynku energii według szefa URE
  Płynny i przejrzysty rynek hurtowy, niezależność operatorów systemu przesyłowego (OSP) oraz operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), niezależny regulator oraz skuteczna ochrona praw odbiorców końcowych to – zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawowe warunki liberalizacji rynku energii elektrycznej. Szef URE Mariusz Swora przedstawił je podczas ubiegłotygodniowej konferencji „Inwestycje i regulacja w energetyce”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Regulatorów ERRA.
 • 10 marca 2009 r.
  URE: Brak zgody na zmianę taryf
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za nieuzasadniony uznał wniosek o zatwierdzenie wzrostu cen energii elektrycznej złożony przez cztery przedsiębiorstwa i odmówił zatwierdzenia zmian taryf. O zgodę na podwyżkę wnioskowały trzy firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną oraz jedna firma zajmująca się dystrybucją.
 • 27 stycznia 2009 r.
  Prezes URE zatwierdził taryfy na 2009 r.
  Jak ocenia Urząd Regulacji Energetyki, średnio o 1 proc. spadną ceny dystrybucji energii w wyniku wprowadzenia zatwierdzonych przez URE taryf dla energii elektrycznej na 2009 r. dla odbiorców PSE — Operator (operator systemu przesyłowego) oraz 12 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).
 • 19 stycznia 2009 r.
  URE chce obniżenia cen energii dla odbiorców przemysłowych
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ocenił jako zdecydowanie niewystarczające działania koncernów energetycznych wobec spadku popytu na energię elektryczną, który powinien doprowadzić do spadku cen energii. Szef URE ponownie wezwał do renegocjacji kontraktów zawartych na 2009 rok z odbiorcami z grup A, B i C, czyli z przedsiębiorstwami przemysłowymi.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach