Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / urzędy pracy - (9) 

 • 25 maja 2010 r.
  Bezrobocie: Jak urzędy pracy mogą współdziałać z przedsiębiorcami?
  – Chcemy wspierać przedsiębiorców po to, by nie musieli generować bezrobocia – powiedziała wiceminister pracy Czesława Ostrowska podczas debaty zatytułowanej „Na jakie wsparcie w 2010 r. może liczyć przedsiębiorca w urzędzie pracy”. Spotkanie zorganizowała Konfederacja Pracodawców Polskich.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  KPP: Przyznanie samej dotacji bezrobotnemu nie załatwia sprawy
  W ubiegłym roku 64 tys. bezrobotnych otrzymało z Urzędów Pracy dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, o jaką mogli się ubiegać, to 19,4 tys. W sumie państwo wydało na ten cel ok. 1,2 mld zł. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera taką formę aktywizacji bezrobotnych, pod warunkiem, że zrobi się jak najwięcej, by stworzone w ten sposób miejsca pracy okazały się trwałe.
 • 10 lutego 2009 r.
  Lewiatan popiera zmiany w zasadach aktywizacji bezrobotnych
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce poprawy efektywności mechanizmu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Zdaniem pracodawców szansę na to dają propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczącego programów specjalnych. Instrument ten został wprowadzony na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • 20 października 2008 r.
  Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
  Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ — to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
 • 19 czerwca 2008 r.
  Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został przesłany projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — poinformowała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy i aktywizacja zawodowa jak największej liczby bezrobotnych.
 • 27 maja 2008 r.
  NIK: Szkolenia bezrobotnych są skuteczne
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację szkoleń bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi na terenie ośmiu województw, objęto 31 powiatowych oraz osiem wojewódzkich urzędów pracy.
 • 11 stycznia 2008 r.
  MPiPS: Projekt zmian w ustawie o rynku pracy
  Stworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej przy urzędach pracy, większa współpraca pośredniaków z pracodawcami, wzmocnienie szkolnictwa zawodowego – to najważniejsze zmiany, jakie mają się znaleźć w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Przedstawiła je Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.
 • 8 stycznia 2008 r.
  W grudniu wzrosło bezrobocie
  Do 11,4 proc. wzrosło w grudniu bezrobocie rejestrowane – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Odsetek osób bez pracy nie zwiększył się tylko w Małopolsce, na Mazowszu i Śląsku.
 • 14 listopada 2007 r.
  KPP: Urzędy pracy nie tylko dla bezrobotnych
  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła obowiązek  stworzenia w publicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych, zapewniających obsługę rynku pracy oraz dostęp do internetowej bazy ofert pracy. Dzięki temu przepisowi zmieni się rola urzędów pracy – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach