Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / usługi - (15) 

 • 8 lutego 2011 r.
  Swoboda świadczenia usług w UE – ETS o cyfrowych dekoderach
  Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE Juliane Kokott ogłosiła, że umowy na wyłączność terytorialną w celu transmisji meczów piłki nożnej są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Nie pozwala ono zakazywać bezpośrednich transmisji meczów piłki nożnej w kawiarniach lub restauracjach przy użyciu zagranicznych kart do dekoderów – uznała rzecznik po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej skarg jednego z nadawców.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Jednolity rynek usług – plany do 2012 r.
  Komisja Europejska zamierza do 2012 r. wyeliminować problemy w funkcjonowaniu jednolitego rynku usług. Usunięcie niepotrzebnych i obciążających przedsiębiorstwa barier w handlu usługami jest celem dyrektywy o usługach. W rok po upływie terminu transpozycji dyrektywy Komisja i państwa członkowskie zakończyły opracowywanie oceny dotyczącej jej wdrożenia. Wyniki tej tak zwanej „wzajemnej oceny” wskazują, że chociaż wiele dotychczas osiągnięto, nadal nie został w pełni wykorzystany potencjał jednolitego rynku usług.  
 • 1 lipca 2010 r.
  Unijna dyrektywa o usługach - trwają konsultacje
  Z końcem grudnia 2009 r. minął termin transpozycji do prawa krajowego dyrektywy o usługach.  Od stycznia br. wszystkie państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny, która obejmuje niektóre aspekty ich prawa krajowego mające zastosowanie do usługodawców. Procedura wzajemnej oceny została przewidziana w dyrektywie. Konsultacje potrwają do 13 września 2010 r.
 • 29 kwietnia 2010 r.
  Ipsos: Klienci wolą tradycyjne kanały kontaktu z dostawcami usług
  Kontakt osobisty, wysyłka listu pocztą oraz rozmowa przez telefon to tradycyjne i najczęściej wybierane kanały komunikacji klientów z dostawcami usług – wynika z najnowszego badania Ipsos na temat preferencji w zakresie kontaktów z biurem obsługi klienta. Zwiastuny zmian niesie tzw. generacja Y chętniej niż przedstawiciele pozostałych grup korzystająca z nowoczesnych form kontaktu, takich jak e-mail, pytanie ze strony www czy rozmowa on-line.
 • 9 grudnia 2009 r.
  Jest projekt ustawy wprowadzającej dyrektywę usługową
  Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji, itp. – przewiduje rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług na terenie Wspólnoty.
 • 2 grudnia 2009 r.
  Polska ustawa niezgodna z dyrektywą usługową?
  Zdaniem ekspertów Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, którzy na zlecenie Konfederacji Pracodawców Polskich przygotowali ekspertyzę projektu ustawy o działalności usługowej autorstwa Ministerstwa Gospodarki, uważają, że zakres tej regulacji jest zawężony w stosunku do zapisów unijnej dyrektywy usługowej. Celem przygotowanego w czerwcu tego roku projektu ustawy jest wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa.
 • 30 listopada 2009 r.
  Branży językowej kryzys niestraszny
  Z pierwszej analizy branży językowej w całej UE wynika, że w mniejszym stopniu niż inne sektory ucierpiała ona w wyniku kryzysu gospodarczego. Branża ta obejmuje tłumaczenia pisemne i ustne, usługi lokalizacji i globalizacji, napisy filmowe i dubbing, narzędzia technologii językowych, organizację wielojęzycznych konferencji oraz nauczanie języków.
 • 1 października 2009 r.
  Wystartował europejski system wspomagania satelitarnego EGNOS
  Komisja Europejska zainaugurowała działalność europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS, z ang. European Geostationary Navigation Overlay Service), udostępniając firmom i obywatelom bezpłatne, powszechnie dostępne usługi. EGNOS to pierwszy rzeczywisty wkład Europy w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Usługa służy zwiększeniu dokładności sygnałów wykorzystywanych do nawigacji satelitarnej na starym kontynencie. Pozwala tym samym na zmniejszenie marginesu błędu – w stosunku do stosowanego obecnie systemu GPS – z około dziesięciu do dwóch metrów.
 • 11 sierpnia 2009 r.
  ZRP: Ustawa o działalności usługowej niepotrzebna
  Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny uchwalaniu osobnej ustawy o działalności usługowej, która ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym UE. Zdaniem rzemieślników, wystarczyłoby włączenie stosownych przepisów do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mnożenie aktów prawnych regulujących podstawowe zasady działalności gospodarczej stanowi duże utrudnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednocześnie działalność wytwórczą i usługową – przekonuje ZRP.
 • 5 września 2008 r.
  Gminy ograniczają konkurencję
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyniki działań podjętych w 2008 roku w sprawie gmin naruszających prawo antymonopolowe. W związku ze stosowaniem niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych UOKiK wszczął kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad 20 antymonopolowych i wydał blisko 20 decyzji.
 • 7 sierpnia 2008 r.
  UOKiK skontrolował usługodawców
  Ponad 50 proc. skontrolowanych usługodawców nie przestrzega prawa. Kontrola zlecona przez UOKiK wykazała nieprawidłowości ograniczające prawa konsumentów. Ustalenia kontroli były podstawą do nałożenia 159 mandatów karnych.
 • 30 maja 2008 r.
  KIG o wdrażaniu dyrektywy usługowej
  Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki założenia do ustawy wprowadzającej do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2006/123/WE, która dotyczy usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
 • 1 kwietnia 2008 r.
  Wdrażanie dyrektywy o usługach
  Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje społeczne poświęcone wdrażaniu unijnej dyrektywy usługowej. Według Ministerstwa Gospodarki, jej implementacja wpisuje się w proces upraszczania prawa gospodarczego i instytucjonalnego otoczenia biznesu w Polsce.
 • 11 lutego 2008 r.
  1 na 8 europejskich internautów unika zakupów w Internecie
  Około 12 proc. mieszkańców Unii Europejskiej korzystających z globalnej sieci rezygnuje z kupowania za pośrednictwem Internetu z powodu obaw o bezpieczeństwo transakcji — informuje Eurostat. W Polsce odsetek ten jest trzykrotnie niższy.
 • 29 listopada 2007 r.
  Dostępność podstawowych usług w UE
  Ile gospodarstw domowych w Unii Europejskiej posiada telefon komórkowy, a ile – stacjonarny? Ile bankomatów przypada na jednego mieszkańca? Odpowiedzi na te pytania opublikował Eurostat.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach