Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / upadłość - (8) 

 • 5 października 2010 r.
  Bankructwa coraz rzadsze
  Po wysokich wzrostach w 2009 i w I kwartale 2010 r., tempo zwiększania się liczby bankructw wyhamowało niemalże do zera – wynika z najnowszego badania Coface, firmy specjalizującej się w zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Od stycznia do sierpnia br. sądy ogłosiły upadłość 446 polskich firm, co – mimo notowanego w ostatnich miesiącach spadku – oznacza ponad 3-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
 • 19 sierpnia 2010 r.
  Przewoźnicy kolejowi będą mogli ogłosić upadłość
  Możliwość ogłoszenia upadłości spółek wykonujących kolejowe przewozy ludzi i rzeczy przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zmienione przepisy będą dotyczyły spółek PKP Intercity, Przewozy Regionalne i PKP Cargo.
 • 28 sierpnia 2009 r.
  Prawo upadłościowe i naprawcze do poprawki?
  Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdaniem Adama Ambrozika, eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich, jedną z głównych wad obowiązującego w Polsce prawa upadłościowego i naprawczego jest fakt, że ma on charakter zbioru sztywnych reguł i nie sprzyja wprowadzaniu praktycznych rozwiązań opartych o analizę ekonomiczną.
 • 30 maja 2008 r.
  Jaka upadłość konsumencka?
  Konfederacja Pracodawców Polskich zgłosiła zastrzeżenia do przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Członkom organizacji nie podoba się m.in. surowa sankcja za niewskazanie przez dłużnika całego posiadanego przezeń majątku.
 • 28 maja 2008 r.
  Zmiany w prawie upadłościowym
  Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Zmiany mają usprawnić przebieg toczących się postępowań upadłościowych i ułatwić prowadzenie działań naprawczych.
 • 31 marca 2008 r.
  KIG popiera prawo do upadłości konsumenckiej
  Projekt przewidujący przyznanie osobom fizycznym prawa do ogłoszenia upadłości spotkał się z przychylnym przyjęciem Krajowej Izby Gospodarczej. KIG popiera koncepcje przedstawioną przez  Platformę Obywatelską, która zakłada zastosowanie prawa upadłościowego i naprawczego do osób fizycznych.
 • 18 grudnia 2007 r.
  Poczta Polska sama pokryje swoje straty
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Zgodnie z jego zapisami, państwo nie będzie mogło pokrywać strat największego operatora pocztowego w kraju.
 • 11 grudnia 2007 r.
  NIK negatywnie ocenia pracę syndyków
  Działania większości skontrolowanych syndyków gospodarujących majątkiem upadłych przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa zasługują na negatywną ocenę — uznała Najwyższa Izba Kontroli.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach