Wtorek, 20 II 2018 r.
Nr 33/2018 (2372)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

U / ubezpieczenie wypadkowe - (8) 

 • 9 lutego 2011 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne – zmiana przepisów
  Z początkiem lutego weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ubezpieczenia wypadkowego oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – informuje departament ubezpieczeń i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza z nich dotyczy osób pobierających stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych, druga – bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium.  
 • 13 stycznia 2011 r.
  Informacja ZUS IWA - czas na złożenie mija z końcem stycznia
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 31 stycznia 2011 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za ubiegły rok. Płatnicy składek – wypełniając informację – powinni podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. - przypomina ZUS.  
 • 1 kwietnia 2010 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe: Od 1 kwietnia br. jedna tabela dla wszystkich płatników składek
  Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 50, poz. 304). Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
 • 26 stycznia 2010 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe - zmiany w druku ZUS IWA
  1 lutego mija termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Obowiązek ten dotyczy płatników składek, którzy w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Jedną ze zmian wprowadzonych w formularzu informacji jest konieczność podania kodu PKD 2007, z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON 31 grudnia 2009 r.
 • 26 lutego 2009 r.
  PKPP Lewiatan: Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe nie dla zleceniobiorców
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest przeciwna przyjętemu przez rząd projektowi zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przewidującemu rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego na zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą zleceniodawcy. Pracodawcy uważają, że przyjęcie projektu ustawy w proponowanym kształcie wpłynie negatywnie nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również na rynek pracy i sytuację objętych zmianą pracowników.
 • 2 lutego 2009 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe od umów cywilnoprawnych — KPP przeciw
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich rozszerzenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie wypadkowe niekorzystnie odbije się na sytuacji firm. Zgodnie z przygotowanym przez resort pracy projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zostaną objęte osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczące usługi poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.
 • 6 lutego 2008 r.
  Składki na ZUS w styczniu i lutym
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informację o najniższej podstawie wymiaru składek, kwotach składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2008 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
 • 20 grudnia 2007 r.
  ZUS IWA do końca stycznia
  31 stycznia 2008 r. mija termin złożenia „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2007 r. — informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach