Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

W / wynagrodzenia - (188) 

 • 18 marca 2011 r.
  Koszty pracy w UE – niewielki wzrost
  W czwartym kwartale 2010 r. godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły w ujęciu rocznym o 1,6 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w poprzednim kwartale. W całej Unii Europejskiej roczny wzrost w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniósł 2 proc. w porównaniu z 1,2 proc. w okresie lipiec-wrzesień 2010.  
 • 17 marca 2011 r.
  4-proc. wzrost płac i zatrudnienia w firmach
  Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4,1 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Taki sam wzrost – w porównaniu z lutym 2010 r. – odnotowano w przypadku wynagrodzeń. Wzatrudnienia i wynagrodzeń może zachęcić do konsumpcji, co oznacza, że najważniejszy filar wzrostu gospodarczego pozostanie niezagrożony – ocenia PKPP Lewiatan.  
 • 7 marca 2011 r.
  Wynagrodzenia – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni
  Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają przez całe życie średnio o 17,5 proc. mniej niż mężczyźni – wynika z danych, jakie opublikowała Komisja Europejska z okazji pierwszego europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń. Według najnowszych danych za 2008 r. różnica ta waha się od 5 proc. we Włoszech do 30 proc. w Estonii. W Polsce wnosi 10 proc.  
 • 4 marca 2011 r.
  Zaległości w wypłacie pensji – wyższe kary nie pomogą?
  Zamiast karać przedsiębiorców lepiej skupić się na działaniach, które ułatwią im prowadzenie działalności i wykonywanie obowiązków w stosunku do pracowników – postulują Pracodawcy RP w odpowiedzi na projekt podniesienia kar dla firm niewypłacających wynagrodzeń w terminie. Zdaniem organizacji, przedłożona Państwowej Inspekcji Pracy przez związki zawodowe propozycja zmian w prawie nie przyniesie spodziewanych efektów.  
 • 17 lutego 2011 r.
  Przeciętna płaca mniejsza niż w grudniu
  W styczniu 2011 r. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw spadła poniżej poziomu 3,4 tys. zł z ponad 3,8 tys. w grudniu ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadło roczne tempo jego wzrostu. Szybciej natomiast przybywa zatrudnionych w firmach.  
 • 10 lutego 2011 r.
  GUS: Średnia płaca w gospodarce narodowej wyższa o ponad 120 zł
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat dotyczący wzrostu płac w ostatnim kwartale i całym ubiegłym roku. Wynika z niego, że w 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 122,02 zł, czyli – nominalnie – o 3,9 proc. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wyniósł jednak tylko 1,5 proc., o 0,6 pkt mniej niż rok wcześniej.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Przeciętna płaca wyraźnie w górę
  Do blisko 3850 zł brutto wzrosło w grudniu ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei zatrudnienie w firmach zbliżyło się do poziomu 5,4 mln osób. Zdaniem ekonomistów, także w tym roku zatrudnienie i płace w przedsiębiorstwach powinny rosnąć.  
 • 17 grudnia 2010 r.
  Przeciętne wynagrodzenie – ponad 3,5 tys. zł
  W listopadzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom 3,5 tys. zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z październikiem br., spadło roczne tempo jego wzrostu. Wolniej też przybywa zatrudnionych w firmach.  
 • 17 grudnia 2010 r.
  Koszty pracy: Nieznaczny wzrost w UE
  Roczny wzrost godzinowych kosztów pracy w Unii Europejskiej w trzecim kwartale tego roku zwiększyły się o 1,2 proc., w porównaniu ze wzrostem o 1,5 proc. w poprzednim kwartale – poinformował Eurostat. W strefie euro wzrost wyniósł 0,8 proc. wobec 1,6 proc. w okresie kwiecień-czerwiec 2010. To najniższy wzrost od 2000 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badań.  
 • 14 grudnia 2010 r.
  Prawie jedna czwarta mieszkańców UE zagrożona ubóstwem
  W 2008 r. 116 mln osób w Unii Europejskiej, czyli 23,2 proc. populacji, było dotkniętych co najmniej jedną z form wykluczenia społecznego - wynika z najnowszego badania Eurostatu pod nazwą Statystyki Unii Europejskiej w sprawie Dochodów i Warunków Życia (ang. European Union Statistics on Income and Living Conditions – EU-SILC). W ciągu najbliższych 10 lat liczba ta powinna się zmniejszyć o 20 mln osób - głosi strategia Europa 2020.  
 • 14 grudnia 2010 r.
  Dochody imigrantów: Niższe transfery do krajów pochodzenia
  W 2009 r. łączne transfery pieniężne dokonywane przez imigrantów z państw Unii Europejskiej do krajów pochodzenia wyniosły 30,3 mld euro i były niższe od notowanych rok wcześniej o 2,3 mld (-7 proc.) - podał Eurostat. Liczby te obejmują zarówno przepływy wewnątrz Wspólnoty, jak i adresowane do państw spoza jej obszaru.  
 • 19 listopada 2010 r.
  Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę
  Odpowiednio o nieco ponad 2 proc. i niespełna 4 proc. wzrosły w październiku, w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku, przeciętne zatrudnienie i średnia pensja – podał Główny Urząd Statystyczny. ębiorstwa odczuwają wzrost popytu i dalej będą zwiększać zatrudnienie oraz podnosić płace – ocenia ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
 • 3 listopada 2010 r.
  Pracodawcy nie wypłacają pensji w terminie
  Po pierwszych trzech kwartałach br. pracodawcy są winni pracownikom 144 mln zł. To prawie o połowę więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy.
 • 22 października 2010 r.
  Wynagrodzenia wyższe o VAT dla syndyków - płatników tego podatku
  Wynagrodzenie syndyka, w tym jego wstępna wysokość, a także zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku. Takie rozwiązanie znalazło się w zatwierdzonych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • 19 października 2010 r.
  Średnia płaca we wrześniu mniejsza niż w sierpniu
  We wrześniu o blisko 4 zł w porównaniu z sierpniem tego roku spadła przeciętna miesięczna pensja ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w firmach wzrosło w tym samym okresie o 11,8 tys. osób. Wrześniowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach będą miały raczej neutralny wpływ na ewentualną decyzję o podwyżce stóp NBP – ocenia ekspert PKPP Lewiatan.
 • 29 września 2010 r.
  Plany pracodawców na najbliższe dwa kwartały
  Instytut Badawczy Randstad we współpracy z TNS OBOP przeprowadził cykliczną ankietę „Plany pracodawców” dotyczącą najważniejszych obszarów działalności firm na IV kwartał 2010 i I kwartał 2011 r. Wyniki badania, ogłoszone w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), sygnalizują utrzymującą się tendencję braku zmian zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i w poziomie wynagrodzeń.
 • 17 września 2010 r.
  Lewiatan: Firmy wstrzymują przyjmowanie pracowników
  Opublikowane przez GUS dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw mogą wskazywać, że przedsiębiorstwa jeszcze nie do końca wierzą w przyspieszenie wzrostu gospodarczego, wstrzymują nowe inwestycje i nie zatrudniają pracowników – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 17 września 2010 r.
  Przeciętne wynagrodzenie mniejsze niż w lipcu
  W sierpniu o blisko 30 zł w porównaniu z lipcem tego roku spadła przeciętna miesięczna pensja w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w firmach wzrosło w tym samym okresie o 2,5 tys. osób.
 • 15 września 2010 r.
  Koszty pracy w strefie euro rosną najwolniej od 10 lat
  Godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły w drugim kwartale o 1,6 proc. w stosunku rocznym, w porównaniu z 1,9 proc. w poprzednim kwartale – podał Eurostat. Jest to najniższy wzrost zarejestrowany od 2000 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badań. W Dwudziestce Siódemce roczny wzrost wyniósł w drugim kwartale br. 1,6 proc., w porównaniu z 2,1 proc. w poprzednim kwartale.
 • 27 sierpnia 2010 r.
  Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w dużych firmach
  Z badania „Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw 2010” wynika, że przeciętne wynagrodzenie w dużych polskich firmach jest wyższe o 25 proc. od przeciętnego wynagrodzenia w całym sektorze przedsiębiorstw, a fundusz płac to prawie 49 proc. funduszu płac sektora. Nawet niewielkie zmiany w dużych firmach mają relatywnie duży wpływ na poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy inwestują coraz więcej w rozwój pracowników, aby przeciwdziałać ich rotacji. Raport został przygotowany przez PKPP Lewiatan we współpracy z firma doradczą Deloitte.
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Pracodawcy RP: Ostrożnie z podwyżkami
  Firmy nie powinny zbyt pochopnie zwiększać kosztów działalności, także tych związanych z wynagrodzeniami pracowników - uważa ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. Jego zdaniem, mimo niższego od średniej europejskiej - głównie ze względu na płacę - zadowolenia polskich pracowników z sytuacji zawodowej, decyzjom o podwyżkach nie sprzyja niepewna sytuacja gospodarcza.
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Lewiatan: Dynamika płac i zatrudnienia świadczy o gospodarczym przyspieszeniu
  – Zatrudnienie rośnie już od kwietnia, co oznacza, że powoli wychodzimy ze spowolnienia gospodarczego. Pensje, choć coraz wolniej, nadal rosną w tempie wyższym od wskaźnika inflacji – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, odnosząc się do najnowszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw.
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Spadło tempo wzrostu płac
  Z 3,5 proc. w czerwcu do 2,1 proc. w lipcu zmalało roczne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zwiększyło się natomiast zatrudnienie w firmach – od czerwca tego roku przybyło w nich 13,4 tys. pracujących.
 • 22 lipca 2010 r.
  Kwota niewypłaconych wynagrodzeń sięga 110 mln zł
  W I półroczu br. o blisko jedną piątą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów kontrolowanych przez inspektorów pracy, natomiast kwota niewypłaconych należności zwiększyła się z 68 mln zł do 110 mln zł - poinformował główny inspektor pracy Tadeusz Zając.
 • 19 lipca 2010 r.
  Rosną pensje i zatrudnienie
  W czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 3400 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosło także przeciętne zatrudnienie w firmach – w ujęciu miesięcznym o 16,5 tys. osób.
 • 18 czerwca 2010 r.
  Lewiatan: Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia wspiera rozwój gospodarki
  Dobre dane dotyczące wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące konsumpcji indywidualnej, a tym samym potwierdzają szanse na ponad 3-proc. wzrost PKB w 2010 r. - ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 roku zwiększyło się w ujęciu rocznym o 4,8 proc., natomiast przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do maja 2009 r. o 0,5 proc.
 • 18 czerwca 2010 r.
  Rosną płace i zatrudnienie
  W maju tego roku o ponad 1,5 pkt proc. w porównaniu z kwietniem zwiększyło się roczne tempo wzrostu płac w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła też – miesiąc do miesiąca – liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w ujęciu procentowym.
 • 17 czerwca 2010 r.
  Wzrósł godzinowy koszt pracy w UE
  Godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły w pierwszym kwartale 2010 r. o 2,1 proc., w porównaniu z 1,7 proc. w okresie październik-grudzień 2009. W całej Unii roczny wzrost kosztów pracy wyniósł 2,2 proc. w pierwszym kwartale br. w porównaniu z 2 proc. w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i pozapłacowe koszty wynagrodzeń.
 • 11 czerwca 2010 r.
  Wymóg stosowania przepisów Karty Nauczyciela zgodny z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny uznał, że zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji. Trybunał wydał wyrok po rozpoznaniu wniosku Rady Gminy Stoszowice, według której Karta Nauczyciela zmusza samorządy do prowadzenia szkół wbrew zasadom gospodarności, za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli.
 • 27 maja 2010 r.
  Pracodawcy: Wzrost wynagrodzeń budżetówki tylko o 2,3 proc.
  Business Center Club, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego przedstawiły wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi, przewodniczącemu Trójstronnej Komisji ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok. Organizacje chcą, by został on ustalony na poziomie prognozowanej stopy inflacji.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach