Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

W / wspólnota mieszkaniowa - (8) 

 • 29 października 2010 r.
  Wyłączność dla spółdzielni na zarządzanie współwłasnością zgodna z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączenie stosowania przepisów ustawy o własności lokali dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w wypadkach, gdy nieruchomość ta stanowi współwłasność spółdzielni mieszkaniowej oraz właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy niekoniecznie należą do grona członków tej spółdzielni, jest zgodne z ustawą zasadniczą. Trybunał rozpoznał skargę konstytucyjną wspólnoty mieszkaniowej z Krakowa dotyczącą zarządu nieruchomością wspólną.
 • 19 lutego 2009 r.
  Dłużnicy wspólnot mieszkaniowych na celowniku
  W odpowiedzi na coraz częstsze problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań przez lokatorów i najemców lokali użytkowych ruszył ogólnopolski „Program Ochrony Wspólnot Mieszkaniowych” mający na celu m.in. ułatwienie egzekwowania niespłaconych należności. Program jest wspólną inicjatywą InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Centrum Informacji Gospodarczej.
 • 10 marca 2008 r.
  Podatek od dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – interpretacja MF
  Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację dotyczącą opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z nią, opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Resort określił też zakres pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz  „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytych w art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • 8 stycznia 2008 r.
  Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
  Do końca pierwszego kwartału każdego roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej musi zwołać coroczne zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania powinno być podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu (zarządcy). Jest to forma oceny i rozliczenia za rok jego działalności. Często dochodzi do sporów między zarządcą a Zarządem co do zakresu czynności i obowiązków jakie ciążą na tym pierwszym. Warto więc sobie przybliżyć znaczenie pojęć określanych jako administrowanie i zarządzanie nieruchomością, które w praktyce są często mylone.
 • 5 lipca 2007 r.
  BOŚ dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców
  Od 2 lipca br. wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy mogą korzystać z nowego, zmodyfikowanego Pakietu Arkada Banku Ochrony Środowiska SA.
 • 29 stycznia 2007 r.
  Wspólnota mieszkaniowa
  Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różne formy. W miastach najczęściej występują spółdzielnie mieszkaniowe. Budują one nowe mieszkania, przyjmują w swoje szeregi nowych członków, przyznając im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielnia zarządza też nieruchomością, w której mieszkają lokatorzy i dopóki lokal stanowi przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu, zarząd ten jest odpłatny i przymusowy. Sytuacja zmienia się, gdy mieszkańcy przestają być członkami spółdzielni. Ma to miejsce wtedy, gdy występują oni z żądaniem przeniesienia własności lub na innej podstawie przysługuje im odrębna własność lokalu. Choć na pierwszy rzut oka nie widać dużych różnic, to pod względem prawnym powstaje zupełnie nowa rzeczywistość — zarząd nieruchomością przechodzi w ręce zamieszkujących ją właścicieli wyodrębnionych lokali.
 • 29 stycznia 2007 r.
  Odrębna własność lokalu i nieruchomość wspólna
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej. Nieruchomość wspólna to część nieruchomości, która służy wszystkim lokatorom. Stanowi ją m.in. grunt (działka, na której stoi budynek), klatka schodowa oraz występująca w wielu budynkach (najczęściej na parterze) część komercyjna. Lokatorzy mieszkający w budynku, w którym nastąpiło wyodrębnienie lokali, mają określone prawa i obowiązki nie tylko wobec swoich lokali, lecz również względem nieruchomości wspólnej.
 • 26 stycznia 2007 r.
  Wspólnota mieszkaniowa przed rocznym zebraniem
  Pierwsze miesiące każdego roku dla wspólnot mieszkaniowych są bardzo ważne. Zwoływane są wtedy roczne zebrania, na których właściciele lokali podejmują decyzje wiążące ich przez najbliższy rok.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach