Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

W / wcześniejsze emerytury - (17) 

 • 10 lipca 2008 r.
  Konwent BCC: Ucywilizować emerytury pomostowe
  Konwent BCC wyraził zaniepokojenie żądaniami przedstawianymi publicznie przez branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe w sprawie wcześniejszych emerytur. Zdaniem przedsiębiorców, społeczna debata na temat emerytur pomostowych pokazała, że grupy te starają się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów.
 • 20 czerwca 2008 r.
  Emerytury pomostowe dla 150 tys. osób
  19 czerwca do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Jak zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dokument uwzględnia zmiany uzgodnione w ciągu ostatnich tygodni w ramach Komisji Trójstronnej. Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem na początku września.
 • 18 czerwca 2008 r.
  KIG ponagla rząd w sprawie pomostówek
  Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej są zaniepokojeni przedłużającymi się pracami nad rządowym projektem ustawy regulującej zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. KIG apeluje o przekazanie do parlamentu jeszcze przed wakacjami projektu ustawy wraz z precyzyjnie określonymi grupami osób uprawnionych do emerytur pomostowych.
 • 3 czerwca 2008 r.
  KPP za stopniową likwidacją emerytur pomostowych
  Do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Zdaniem KPP, przyznawanie przywileju tzw. wcześniejszej emerytury nawet na nowych zasadach może w przyszłości spowodować zachwianie proporcji między wpływami ZUS a jego wydatkami i w efekcie doprowadzić do zwiększenia dopłat z budżetu.
 • 21 maja 2008 r.
  Praca w szczególnych warunkach to nie to samo co praca w szczególnym charakterze
  Aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, konieczny jest 15-letni staż pracy albo w szczególnych warunkach, albo w szczególnym charakterze. Regulacja, która wprowadza takie rozróżnienie, nie pozbawia prawa do zabezpieczenia społecznego i jest zgodna z konstytucją — orzekł Trybunał Konstytucyjny.
 • 20 maja 2008 r.
  BCC chce likwidacji przywilejów emerytalnych
  Do powstrzymania ucieczki ze sfery pracy w sferę świadczeń społecznych wzywa rząd Business Centre Club. Przedsiębiorcy popierają propozycje ograniczenia liczby osób uprawnionych do przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
 • 16 maja 2008 r.
  Lewiatan o emeryturach pomostowych
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opowiada się za ograniczeniem dostępu do przywileju wcześniejszych emerytur. Organizacja popiera ograniczenie stosowania nowych rozwiązań w czasie oraz objęcie nimi zamkniętej, ściśle określonej liczby zawodów.
 • 10 kwietnia 2008 r.
  KPP krytykuje projekt OPZZ
  Sejm rozpocznie w piątek debatę nad obywatelskim projektem ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pod którym podpisało się 800 tys. osób. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, projekt złożony w Sejmie z inicjatywy OPZZ konserwuje stare zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury i wprowadza rozwiązania, których realizacja może być problemem dla ZUS.
 • 13 marca 2008 r.
  Emerytury pomostowe zamiast wcześniejszych – KIG popiera propozycję MPiPS
  Ograniczenie liczby osób uprawnionych do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz zastąpienie świadczeń finansowanych przez budżet państwa specjalnym funduszem zasilanym ze składek opłacanych przez pracodawców to propozycje, które popiera Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 6 lutego 2008 r.
  Wcześniejsze emerytury jak TK przykazał
  Dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur kobiet i mężczyzn to jeden z problemów, jakie rozwiązać mają przyjęte przez Radę Ministrów propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  
 • 8 stycznia 2008 r.
  Pracodawcy o propozycjach nowego wiceministra finansów
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera propozycje zaprezentowane przez wiceministra finansów Stanisława Gomułkę. – Ich realizacja pomogłaby utrzymać wysoki wzrost gospodarczy w długim okresie i będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości – ocenia organizacja.
 • 2 listopada 2007 r.
  KPP: Wcześniejsze emerytury tylko w wyjątkowych sytuacjach
  2 listopada weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która do końca 2008 roku przedłuża prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na obecnie obowiązujących zasadach. Utrzymywaniu prowizorycznych rozwiązań w systemie emerytalnym przeciwni są pracodawcy.
 • 25 października 2007 r.
  Wcześniejsze emerytury dla 60-latków
  ZUS pracuje nad interpretacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przyznaje prawo do wcześniejszej emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym – donosi „Gazeta Prawna”. Prawdopodobnie już za dwa tygodnie ZUS zacznie przyznawać świadczenia tym, którzy dotychczas nie mogli przejść na emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia, mimo spełnienia warunku długiego stażu ubezpieczeniowego.
 • 24 października 2007 r.
  TK: Przywileje emerytalne kobiet naruszają zasadę równości
  Pozbawienie mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury w zakresie takim jak kobiet jest niczym nieuzasadnionym pominięciem ustawodawczym o cechach dyskryminujących — stwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 23 października i uznał, że ustawa o rentach i emeryturach z FUS-u narusza zasadę równości płci.
 • 8 października 2007 r.
  Coroczna waloryzacja i wcześniejsze emerytury zatwierdzone
  W tym tygodniu w „Dzienniku Ustaw" zostaną opublikowane ustawy: wprowadzająca coroczną waloryzację emerytur i rent oraz przedłużająca dotychczasowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. W ubiegłym tygodniu podpisał je prezydent.
 • 11 maja 2007 r.
  KPP: Nie dla wcześniejszych emerytur
  Wciąż nie rozstrzygnięto, kto od przyszłego roku będzie mógł przechodzić na wcześniejsze emerytury. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że w budowaniu nowego systemu emerytalnego powinna być stosowana, sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorczości, równość podmiotów wobec prawa i żadna grupa zawodowa nie powinna być dyskryminowana lub uprzywilejowana.
 • 17 kwietnia 2007 r.
  Nauczyciele do biur
  Ministerstwo Pracy przedstawiło pomysł na likwidację wcześniejszych emerytur przedstawicielom ponad 50 grup zawodowych. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, w polskich cyrkach na trapezie wisieć będą 64-letnie artystki, a w Operze Narodowej tańczyć szacowne matrony.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach