Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

W / Wspólna polityka rolna UE - (22) 

 • 23 lutego 2011 r.
  Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
  101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
 • 18 stycznia 2011 r.
  Unijne dopłaty dla rolnictwa: Blisko 6 mld do połowy stycznia
  W ciągu półtora miesiąca – w grudniu i przez dwa tygodnie stycznia – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r. przekazała rolnikom ponad 5,7 mld zł. Wnioski o środki pochodzące z unijnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej złożyło w ubiegłym roku blisko 1,4 mln gospodarstw, pieniądze otrzymała już ponad połowa z nich.  
 • 22 listopada 2010 r.
  Wspólna polityka rolna po 2013 r. - propozycje KE
  Trzy warianty reform wspólnej polityki rolnej zawiera raport opublikowany w przez Komisję Europejską. Przewiduje on, że celem reformy WPR będzie zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolniczego, skuteczniejsza realizacja strategii „Europa 2020” i jej wizji stymulowania rozwoju zrównoważonego, inteligentnego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu. Formalne wnioski ustawodawcze Komisja przedstawi w połowie 2011 r.  
 • 10 listopada 2010 r.
  Fundusze unijne – dane beneficjentów nie zawsze jawne
  Obowiązek publikacji nazwisk osób fizycznych będących beneficjentami pomocy z europejskich funduszy rolnych, a także podawanie do publicznej wiadomości dokładnych kwot przez nie otrzymanych nie jest środkiem proporcjonalnym dla osiągnięcia celu przejrzystości w rozliczaniu tych funduszy – stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości po rozpatrzeniu połączonych skarg C-92/09 i C-93/09. Tym samym uznał, że uregulowana UE w sprawie ogłaszania informacji dotyczących beneficjentów unijnego wsparcia są w części nieważne.
 • 8 listopada 2010 r.
  Wspólna Polityka Rolna – blisko 600 mln euro do zwrotu
  Państwa członkowskie będą musiały zwrócić 578,5 mln euro nienależnie wydane w ramach unijnych środków na rolnictwo - zdecydowała Komisja Europejska. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Najwięcej – prawie 350 mln euro – zwróci Grecja; Polska będzie musiała oddać 16,3 mln euro.
 • 18 maja 2010 r.
  Unijne dopłaty dla rolnictwa: Wnioski złożyło 1,3 mln gospodarstw
  W poniedziałek 17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Według wstępnych danych, biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły ponad 1 mln 311 tys. wniosków. Liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysyła dokumenty pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do ARiMR. Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w podstawowym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości.
 • 12 maja 2010 r.
  Unijny komisarz ds. rolnictwa o przyszłości WPR
  Nowa Wspólna Polityka Rolna powinna się przyczynić przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, utrzymania wysokiej jakości produkcji rolnej oraz jej różnorodności – powiedział we wtorek przebywający w Polsce unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolos. Członek KE razem z polskim ministrem rolnictwa Markiem Sawickim wziął udział w seminarium poświęconym roli OECD w kształtowaniu polityki rolnej i jej reformy.
 • 17 marca 2010 r.
  Wspólna Polityka Rolna: Prawie 350 mln euro do zwrotu
  Państwa członkowskie UE będą musiały zwrócić nienależnie wydaną kwotę w wysokości 346,5 mln euro w ramach unijnych środków na rolnictwo. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo.
 • 1 lutego 2010 r.
  UE: Dodatkowe 5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
  Unijny Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich zaakceptował najnowsze wnioski państw członkowskich i regionów, dotyczące wykorzystania funduszy dostępnych w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej oraz oceny funkcjonowania reformy WPR, jak również w sprawie innych przesunięć środków finansowych w ramach WPR. Od października 2009 r. do stycznia 2010 r. wszystkie programy rozwoju obszarów wiejskich zostały zmienione, a dodatkowe środki w wysokości około 5 mld euro są obecnie dostępne do zainwestowania w rolnictwo, ochronę środowiska i łączność szerokopasmową na obszarach wiejskich.
 • 12 października 2009 r.
  Unijne wsparcie dla producentów mleka
  Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dwóch zmian do przepisów regulujących rynek mleczarski. Chodzi o objęcie w przyszłości rynku mleczarskiego klauzulą, która już istnieje w innych sektorach rolnych, w celu umożliwienia szybszego reagowania na zakłócenia rynku. KE wprowadza też zmiany w programach wykupywania kwot na lata 2009/2010 i 2010/2011 przez państwa członkowskie, które pozwolą, aby wykupione kwoty zachowywane w rezerwie krajowej nie były już liczone jako część kwoty krajowej przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest opłata za przekroczenie kwot. Jeżeli opłata ta będzie pobierana, część odpowiadająca wykupionej kwocie może być wykorzystana przez państwa członkowskie na restrukturyzację sektora.
 • 29 września 2009 r.
  Wspólna Polityka Rolna: Blisko 215 mln euro do zwrotu
  Państwa członkowskie UE będą musiały zwrócić nienależnie wydaną kwotę w wysokości 214,6 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu Wspólnoty z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków przez państwa członkowskie.
 • 2 lipca 2009 r.
  10 mld zł dopłat dla rolników za 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła realizację płatności bezpośrednich za ubiegły rok. Do 25 czerwca ARiMR przekazała pieniądze 1,4 mln rolników, co oznacza, że należne płatności otrzymało 98,86 proc. właścicieli gospodarstw, którzy złożyli wnioski w 2008 roku. Kwota wypłaconych płatności podstawowych i uzupełniających wyniosła ponad 8,55 mld zł, a wraz z płatnościami ONW (z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach) – około 10 mld zł.
 • 20 marca 2009 r.
  UE: Mniej obciążeń administracyjnych w sektorze rolnym do roku 2012
  Komisja Europejska uważa, że ograniczenie obciążeń administracyjnych związanych ze Wspólną Polityką Rolną (WPR) o jedną czwartą do 2012 r. jest możliwe. Nowe sprawozdanie przedstawia szereg działań podjętych w ciągu ostatnich trzech i pół roku, służących ograniczeniu obciążeń administracyjnych obarczających rolników, przedsiębiorstwa branży spożywczej oraz administracje krajowe.
 • 9 marca 2009 r.
  Dobiega końca unijna reforma sektora cukru
  Jak informuje Komisja Europejska, przewidziany na lata 2006-2009 program restrukturyzacji europejskiego przemysłu cukrowniczego spowodował zrzeczenie się przez producentów 5,8 mln ton kwot na cukier, co bliskie jest wyznaczonemu celowi 6 mln ton. Unijna produkcja cukru skoncentrowana jest obecnie w 18 państwach członkowskich (w przeciwieństwie do 23 przed reformą), które posiadają korzystne warunki agronomiczne, a prawie 70 proc. produkcji odbywa się w 7 państwach członkowskich, które odnotowują najwyższe plony cukru.
 • 20 listopada 2008 r.
  Kompromisowe rozwiązania w sprawie WPR
  Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęła kompromisowe propozycje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).  Mimo że WPR to obszar, w którym PE ma jedynie głos doradczy, to jednak prezydencja francuska zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania przewidziana dla tego obszaru w Traktacie z Lizbony.
 • 27 maja 2008 r.
  Modernizacja wspólnej polityki rolnej
  Komisja Europejska przedstawiła propozycje modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR). Zmiany mają pozwolić rolnikom na maksymalne zwiększenie potencjału produkcyjnego w odpowiedzi na rosnący popyt. UE stara się w ten sposób złagodzić skutki światowego wzrostu cen żywności.
 • 6 maja 2008 r.
  Wyzwania dla rolnictwa rozszerzonej Unii
  Polskie rolnictwo skorzystało na przystąpieniu Polski do UE — przekonywała w Warszawie komisarz UE ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel. Mówiła o osiągnięciach w obszarze rolnictwa po rozszerzeniu Unii w 2004 r., ale też o czekających sektor rolny wyzwaniach: dalszym ujednolicaniu standardów, uproszczeniu systemu dopłat i walce ze zmianami klimatycznymi.
 • 14 marca 2008 r.
  Obywatele Unii popierają reformy polityki rolnej
  Komisja Europejska opublikowała wyniki badania poświęconego opinii obywateli Wspólnoty na temat rolnictwa i wspólnej polityki rolnej. Ankieta potwierdziła, że porozumienie z 2003 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej spotyka się w większości z pozytywną reakcją.
 • 7 marca 2008 r.
  Dobiega końca reforma unijnych dopłat rolnych
  Komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego zaaprobowała ocenę funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR), przygotowaną przez Komisję Europejską. Dokument ten ma zamknąć proces gruntownej reformy systemu dopłat.
 • 21 listopada 2007 r.
  Unia Europejska chce zmian we wspólnej polityce rolnej
  Mniej pieniędzy dla wielkich posiadaczy ziemskich i więcej wolnego rynku w rolnictwie – takie są cele Komisji Europejskiej, która chce doprowadzić do reformy wspólnej polityki rolnej. Reformie mogą sprzyjać zmiany na światowych rynkach żywności. Od pewnego czasu stale rosną ceny produktów rolnych, a producenci z Europy nie mają problemów ze zbytem.
 • 21 listopada 2007 r.
  Sawicki: Najpierw równość w dopłatach, później reforma
  Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że reformę Wspólnej Polityki Rolnej powinno poprzedzić wyrównanie finansowania rolnictwa w krajach Unii. Stanowisko w tej sprawie Sawicki przedstawił podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 • 23 października 2007 r.
  Pierwsza przegrana przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
  Polski rząd przegrał batalię o pełne dopłaty bezpośrednie dla producentów masła, mleka w proszku, roślin energetycznych i orzechów. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił skargę na decyzję o rozszerzeniu mechanizmu stopniowego zwiększania dopłat rolnych na sektory, które nie były objęte wspólną polityką rolną w momencie zawierania przez Polskę Traktatu Akcesyjnego.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach