Piątek, 19 I 2018 r.
Nr 14/2018 (2353)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

V / VAT - (133) 

 • 23 marca 2011 r.
  Podatek VAT – nowe rozporządzenie wprowadza zerową stawkę na usługi konserwatorskie
  Z początkiem kwietnia zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wejdzie ono w życie wraz z ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Na jego mocy zostaną zwolnione od podatku VAT m.in. dotyczące zabytków usługi konserwatorskie i restauratorskie.  
 • 16 marca 2011 r.
  Samoopodatkowanie VAT w obrocie złomem
  Prawdopodobnie z początkiem kwietnia wejdą w życie zmiany w ustawie o VAT dotyczące rozliczania tego podatku w obrocie złomem. Przewidują one wprowadzenie tzw. samonaliczania VAT, co ma ucywilizować polski rynek złomu i wyeliminować z niego nieuczciwe firmy, które zarabiały, niszcząc dokumentację i nie odprowadzając podatku. W myśl nowych przepisów, VAT zapłaciłby odbiorca końcowy, czyli huta, przetwórca bądź podmiot, który eksportuje złom, a nie sprzedawca. Nieuczciwi pośrednicy w obrocie złomem nie mogliby więc zarabiać na nieodprowadzaniu VAT.  
 • 9 marca 2011 r.
  Pracodawcy RP: Wyższy VAT na szkolenia to błąd
  Zmiany znowelizowanych przepisów ustawy o podatku VAT w zakresie usług szkoleniowych - rozłożenia wzrostu opodatkowania w czasie oraz doprecyzowania przepisów, które zezwalają na różne traktowanie podmiotów oferujących te same usługi – domagają się Pracodawcy RP. Ich zdaniem, nałożenie z początkiem roku 23-procentowej stawki VAT na szkolenia to błąd, który może mieć poważne konsekwencje dla rynku tych usług.  
 • 8 marca 2011 r.
  Podatek VAT – MG planuje ułatwienia
  Ministerstwo Gospodarki ogłosiło kolejne propozycje, które znalazły się w projekcie założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przewidują one szybszy zwrot nadpłaconego podatku VAT i ułatwienia w rozliczeniu się z fiskusem w polskich portach. Zdaniem resortu, ułatwią one rodzimym firmom konkurowanie na międzynarodowych rynkach. Obecnie trwają międzyresortowe konsultacje projektu.  
 • 1 marca 2011 r.
  Zwolnienie z VAT dla ośrodków rehabilitacyjnych
  Usługi turnusów rehabilitacyjnych wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę podlegają zwolnieniu z VAT - przewiduje zatwierdzona 28 lutego nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  
 • 1 marca 2011 r.
  Podatek VAT: Powrót do zerowej stawki na usługi portowe
  Usługi realizowane w portach morskich będą na powrót obłożone preferencyjną, zerową stawką podatku VAT – zdecydował Sejm. Za jej przywróceniem opowiadało się Ministerstwo Gospodarki, którego zdaniem obecna, 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów. Dzięki decyzji posłów zniknąć ma bariera, z jaką borykają się one w konkurowaniu o przeładunki.  
 • 25 lutego 2011 r.
  VAT od gratisów – zmiany przyniosą wzrost kosztów działań promocyjnych
  Nawet 20-proc. wzrost kosztów prowadzenia działań promocyjnych może być skutkiem planowanych zmiany w sposobie naliczania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania towarów – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Ministerstwo Finansów przewiduje, że nowe regulacje mogą obowiązywać już od 1 kwietnia 2011 r. W efekcie firmy będą musiały zrewidować swoje plany marketingowe, by nie przekroczyć budżetów przeznaczonych na działania promocyjne.  
 • 16 lutego 2011 r.
  Podatek VAT na usługi portowe – MG chce zerowej stawki
  Ministerstwo Gospodarki opowiada się za przywróceniem preferencyjnej, zerowej stawki podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Obowiązująca obecnie 23-proc. stawka obniża konkurencyjność polskich portów - uważa szef resortu Waldemar Pawlak.  
 • 11 lutego 2011 r.
  VAT od używanych samochodów i turnusów rehabilitacyjnych – zmiany w przepisach
  Doprecyzowanie przepisu dotyczącego zwolnienia z VAT dostawy używanych samochodów oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla turnusów rehabilitacyjnych - to główne cele nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów.  
 • 28 stycznia 2011 r.
  Podatek VAT od pakietów turystycznych: Polska zaskarżona do ETS
  Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce oraz siedmiu innym państwom członkowskim w związku z niewłaściwym wdrożeniem przez nie dyrektywy w sprawie podatku VAT 2006/112/WE, a konkretnie - przepisów dotyczących podatku VAT dla biur podróży.  
 • 17 stycznia 2011 r.
  Pracownicze pakiety medyczne bez VAT-u
  Jak poinformowała rzecznik Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos, pakiety medyczne fundowane przez firmy pracownikom nadal będą zwolnione z podatku VAT. Z rządowego stanowiska zadowoleni są przedsiębiorcy. Zdaniem Rafała Iniewskiego, przewodniczącego Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, nałożenie na pracodawców obowiązku naliczania VAT spowodowałoby, że zrezygnowaliby oni z tej formy wynagradzania pracowników.  
 • 29 grudnia 2010 r.
  Nowa deklaracja VAT-9M także jako e-deklaracja
  Ministerstwo Finansów opublikowało w BIP projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt ten zastępuje na liście e-deklaracji określonej w zmienianym rozporządzeniu dotyczasową deklarację dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M) deklaracją dla podatku od towarów i usług (VAT-9M).
 • 28 grudnia 2010 r.
  Usługi medyczne powinny być zwolnione z VAT
  Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 roku opodatkowania usług medycznych według maksymalnej stawki będzie miało negatywne skutki, zważywszy że dotychczas były one zwolnione z VAT. Zakłady opieki zdrowotnej nie zdają sobie jeszcze sprawy, że zdrożeją usługi świadczone im przez podwykonawców, ponieważ nie będą już więcej objęte zwolnieniem podatkowym. Dlatego należy utrzymać zwolnienie usług medycznych z VAT- uważa Rada Podatkowa PKPP Lewiatan.
 • 15 grudnia 2010 r.
  Podatek VAT – projekt kolejnej nowelizacji
  Zniesienie preferencyjnej stawki podatku VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce, zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia kwoty podatku przez podmioty rozliczające podatek w imporcie, nowe zasady rozliczania podatku w obrocie surowcami wtórnymi i złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych – to niektóre zmiany przewidziane w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustaw o podatku od towarów i usług oraz Prawo o miarach.  
 • 10 grudnia 2010 r.
  Podatek VAT: Okresowe obniżenie stawek po 1 stycznia 2011
  Upoważnienie do okresowego obniżania stawek podatku VAT po terminie wejścia w życie zmian w ich wysokości przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Konieczność wydania tej regulacji wynika z przewidzianego na 1 stycznia 2011 r. wejścia w życie uchwalonej 26 listopada br. nowelizacji niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.  
 • 9 grudnia 2010 r.
  Zwrot podatku VAT – zmiana klasyfikacji statystycznych
  Wprowadzenie nowej nomenklatury oraz symboli statystycznych wynikających z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. to najważniejszy cel ogłoszonego przez resort finansów projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Zmieniona regulacja wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.  
 • 2 grudnia 2010 r.
  Nowe stawki VAT wymagają zmiany wzorów deklaracji podatkowych
  Wprowadzenie zmian we wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. To konsekwencja wprowadzenia w życie zmiany niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz nowelizacji ustawy o finansach publicznych, które przewidują podwyższenie stawek podatku VAT.  
 • 2 grudnia 2010 r.
  Przygotowania do zmiany unijnego systemu podatku VAT
  Komisja Europejska rozpoczęła społeczne konsultacje dotyczące ulepszenia unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Ich celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom - obywatelom, przedsiębiorcom i państwom członkowskim - wyrażenia opinii na temat istniejących problemów związanych z tym podatkiem oraz sposobów ich rozwiązania. Komisja wykorzysta zgłoszone uwagi, aby opracować projekt stabilniejszego i skuteczniejszego systemu podatku VAT.  
 • 29 listopada 2010 r.
  VAT od aut z kratką: Zmiany bez konsultacji z przedsiębiorcami?
  Nieprzestrzeganie ustawy o organizacjach pracodawców w trakcie prac nad projektem nowelizacji  ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowy, zawierającej m.in. zapisy dotyczące dwuletniego zawieszenia odliczeń podatku VAT od samochodów z kratką – zarzucają Ministerstwu Finansów Pracodawcy RP. Projekt nie został przesłany do konsultacji partnerom społecznym, mimo że zawiera propozycje zmian mających bezpośredni wpływ na przedsiębiorców.  
 • 29 listopada 2010 r.
  Planowane zmiany cen leków refundowanych nie uwzględniają podwyżki VAT
  Business Centre Club wzywa Ministerstwo Zdrowia do wydania nowego rozporządzenia w sprawie cen leków refundowanych. Według przedsiębiorców, bez zmiany przepisów koszty wyższych stawek VAT, które mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, poniosą producenci leków. Resort zdrowia nie przewidział bowiem tej podwyżki w najnowszym projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.  
 • 22 listopada 2010 r.
  Zwrot VAT z innego kraju UE – projekt rozporządzenia MF
  Resort finansów przedstawił opracowany 16 listopada projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wniosków o zwrot podatku VAT naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jego nowelizacja jest związana z koniecznością implementacji dyrektywy Rady 2010/66/U z 14 października 2010 r. Zmienia ona dyrektywę 2008/9/WE, która określa szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie zwrotu, lecz w innym państwie członkowskim.  
 • 19 listopada 2010 r.
  VAT od pojazdów firmowych – jest projekt ustawy
  Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązywać ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów firmowych niebędących samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą także m.in. odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, a także rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osób.  
 • 18 listopada 2010 r.
  Auta z kratką: Pracodawcy RP chcą utrzymania pełnego odliczenia VAT
  Najstarsza krajowa organizacja zrzeszająca przedstawicieli środowiska przedsiębiorców zaapelowała do rządu, by ten wycofał się z zamiaru ograniczenia odliczania podatku VAT od aut z kratką. Zdaniem Pracodawców RP problem kratek należy zlikwidować poprzez umożliwienie pełnego odliczania podatku VAT od pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 10 listopada 2010 r.
  VAT od aut z kratką do odliczenia w całości za dwa lata
  Dopiero od początku 2013 r. przy zakupie auta z kratką - po spełnieniu ustawowych wymogów - i paliwa do niego będzie można odliczać pełną wartość podatku VAT – przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiana przepisów jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia unijnych regulacji i wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • 29 października 2010 r.
  VAT: Polska bezprawnie stosowała obniżoną stawkę na odzież i obuwie dziecięce
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska, stosując obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7 proc. w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 98 dyrektywy 2006/112 w związku z jej załącznikiem III.
 • 22 października 2010 r.
  Wynagrodzenia wyższe o VAT dla syndyków - płatników tego podatku
  Wynagrodzenie syndyka, w tym jego wstępna wysokość, a także zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku. Takie rozwiązanie znalazło się w zatwierdzonych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • 22 października 2010 r.
  Posłowie złagodzili obowiązki telekomów związane z podwyżką VAT
  Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, mimo konieczności podniesienia cen usług w związku ze wzrostem stawek podatku VAT, nie będą mieli obowiązku indywidualnego informowania abonentów o zmianach warunków umowy ani cennika usług – zakłada przegłosowana przez sejmową komisję finansów publicznych poprawka do projektu regulacji przewidującej zmianę niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
 • 18 października 2010 r.
  Zmiana stawek VAT a zamówienia publiczne i ceny regulowane
  Nieuwzględnienie specyfiki branż i rodzajów działalności, w których cena jest regulowana urzędowo lub też na jej stosowanie wpływają odrębne regulacje - zarzucają przedsiębiorcy projektowi przepisów wprowadzających wyższe stawki podatku od towarów i usług. Rządowym projektem ustaw związanych z realizacją budżetu, w tym zmianą ustawy o VAT, której celem jest m. in. wprowadzenie zapowiadanej podwyżki stawek tego podatku, zajmuje się Sejm.
 • 15 października 2010 r.
  Opodatkowanie usług ciągłych a podwyżka VAT – wątpliwości Lewiatana
  Opodatkowanie tych samych czynności w tym samym czasie według różnych stawek VAT – taki, zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, może być skutek wejścia w życie proponowanych przez rząd przepisów przejściowych towarzyszących wprowadzaniu nowych stawek podatku od towarów i usług. Projekt zakłada, że decydującym kryterium przy określaniu stosowania stawki - sprzed lub po nowelizacji - będzie moment wykonania usługi. W przypadku usług o charakterze ciągłym za wykonanie usługi przyjmowane jest zakończenie okresu rozliczeniowego.
 • 13 października 2010 r.
  Zmiany w ustawie o finansach publicznych – rząd dopuszcza wzrost obciążeń podatkowych
  Obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, a także wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa – to najważniejsze cele nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt opublikowało Ministerstwo Finansów. Wśród konkretnych rozwiązań resort przewiduje m.in. możliwość sukcesywnego, przejściowego podnoszenia stawek podatku VAT i zawieszenia ulg w podatku PIT.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach