Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zmiany przepisów - (14) 

 • 31 grudnia 2010 r.
  Większa elastyczność w zapisywaniu stawek podatkowych w kasach
  W związku z podwyżką stawek podatku od towarów i usług Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, które wprowadza większą elastyczność w zakresie zapisywania stawek podatkowych w kasach. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. i wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
 • 31 grudnia 2010 r.
  Rozporządzenie ws. PKPiR zgodne z nową klasyfikacją PKWiU
  W Dzienniku Ustaw Nr 252 z dnia 29 grudnia br. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którego celem jest dostosowanie rozporządzenia dot. PKPiR do nowej klasyfikacji PKWiU oraz do obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
 • 27 grudnia 2010 r.
  Szykują się zmiany w systemie podatku tonażowego
  Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło wstępne założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku tonażowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewidywane zmiana regulacji w tym zakresie jest odpowiedzią na decyzję KE z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
 • 21 grudnia 2010 r.
  Opinia BCC do projektu noweli Kodeksu cywilnego: Użytkowanie wieczyste powinno być zlikwidowane
  Business Centre Club jest zadowolony z propozycji legislacyjnych zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego przekazanym do konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt w szczególności dotyczy instytucji użytkowania wieczystego, które do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostało w 1961 r.
 • 21 grudnia 2010 r.
  Większa liczba ojców adopcyjnych skorzysta z urlopów ojcowskich
  Wczoraj, tj. 20 grudnia br., prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowela ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
 • 23 kwietnia 2010 r.
  UE ograniczy czas pracy przedsiębiorców kierujących samochodami służbowymi?
  W Komitecie ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego trwają prace nad nowym kształtem dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego.
 • 23 kwietnia 2010 r.
  Niepokojące zmiany dot. urlopów macierzyńskich
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan z niepokojem obserwuje rozwój prac nad rewizją dyrektywy, określającej zasady ochrony kobiet w czasie ciąży i wynagradzania ich podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  Nowelizacja ustawy o IPN będzie skierowana do TK?
  Prezydencki minister Andrzej Duda poinformował we wtorek PAP, że zwrócił się do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o to, by - zgodnie z wolą tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego - skierował nowelizację ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego.
 • 7 kwietnia 2010 r.
  PKPP Lewiatan: Nie blokujmy pracownikom dostępu do kształcenia
  7 kwietnia 2010 r. Sejm zajmie się zmianami w Kodeksie pracy oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje wprowadzenie w tych zmianach dwóch poprawek:
 • 2 kwietnia 2010 r.
  Prostsza aktualizacja danych dla celów VAT
  1 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która uprości zasady aktualizacji podstawowych danych identyfikacyjnych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie 14-dniowego terminu dla podatników VAT na dokonanie aktualizacji danych zarówno na gruncie ustawy o NIP, jak i ustawy o VAT, a także zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego dla celów VAT, w sytuacji, gdy dane podlegające aktualizacji zostały już objęte zgłoszeniem aktualizacyjnym na podstawie ustawy o NIP.
 • 2 kwietnia 2010 r.
  Postępowanie podatkowe: Informacja o sposobie ustosunkowania się do odwołania także dla podatnika
  W dniu wczorajszym Prezydent podpisał m.in. także ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa wprowadza zobowiązanie dla organu podatkowego pierwszej instancji, do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • 2 kwietnia 2010 r.
  Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka
  W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • 1 kwietnia 2010 r.
  Ubezpieczenie wypadkowe: Od 1 kwietnia br. jedna tabela dla wszystkich płatników składek
  Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 50, poz. 304). Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
 • 31 marca 2010 r.
  Uwagi PKPP Lewiatan do projektu ustawy o CIT i PIT
  Poniżej przedstawiamy uwagi Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu „Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Projekt z dnia 4 marca 2010 r.).

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach