Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zatrudnienie - (116) 

 • 17 marca 2011 r.
  4-proc. wzrost płac i zatrudnienia w firmach
  Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4,1 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Taki sam wzrost – w porównaniu z lutym 2010 r. – odnotowano w przypadku wynagrodzeń. Wzatrudnienia i wynagrodzeń może zachęcić do konsumpcji, co oznacza, że najważniejszy filar wzrostu gospodarczego pozostanie niezagrożony – ocenia PKPP Lewiatan.  
 • 17 marca 2011 r.
  Ponad 220 mln zatrudnionych w UE
  Eurostat szacuje, że w IV kwartale 2010 r. w Unii Europejskiej było zatrudnionych 221,7 mln osób, z czego 144,8 mln w strefie euro. Liczba pracujących w porównaniu z III kwartałem zarówno w strefie euro, jak i w UE27 wzrosła o 0,1 proc. W poprzednim kwartale odnotowano taki sam minimalny wzrost poziomu zatrudnienia ogółem.  
 • 8 marca 2011 r.
  Aktywność zawodowa kobiet: Pracuje niespełna połowa
  Zaledwie 47 proc. kobiet zdolnych do pracy jest w Polsce aktywna zawodowo, a niespełna 43,5 proc. utrzymuje stałe zatrudnienie – zwracają uwagę przedsiębiorcy. – Taka sytuacja ma negatywny wpływ na gospodarkę i musi ulec zmianie. W końcu Polki należą do najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie – podkreśla Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.  
 • 20 stycznia 2011 r.
  Przeciętna płaca wyraźnie w górę
  Do blisko 3850 zł brutto wzrosło w grudniu ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei zatrudnienie w firmach zbliżyło się do poziomu 5,4 mln osób. Zdaniem ekonomistów, także w tym roku zatrudnienie i płace w przedsiębiorstwach powinny rosnąć.  
 • 12 stycznia 2011 r.
  BCC: Cięcia etatów w administracji powinien poprzedzić audyt
  Gdyby teraz rozpoczęły się zwolnienia w urzędach i tak nie udałoby się osiągnąć wyznaczonego celu, czyli oszczędności budżetowych, bo już sam zamiar ograniczenia zatrudnienia spowodował jego wzrost – podkreśla Business Centre Club, komentując decyzję prezydenta Bronisława Komorowskiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.   
 • 10 stycznia 2011 r.
  Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
  Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
 • 17 grudnia 2010 r.
  Przeciętne wynagrodzenie – ponad 3,5 tys. zł
  W listopadzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom 3,5 tys. zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z październikiem br., spadło roczne tempo jego wzrostu. Wolniej też przybywa zatrudnionych w firmach.  
 • 16 grudnia 2010 r.
  Stabilizacja zatrudnienia w UE
  W trzecim kwartale tego roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2009, zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej zatrudnienie spadło o 0,2 proc. - podał Eurostat. W porównaniu z drugim kwartałem br. poziom zatrudnienia nie zmienił się ani w Szesnastce, ani w Dwudziestce Siódemce.  
 • 2 grudnia 2010 r.
  Mniej firm zwiększy zatrudnienie w I półroczu 2011
  Prawie dwukrotnie zwiększyła się grupa przedsiębiorstw, które w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spodziewają się recesji; maleje grupa firm, które planują utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, wzrasta natomiast liczba podmiotów, które deklarują redukcję zatrudnienia – wynika z najnowszej edycji badania „Plany pracodawców” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP.  
 • 29 listopada 2010 r.
  Aktywność zawodowa w UE – za 10 lat będzie pracować 3/4 osób w wieku produkcyjnym?
  Zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w kwalifikacje, jakich potrzebują, poprawa warunków pracy oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc zatrudnienia – to najważniejsze cele ogłoszonej przez Komisję Europejską inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”. Komisja planuje zrealizować swój program do 2014 r., a jego efektami - w perspektywie roku 2020 - ma być zapewnienie, by 75 proc. osób w wieku od 20 do 64 lat miało pracę.  
 • 19 listopada 2010 r.
  Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę
  Odpowiednio o nieco ponad 2 proc. i niespełna 4 proc. wzrosły w październiku, w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku, przeciętne zatrudnienie i średnia pensja – podał Główny Urząd Statystyczny. ębiorstwa odczuwają wzrost popytu i dalej będą zwiększać zatrudnienie oraz podnosić płace – ocenia ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
 • 19 października 2010 r.
  Średnia płaca we wrześniu mniejsza niż w sierpniu
  We wrześniu o blisko 4 zł w porównaniu z sierpniem tego roku spadła przeciętna miesięczna pensja ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w firmach wzrosło w tym samym okresie o 11,8 tys. osób. Wrześniowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach będą miały raczej neutralny wpływ na ewentualną decyzję o podwyżce stóp NBP – ocenia ekspert PKPP Lewiatan.
 • 29 września 2010 r.
  Plany pracodawców na najbliższe dwa kwartały
  Instytut Badawczy Randstad we współpracy z TNS OBOP przeprowadził cykliczną ankietę „Plany pracodawców” dotyczącą najważniejszych obszarów działalności firm na IV kwartał 2010 i I kwartał 2011 r. Wyniki badania, ogłoszone w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), sygnalizują utrzymującą się tendencję braku zmian zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i w poziomie wynagrodzeń.
 • 17 września 2010 r.
  Zatrudnienie w UE bez zmian
  W drugim kwartale tego roku w porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób zatrudnionych w strefie euro oraz w UE27 nie zmieniła się – wynika z szacunków opublikowanych przez biuro statystyczne Unii Europejskiej Eurostat. W pierwszym kwartale 2010 r. zatrudnienie było stabilne w strefie euro, ale spadło o 0,2 proc. w całej Wspólnocie.
 • 17 września 2010 r.
  Lewiatan: Firmy wstrzymują przyjmowanie pracowników
  Opublikowane przez GUS dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw mogą wskazywać, że przedsiębiorstwa jeszcze nie do końca wierzą w przyspieszenie wzrostu gospodarczego, wstrzymują nowe inwestycje i nie zatrudniają pracowników – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 17 września 2010 r.
  Przeciętne wynagrodzenie mniejsze niż w lipcu
  W sierpniu o blisko 30 zł w porównaniu z lipcem tego roku spadła przeciętna miesięczna pensja w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w firmach wzrosło w tym samym okresie o 2,5 tys. osób.
 • 27 sierpnia 2010 r.
  Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w dużych firmach
  Z badania „Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw 2010” wynika, że przeciętne wynagrodzenie w dużych polskich firmach jest wyższe o 25 proc. od przeciętnego wynagrodzenia w całym sektorze przedsiębiorstw, a fundusz płac to prawie 49 proc. funduszu płac sektora. Nawet niewielkie zmiany w dużych firmach mają relatywnie duży wpływ na poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy inwestują coraz więcej w rozwój pracowników, aby przeciwdziałać ich rotacji. Raport został przygotowany przez PKPP Lewiatan we współpracy z firma doradczą Deloitte.
 • 23 sierpnia 2010 r.
  Zatrudnienie urzędników systematycznie rośnie
  Ponad 40 tys. urzędników przybyło w ubiegłym roku – zwraca uwagę Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Najwięcej - 24 tys. - zatrudniono w administracji samorządowej, pozostałe prawie 16 tys. - w państwowej. W ramach pakietu oszczędnościowego rząd planuje zamrożenie płac w sferze budżetowej, ale – zdaniem przedsiębiorców – to nie wystarczy, jeśli nie ograniczy się wzrostu zatrudnienia. 
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Lewiatan: Dynamika płac i zatrudnienia świadczy o gospodarczym przyspieszeniu
  – Zatrudnienie rośnie już od kwietnia, co oznacza, że powoli wychodzimy ze spowolnienia gospodarczego. Pensje, choć coraz wolniej, nadal rosną w tempie wyższym od wskaźnika inflacji – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, odnosząc się do najnowszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw.
 • 18 sierpnia 2010 r.
  Spadło tempo wzrostu płac
  Z 3,5 proc. w czerwcu do 2,1 proc. w lipcu zmalało roczne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw – podał Główny Urząd Statystyczny. Zwiększyło się natomiast zatrudnienie w firmach – od czerwca tego roku przybyło w nich 13,4 tys. pracujących.
 • 5 sierpnia 2010 r.
  218 mln zatrudnionych w UE
  Całkowita stopa zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat spadła w ubiegłym roku w Unii Europejskiej do 64,6 proc. – podał Eurostat. W poprzednich latach rosła systematycznie z 62,4 w 2002 r. do 65,9 proc. w 2008. Wskaźnik zatrudnienia kobiet, które wcześniej wzrósł z 53,7 proc. w 2000 r. do 59,1 proc. w 2008 r., spadła w 2009 r. do 58,6 proc. Nadal rosło natomiast zatrudnienie osób starszych, w wieku 55-64 lat, osiągając poziom 46 proc. w 2009 r., w porównaniu z 36,9 proc. w 2000 i 45,6 proc. w 2008 r. Ogółem w ubiegłym roku pracowało bądź prowadziło działalność gospodarczą  217,8 mln mieszkańców UE27 w wieku 15 lat i starszych.
 • 19 lipca 2010 r.
  Rosną pensje i zatrudnienie
  W czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 3400 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosło także przeciętne zatrudnienie w firmach – w ujęciu miesięcznym o 16,5 tys. osób.
 • 15 lipca 2010 r.
  Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
 • 24 czerwca 2010 r.
  Blisko 70 proc. zatrudnionych w sektorze prywatnym
  Na koniec I kwartału tego roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających jedną lub więcej osób wyniosła 10 mln 810,6 tys., w tym w sektorze prywatnym – 68 proc. W dużych jednostkach zatrudnionych było 57,7 proc. ogółu pracowników, w średnich – 22,5 proc., a w małych 19,8 proc. Na ogólną liczbę 594,5 tys. podmiotów, 33 tys., tj. 5,6 proc. dysponowało w końcu I kwartału 2010 r. wolnymi miejscami pracy, z tego 88,5 proc. to jednostki sektora prywatnego.
 • 18 czerwca 2010 r.
  Lewiatan: Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia wspiera rozwój gospodarki
  Dobre dane dotyczące wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące konsumpcji indywidualnej, a tym samym potwierdzają szanse na ponad 3-proc. wzrost PKB w 2010 r. - ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 roku zwiększyło się w ujęciu rocznym o 4,8 proc., natomiast przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do maja 2009 r. o 0,5 proc.
 • 18 czerwca 2010 r.
  Rosną płace i zatrudnienie
  W maju tego roku o ponad 1,5 pkt proc. w porównaniu z kwietniem zwiększyło się roczne tempo wzrostu płac w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła też – miesiąc do miesiąca – liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w ujęciu procentowym.
 • 16 czerwca 2010 r.
  Spada zatrudnienie w Unii Europejskiej
  W pierwszym kwartale 2010 r., w porównaniu z okresem październik-grudzień 2009, liczba osób zatrudnionych w EU27 spadła o 0,2 proc. (455 tys. osób), podczas gdy w strefie euro nie zmieniła się – podał Eurostat. W czwartym kwartale ubiegłego roku zatrudnienie spadło o 0,2 proc. w strefie euro i o 0,3 proc. w całej Unii.
 • 15 czerwca 2010 r.
  Zatrudnienie w II półroczu będzie rosło
  Z badania "Plany pracodawców na drugie półrocze 2010" przeprowadzonego w Polsce przez Instytut Badawczy Randstad oraz TNS OBOP wynika, że znacząca grupa przedsiębiorców utrzymuje plany zwiększania zatrudnienia. Widoczny jest także spadek liczby respondentów przekonanych, że w najbliższym półroczu możliwa jest znacząca poprawa sytuacji gospodarczej, jednak większość firm uważa, że kryzys już się skończył.
 • 14 czerwca 2010 r.
  Prawie jedna piąta firm zwiększy zatrudnienie
  W III kwartale 2010 r. pracodawcy w Polsce zwiększą dynamikę zatrudnienia – wynika z najnowszego badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej próby polskich pracodawców ustalono prognozę netto zatrudnienia na poziomie +18 proc., najwyższą od IV kwartału 2008 r. To najwyższa prognoza zatrudnienia spośród wszystkich 17 krajów badanych w Europie.
 • 20 maja 2010 r.
  Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu – niespełna 3,4 tys. zł
  Według Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw była niższa niż w kwietniu. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r., a także w okresie od stycznia do końca kwietnia br. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o około 3 proc. Zatrudnienie w firmach nieznacznie wzrosło w ujęciu miesięcznym i nie zmieniło się rok do roku.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach