Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / złota akcja - (7) 

 • 15 listopada 2010 r.
  „Złota akcja” niezgodna z prawem UE
  Akcje uprzywilejowane stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok dotyczy posiadanych przez Portugalię akcji w spółce Energias de Portugal (EDP). Zgodnie z ustawodawstwem portugalskim, akcje te, niezależnie od ich ilości, dają państwu prawo weta w odniesieniu do zmiany statutu i innych decyzji w określonych dziedzinach. Podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach UE.
 • 24 listopada 2009 r.
  KPP przeciwna „złotemu wetu”
  Jakiekolwiek ingerencje w uprawnienia właścicielskie wynikające ze struktury własnościowej i przepisów prawa handlowego są dla polskiej przedsiębiorczości szkodliwe – tak Konfederacja Pracodawców Polskich skomentowała przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadzającej tzw. złote weto w spółkach zarządzających infrastrukturą uznaną za strategiczną.
 • 18 listopada 2009 r.
  Rząd zagwarantuje sobie wpływ na spółki zarządzające infrastrukturą krytyczną
  Przepisy, które zapewnią rządowi wpływ na gospodarowanie mieniem obejmującym obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej w sektorze energii, mającej szczególne znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, przewiduje projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. Nowe przepisy obejmą swym zasięgiem spółki prowadzące działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz spółki paliwowe.
 • 30 października 2009 r.
  „Złota akcja” do Trybunału Sprawiedliwości
  Polska ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego została zaskarżona przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości WE. Zdaniem Komisji, ustawa, rozporządzenia i wykonywanie nadanych przez nie uprawnień w trzynastu krajowych spółkach o istotnym znaczeniu (prawo do sprzeciwu w stosunku do pewnych kluczowych decyzji organów spółki, jak również do ustanawiania obserwatorów) uchybiają traktatowym zasadom swobodnego przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości.
 • 21 grudnia 2007 r.
  MSP chce współpracy z Komisją Europejską
  Ministerstwo Skarbu Państwa zadeklarowało podjęcie współpracy z Komisją Europejską w sprawie dostosowania polskich rozwiązań prawnych do regulacji wspólnotowych. List w tej sprawie został przekazany Charliemu McCreevy, członkowi KE odpowiedzialnemu za rynek wewnętrzny i usługi.
 • 30 października 2007 r.
  „Złota akcja” zaskarżona do TK
  Wpisanie Telekomunikacji Polskiej S.A. na listę spółek kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego to główny powód, dla którego PKPP Lewiatan zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „złotej akcji”.
 • 25 października 2007 r.
  Kazus Volkswagena a polska „złota akcja”
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie uprzywilejowanej pozycji landu Dolna Saksonia w akcjonariacie Volkswagena może mieć istotne znaczenie dla stosowania przez polskie władze tzw. zasady „złotej akcji” w firmach uznanych za strategiczne dla interesów kraju — uważa Konfederacja Pracodawców Polskich.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach