Piątek, 16 II 2018 r.
Nr 31/2018 (2370)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Z / zatrudnianie cudzoziemców - (17) 

 • 13 grudnia 2010 r.
  Zatrudnianie cudzoziemców – uproszczone procedury także po 31 grudnia 2010
  Przedłużenie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy przewidują zatwierdzone w ubiegłym tygodniu nowelizacje rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania takich zezwoleń.  
 • 10 grudnia 2010 r.
  Legalność zatrudnienia: Wkrótce jednolite sankcje za wykorzystywanie pracowników spoza UE
  Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich. Za szybkim wprowadzeniem w życie tych rozwiązań opowiada się Krajowa Izba Gospodarcza.  
 • 31 sierpnia 2010 r.
  KIG chce przedłużenia ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zniesienieterminu, w którym miałyby przestać obowiązywać uproszczenia w procedurze zatrudniania grup cudzoziemców. Propozycję pozytywnie ocenia Krajowa Izba Gospodarcza. Polski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców - przekonuje środowisko przedsiębiorców.
 • 15 lipca 2010 r.
  Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
 • 17 listopada 2009 r.
  15 lat EURES
  Europejska sieć służb ds. zatrudnienia (EURES), która pomaga w znalezieniu pracy w innym kraju europejskim, obchodzi 15-lecie powstania. EURES łączy publiczne służby zatrudnienia 31 europejskich krajów i oferuje bezpośredni dostęp online do ponad 700 tys. ofert pracy. Z okazji rocznicy eksperci mobilności zawodowej z całej UE zbierają się w Brukseli, by omówić przyszły kształt serwisu i jego rolę w zwalczaniu bezrobocia w Europie.
 • 20 lutego 2009 r.
  UE walczy z zatrudnianiem nielegalnych imigrantów
  Parlament Europejski zatwierdził treść dyrektywy przewidującej kary dla pracodawców nielegalnie zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terenie Wspólnoty. Dyrektywa przed wejściem w życie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.
 • 8 października 2008 r.
  Lewiatan chce ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
  PKPP Lewiatan przedstawiła postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsiębiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki państwa.
 • 25 sierpnia 2008 r.
  Polska zniesie wymóg uzyskiwania pozwoleń na pracę przez Gruzinów?
  Konfederacja Pracodawców Polskich chwali projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący umożliwienia Gruzinom i Mołdawianom pracy w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy.  Rozwiązanie to miałoby wejść w życie od połowy przyszłego roku, jednak — zdaniem KPP — nie zlikwiduje problemu niedoboru pracowników.
 • 5 sierpnia 2008 r.
  Kontrowersje wokół „błękitnej karty”
  PKPP Lewiatan przedstawiła opinię o projekcie dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych będących obywatelami państw trzecich, zwanym też projektem „błękitnej karty UE”.
 • 5 sierpnia 2008 r.
  Pracownicy ze Wschodu: Bez zezwolenia przez 9 miesięcy
  Propozycję wydłużenia z 6 do 9 miesięcy okresu, w jakim Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie mogą pracować w Polsce bez zezwolenia, przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiązanie takie popiera Konfederacja Pracodawców Polskich, która wzywa ponadto do usprawnienia procesu wydawania wiz dla pracowników ze Wschodu.
 • 4 sierpnia 2008 r.
  Czy straż graniczna skontroluje legalność zatrudnienia?
  Na mocy rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach straż graniczna może zyskać prawo kontrolowania legalności pracy cudzoziemców. Przeciwko tej propozycji występuje Krajowa Izba Gospodarcza.
 • 29 maja 2008 r.
  Francja już nie boi się polskiego hydraulika
  Za nieco ponad miesiąc — 1 lipca — Francja otworzy swój rynek pracy dla obywateli ośmiu krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., w tym Polski. Poinformował o tym w środę w Warszawie francuski prezydent Nicolas Sarkozy. Decyzję Paryża z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska.
 • 26 maja 2008 r.
  Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy w Niemczech
  Jak informuje ZUS, polski pracownik zatrudniony w Niemczech przez rodzimą firmę będzie mógł pozostawać w polskim systemie ubezpieczeniowym, jeśli łączny okres wykonywania pracy na terytorium Niemiec nie przekroczy pięciu lat. Uwzględnia się przy tym wszystkie okresy delegowania do Niemiec, jeśli przerwy między tymi okresami były krótsze niż 12 miesięcy.
 • 13 maja 2008 r.
  Umowa z Nową Zelandią
  Polska i Nowa Zelandia zawarły umowę w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj, która umożliwi polskiej i nowozelandzkiej młodzieży w wieku 18 – 30 lat spędzenie wakacji w Nowej Zelandii lub w Polsce w połączeniu z legalną pracą zarobkową.
 • 11 kwietnia 2008 r.
  KIG: Pracownicy spoza UE mile widziani
  Polskie firmy coraz dotkliwiej odczuwają negatywne skutki odpływu polskich pracowników do pracy w państwach Unii Europejskiej. Dlatego, zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, potrzebne są szybkie działania, które umożliwią zatrudnienie osób spoza Wspólnoty.
 • 13 marca 2008 r.
  Zezwolenie na pracę: Jeden wniosek w całej Unii?
  Projekt nowej dyrektywy Rady Unii Europejskiej przewiduje wprowadzenie procedury jednego wniosku o zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. Regulację popiera Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 30 stycznia 2008 r.
  Pracownicy ze Wschodu — bez zezwoleń przez pół roku
  Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji będą mogli pracować w Polsce w sposób ciągły bez zezwolenia przez sześć miesięcy w roku — przewiduje rozporządzenie podpisane przez minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu zaczną obowiązywać z początkiem lutego.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach