Poniedziałek, 19 II 2018 r.
Nr 32/2018 (2371)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / ceny - (164) 

 • 21 lutego 2011 r.
  PE o cenach żywności
  Potrzebne jest podjęcie natychmiastowych działań, m.in. wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, w celu zwalczania manipulacji cenami żywności i utrzymania produkcji w Unii Europejskiej - uznał Parlament Europejski. Europosłowie chcą też ograniczenia obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi związanymi z podstawowymi towarami żywnościowymi do inwestorów, którzy są bezpośrednio związani z rynkami rolnymi.  
 • 4 stycznia 2011 r.
  Ceny w grudniu 2010 r.
  Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w grudniu 2010 r.
 • 9 grudnia 2010 r.
  Wyższe opłaty za roaming w UE znikną do 2015 r.
  Wciąż nie istnieje konkurencyjny jednolity rynek usług roamingowych w telefonii komórkowej, a operatorzy zazwyczaj ustalają ceny za roaming na poziomie zbliżonym do pułapów cen regulowanych i pobierają niezasadnie wysokie marże za te usługi – ustaliła Komisja Europejska. Rozpoczęła więc gromadzenie opinii klientów sieci komórkowych, przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych na temat unijnego rynku usług roamingowych. Do 2015 r. ma zostać całkowicie zniwelowana różnica między opłatami za roaming w UE i taryfami krajowymi.  
 • 19 października 2010 r.
  Zwrot nienależnej kwoty przez przedsiębiorcę – wkrótce publikacja nowych przepisów
  Ustalenie zasad zwrotu nienależnej kwoty osiągniętej przez przedsiębiorcę, który stosował ceny urzędowe lub marże handlowe urzędowe z naruszeniem przepisów – to najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej przyjętej przez Sejm 24 września br. Nowe przepisy czekają na publikację w Dzienniku Ustaw – podpis pod nimi złożył już prezydent.
 • 14 lipca 2010 r.
  Lewiatan: Wyższa inflacja to efekt powodzi
  Do wzrostu inflacji w czerwcu przyczyniła się drożejąca z powodu powodziowych zniszczeń żywność oraz osłabienie złotego – ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jak podał GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. w porównaniu z ubiegłym rokiem wyniósł 2,3 proc., podczas gdy w maju inflacja była niższa i wyniosła 2,2 proc.
 • 14 lipca 2010 r.
  W czerwcu wzrosła roczna inflacja
  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2010 r. wzrosły o 0,3 proc. w skali miesiąca i o 2,3 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Roczny wskaźnik inflacji zwiększył się w porównaniu z majem o 0,1 pkt proc. Zdecydowały o tym głównie podwyżki opłat związanych z mieszkaniem oraz wzrost cen żywności.
 • 1 lipca 2010 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: styczeń – czerwiec 2010
  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie styczeń – maj ceny żywności wzrosły o 2,9 proc. Jakie zmiany i tendencje cenowe zaobserwowaliśmy na rynku owoców i warzyw w ostatnim miesiącu pierwszego półrocza 2010 roku?
 • 9 czerwca 2010 r.
  Ustawa o cenach – rząd proponuje zmiany
  Zmniejszenie biurokratycznych obciążeń przedsiębiorców, inspekcji i organów skarbowych – w szczególności podatkowych – zakłada projekt nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany wprowadzone do ustawy o cenach polegają głównie na uchyleniu art. 10 i 11, jako zbędnych i powodujących wątpliwości interpretacyjne. Nowe przepisy miałby obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • 18 maja 2010 r.
  Ceny gazu wzrosną o 3 proc.
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD). Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie około 3 proc. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.
 • 29 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za żywność: listopad 2009 – styczeń 2010
  W grudniu 2009 r. ceny żywności były o 0,5 proc. wyższe niż w listopadzie, a w porównaniu z grudniem 2008 r. wzrosły o 3,3 proc. Najbardziej podrożały: masło, jaja, ryby i miód. Na skutek wysokich zbiorów zbóż i spadków ich cen obniżyły się ceny mąki. Potaniały też oleje roślinne – podał Główny Urząd Statystyczny. Jakie zmiany przyniósł styczeń 2010 r.?
 • 29 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: listopad 2009 – styczeń 2010
  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2009 r. w ujęciu rocznym ceny owoców wzrosły o 4,9 proc. Tańsze (o 0,2 proc.) niż przed rokiem były natomiast warzywa. Jak ceny owoców i warzyw kształtowały się w styczniu 2010 r.?
 • 28 stycznia 2010 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: listopad 2009 – styczeń 2010
  W grudniu 2009 r. ceny mięsa w ujęciu rocznym wzrosły o 5,4 proc. Najbardziej podrożała wołowina, najmniej – mięso wieprzowe. Wzrost cen mięsa wpłynął na dynamikę cen wędlin, za które płacono o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie. Jakie tendencje cenowe dominowały w styczniu 2010 r.?
 • 11 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: wrzesień – listopad 2009
  W październiku ceny żywności wzrosły o 0,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Obok warzyw najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce, w tym masło o 4,4 proc. Więcej płaciliśmy za jaja (o 1,2 proc.), miód (o 1 proc.), sery dojrzewające i topione (o 0,9 proc.) oraz czekoladę (o 0,4 proc.). Zgodnie z danymi GUS od maja br. notuje się obniżanie cen cukru, który w październiku kosztował o 1,3 proc. mniej niż we wrześniu. Potaniały także mąka i woda mineralna. Jakie tendencje cenowe dominowały w listopadzie?
 • 11 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: wrzesień – listopad 2009
  W październiku w porównaniu z wrześniem warzywa podrożały o 5,5 proc., owoce – o 1,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych. Co przyniósł listopad?
 • 9 grudnia 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: wrzesień – listopad 2009
    Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku utrzymał się obserwowany od lipca 2009 r. spadek cen drobiu. W porównaniu z wrześniem za mięso drobiowe konsumenci płacili o 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Tańsze było również mięso wieprzowe (o 1,9 proc.). Jakie były ceny mięsa i wędlin w listopadzie?
 • 7 października 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: sierpień – wrzesień 2009
  Sierpień był trzecim z kolei miesiącem, w którym obniżyły się ceny żywności – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Potaniały: cukier (o 2,6 proc.), mąka (o 0,5 proc.), oleje roślinne (o 0,4 proc.), sery (o 0,3 proc.) i mleko (o 0,2 proc.). Droższe niż w lipcu były m.in. ryby (o 0,4 proc.), masło (o 0,7 proc.) i czekolada (o 1 proc.). Co przyniósł wrzesień?
 • 6 października 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: sierpień – wrzesień 2009
  W sierpniu potaniały zarówno owoce (o 11,3 proc.), jak i warzywa (o 9,7 proc.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. We wrześniu tendencja spadkowa utrzymała się.
 • 2 października 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: sierpień – wrzesień 2009
  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu w porównaniu z lipcem spadły ceny skupu podstawowych produktów rolnych. Mniej płacono za zboża, bydło, trzodę i drób. Podrożały natomiast wędliny (o 0,5 proc.). Co przyniósł wrzesień?
 • 15 września 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: lipiec – sierpień 2009
  Lipiec był drugim z kolei miesiącem, w którym obniżyły się ceny żywności – poinformował Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie. Największy spadek ceny (o 3 proc.), na skutek wzrostu podaży z importu, dotyczył cukru. Tańsze niż w czerwcu były też masło, mąka, jaja i sery. Podrożały wyroby cukiernicze, ryby oraz napoje bezalkoholowe. Jakie zmiany w cenach przyniósł sierpień?
 • 14 września 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: lipiec – sierpień 2009
  Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu w porównaniu z czerwcem warzywa potaniały aż o 18,1 proc. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. Za owoce konsumenci płacili natomiast o 2,7 proc. więcej. Czy w sierpniu tendencje te utrzymały się?
 • 11 września 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: lipiec – sierpień 2009
  W lipcu w porównaniu z czerwcem 2009 r. ceny mięsa wzrosły o 1 proc. Przyczyniła się do tego m.in. niska podaż trzody chlewnej na rynku krajowym – poinformował Główny Urząd Statystyczny w comiesięcznym komunikacie o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jakie tendencje cenowe dominowały w sierpniu?
 • 9 września 2009 r.
  Prezes URE czeka na taryfy
  Szef Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa obrotu do przedłożenia taryf na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym w 2010 roku. Termin zgłoszenia przyszłorocznych cenników mija za dwa tygodnie. Podstawę prawną działań URE stanowi art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.
 • 27 sierpnia 2009 r.
  Raport UKE o cenach mobilnego Internetu
  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował analizę cen usług bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej. W analizie zaprezentowane zostały tzw. średnie miesięczne wydatki, jakie klient musi ponieść, aby przy określonych warunkach móc skorzystać z mobilnego Internetu w poszczególnych sieciach krajowych operatorów. W ciągu ostatniego roku nastąpił dwukrotny przyrost liczby użytkowników tej usługi.
 • 25 sierpnia 2009 r.
  Resort rolnictwa chce monitorowania cen żywności
  Ministerstwo Rolnictwa postuluje powołanie międzyresortowego zespołu do spraw monitorowania działań podmiotów zaangażowanych w handel żywnością. Jednocześnie resort zaprzecza zarzutom, że zmierza do tego, by urzędnicy trzech ministerstw i UOKiK wchodzili do sklepów i badali czy ceny sprzedawanych produktów nie są za wysokie. Minister Marek Sawicki przekonuje, że wprowadzenie pewnych form monitoringu zalecono w rezolucji Parlamentu Europejskiego, na taką potrzebę wskazywała też Komisja Europejska.
 • 10 sierpnia 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: maj – lipiec 2009
  Jak podał Główny Urząd Statystyczny, czerwiec był czwartym z kolei miesiącem, w którym wzrosły ceny mięsa (o 1,2 proc.) i wędlin (o 0,6 proc.). Najmocniej – o 3,9 proc. – podrożał drób. Więcej płaciliśmy również za wołowinę (o 0,9 proc.), cielęcinę (o 0,6 proc.) oraz wieprzowinę (o 0,5 proc.). Jak kształtowały się ceny w grupie mięs i wędlin w lipcu?
 • 20 lipca 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: maj – czerwiec 2009
  Czerwiec – jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) – był pierwszym miesiącem 2009 roku, w którym obniżyły się ceny żywności. Najbardziej potaniały owoce i warzywa, o czym zdecydowały czynniki sezonowe. Mniej kosztowały też m.in. jajka, mleko i cukier. Droższe niż w maju było mięso. W górę poszły ceny wędlin.
 • 13 lipca 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: maj – czerwiec 2009
  Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w sezonie 2009/2010 zbiory owoców i warzyw będą niższe niż przed rokiem. To sprawi, że ich ceny już wkrótce zaczną rosnąć. Jak kształtowały się ceny na koniec II kwartału br.?
 • 26 czerwca 2009 r.
  Ile płacimy za żywność: kwiecień – maj 2009
  W maju ceny żywności wzrosły o 0,7 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej – o 8 proc. – podrożały owoce. W górę poszły też ceny ryżu (o 1,3 proc.), ryb i jaj (po 1,1 proc.) oraz masła (o 0,8 proc.). Jak kształtowały się ceny w sklepie osiedlowym? Zapraszam do lektury comiesięcznego raportu dotyczącego cen żywności.
 • 25 czerwca 2009 r.
  Ile płacimy za owoce i warzywa: kwiecień – maj 2009
  W porównaniu z kwietniem w maju ceny owoców wzrosły aż o 8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. O 0,7 proc. niższe niż przed miesiącem były natomiast ceny warzyw.
 • 24 czerwca 2009 r.
  Ile płacimy za mięso i wędliny: kwiecień – maj 2009
  Jak podał Główny Urząd Statystyczny, maj był trzecim z kolei miesiącem wzrostu cen mięsa. Za mięso płacono o 0,4 proc. więcej niż w kwietniu. O 1,3 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem były ceny mięsa cielęcego, o 0,8 proc. – ceny mięsa wieprzowego i wołowego. Więcej o 1,2 proc. kosztowały też wędliny.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach