Środa, 21 II 2018 r.
Nr 34/2018 (2373)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / cło - (13) 

 • 28 marca 2011 r.
  Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym – nowe rozporządzenie
  Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się eksportem czasopism i książek poza obszar celny Unii Europejskiej to jeden z celów nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Potrzeba wprowadzenia regulacji wynika z faktu, że dokonywanie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym odbiega od reguł rządzących dokonywaniem zgłoszeń w standardowej procedurze.  
 • 4 listopada 2010 r.
  Importowane produkty dla powodzian do końca listopada bez cła
  Komisja Europejska 30 września 2010 r. przyjęła decyzję w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępniania nieodpłatnie ofiarom powodzi, które wydarzyły się w maju 2010 roku w Polsce (Dz. Urz. L 259 z 1.10.2010 r.). Na jej podstawie zostają zwolnione z należności celnych przywozowych m.in. towary przywożone w okresie 1.05. – 30.11. 2010 r. przez organy państwowe lub organizacje zatwierdzone przez właściwe organy Polski, przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar powodzi lub bezpłatnego udostępniania tym ofiarom, lecz pozostające własnością tych organizacji.
 • 12 października 2010 r.
  Zgłoszenie celne: Zmiana niektórych szczegółowych wymogów
  Koniecznością dostosowania regulacji krajowych do przepisów prawa wspólnotowego oraz doprecyzowania i uproszczenia dotychczasowych regulacji resort finansów tłumaczy potrzebę nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.
 • 22 czerwca 2010 r.
  Rady fiskusa przed wakacjami
  Ministerstwo Finansów przypomina o zasadach, których znajomość przyda się osobom udającym się na letni wypoczynek lub podejmującym pracę sezonową. Chodzi m.in. o ilość gotówki, jaką można ze sobą przewozić, wartość przywożonych przedmiotów, które nie podlegają ocleniu, zakaz wwozu chronionych roślin i zwierząt, czy limit wysokości dochodu z wakacyjnej pracy młodzież umożliwiający rodzicom zachowanie prawa do ulgi prorodzinnej.
 • 28 kwietnia 2010 r.
  Europejski Informacyjny Portal Celny już dostępny
  Ruszył serwis dla przedsiębiorców, który w przejrzysty sposób wyjaśnia zagadnienia związane z przewozem towarów przez granice Unii Europejskiej. Portal zapewnia dostęp do animowanych scenariuszy, które krok po kroku przedstawiają i tłumaczą procedury przywozu, wywozu i tranzytu. Komisja Europejska udostępniła na razie tylko pierwszą część Europejskiego Informacyjnego Portalu Celnego (ECIP).
 • 13 marca 2009 r.
  Scentralizowana odprawa celna w UE
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że szef resortu Jan Rostowski podpisał Konwencję w sprawie scentralizowanej odprawy celnej w ramach Unii Europejskiej. Dokument, pod którym podpisy złożyli wszyscy unijni ministrowie finansów, dotyczy podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE.
 • 28 listopada 2008 r.
  Wyższe limity przywozowe dla podróżnych
  1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich dotyczącego zwolnień celnych. Na ich mocy zostaną wprowadzone wyższe limity przywozowe dla podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim.
 • 11 sierpnia 2008 r.
  Polska złoży wniosek o przywrócenie ceł na zboża?
  Minister Marek Sawicki polecił przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie wznowienia ochrony celnej unijnego rynku zbóż.
 • 6 sierpnia 2008 r.
  Zmiany w prawie celnym
  Nowe zasady dysponowania towarami zajętymi przez organy celne, ułatwienia w obrocie towarami z państwami trzecimi oraz uproszczenie procedury uzyskiwania statusu upoważnionego przedsiębiorcy – to najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Prawo celne.
 • 31 lipca 2008 r.
  Negocjacje WTO: Niedoszłe korzyści dla Polski
  Wzrost eksportu wyrobów przemysłowych o niespełna 0,5 proc. oraz zwiększenie PKB o 1 proc. – takie miały być efekty porozumienia o liberalizacji międzynarodowego handlu dla Polski. Strony nie uzgodniły jednak warunków kolejnej obniżki barier celnych. Według polskiego Ministerstwa Gospodarki, do przerwania negocjacji w ramach Rundy Rozwojowej WTO doszło z powodu braku kompromisu w rozmowach pomiędzy USA a Indiami oraz USA a Chinami w sprawie specjalnych mechanizmów ochronnych dla produktów rolnych.
 • 2 stycznia 2008 r.
  CELINA do końca kwietnia
  Ministerstwo Finansów przedłużyło do końca kwietnia 2008 r. możliwość korzystania z dotychczasowego systemu obsługi zgłoszeń celnych CELINA. Pierwotnie planowano, że służba celna zaprzestanie przyjmowania zgłoszeń wywozowych w tym systemie z początkiem roku.
 • 19 grudnia 2007 r.
  Postępowanie przed organami celnymi a prawo do sprawiedliwej procedury sądowej
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo do sprawiedliwej procedury sądowej nie stanowi adekwatnego wzorca kontroli w sprawie weryfikacji pochodzenia importowanego towaru, dokonanej przez organy celne państwa eksportu. Kontroli sądowej podlega jednak postępowanie administracyjne prowadzone przez polskie organy celne.
 • 29 marca 2007 r.
  Nowe zasady zabezpieczania i poboru należności celnych i podatków w procedurze uproszczonej
  18 czerwca 2007 r. wejdą w życie zmienione zasady zabezpieczania i poboru należności celnych i podatków w procedurze uproszczonej w tzw. formie wpisu do rejestru, stosowanej bez jednoczesnego odroczenia terminu płatności — poinformowało Ministerstwo Finansów.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach