Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / choroby zawodowe - (7) 

 • 4 maja 2010 r.
  Choroba zawodowa
  Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli znajduje się w wykazie chorób zawodowych i jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy.
 • 16 kwietnia 2010 r.
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach
  O świadczenia wypadkowe mogą się starać osoby, które uległy wypadkowi lub chorobie zawodowej powstałym w szczególnych okolicznościach. Rodzaje tych wypadków i zasady przyznawania świadczeń określa ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 • 15 kwietnia 2010 r.
  Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Świadczenia te wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł przedstawia warunki nabywania prawa do świadczeń wypadkowych oraz zasady i tryb ich przyznawania.
 • 8 marca 2010 r.
  Wykaz chorób zawodowych
  W tabeli poniżej prezentujemy choroby, które są uznawane za zawodowe, i okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.
 • 7 sierpnia 2009 r.
  KRUS: Mniej odszkodowań za wypadki w rolnictwie
  W pierwszym półroczu 2009 do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 13,2 tys. wypadków, o 417 (3 proc.) mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowania wobec 9,4 tys. wypadków przy pracy rolniczej, w tym 48 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do I półrocza 2008 r. odnotowano zmniejszenie decyzji przyznających świadczenia 4,5 proc., a liczby śmiertelnych wypadków o 9,3 proc. Decyzje odmowne podjęto w 5,4 tys. spraw.
 • 20 maja 2009 r.
  Choroby zawodowe - projekt nowych przepisów
  Definicję choroby zawodowej oraz możliwość rozpoznania jej u pracownika lub byłego pracownika bez względu na wcześniejsze zakończenie pracy w warunkach zagrażających zdrowiu przewiduje przyjęty we worek rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.
 • 16 czerwca 2008 r.
  Ocena ryzyka zawodowego lekarstwem na wypadki przy pracy i choroby zawodowe?
  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainicjowała ogólnoeuropejską kampanię informacyjną na temat oceny ryzyka zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Jej celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach