Piątek, 23 II 2018 r.
Nr 36/2018 (2375)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

C / ceny produkcji - statystyka - (55) 

 • 18 marca 2011 r.
  Produkcja drożeje
  W lutym tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 7,3 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i o 1 proc. wyższe niż w styczniu 2011 – wynika z wstępnych danych GUS. Produkcja budowlana zdrożała rok do roku tylko o 0,4 proc.  
 • 4 marca 2011 r.
  Ceny produkcji w UE – ponad 6-proc. wzrost
  O 1,5 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w UE27 wyniósł w styczniu tego roku, w stosunku z grudniem 2010, wskaźnik cen produkcji przemysłowej – podał Eurostat. Dla porównania, w grudniu ubiegłego roku ceny wzrosły odpowiednio o 0,8 proc. i 1,2 proc. W styczniu 2011 r. w porównaniu do stycznia 2010 ceny produkcji przemysłowej zwiększyły się średnio o 6,1 proc. w strefie euro i 6,5 proc. w UE27.  
 • 21 lutego 2011 r.
  Rosną ceny w przemyśle
  W styczniu 2011 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 6,2 proc. wyższe niż przed rokiem i o 0,4 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu – wynika z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły rok do roku o 0,2 proc., a w stosunku do grudnia 2010 spadły o 0,1 proc.  
 • 3 lutego 2011 r.
  Ceny produkcji w UE wyższe o 6 proc.
  W grudniu 2010 r., w porównaniu z grudniem 2009, ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 5,3 proc. w strefie euro i 5,9 proc. w UE27 – podał Eurostat. Średni wskaźnik cen produkcji przemysłowej w 2010 r., w porównaniu do 2009 r., wyniósł 2,9 proc. w strefie euro i 3,4 proc. w całej Wspólnocie. W porównaniu z listopadem 2010 r., ceny produkcji przemysłowej zwiększyły się w grudniu o 0,8 proc. w strefie euro i o 1,1 proc. w UE27.  
 • 21 stycznia 2011 r.
  Wzrost cen w przemyśle dwukrotnie wyższy od inflacji
  Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w grudniu 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 6,1 proc. w stosunku do grudnia 2009, podczas gdy roczna inflacja wyniosła w grudniu 3,1 proc. Z kolei w całym ubiegłym roku – w porównaniu do dwunastu miesięcy 20009 r. - ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 2,1 proc.  
 • 3 grudnia 2010 r.
  Ceny produkcji w UE nadal szybko rosną
  W październiku tego roku, w porównaniu z tym samym miesiącem 2009, ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 4,4 proc. w strefie euro i o 4,5 proc. w całej Unii Europejskiej – podał Eurostat. W stosunku do września br. wskaźnik cen produkcji przemysłowej zwiększył się o 0,4 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w UE27.  
 • 8 listopada 2010 r.
  Ceny w przemyśle UE przyspieszają
  We wrześniu 2010 r., w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 4,2 proc. w strefie euro i 4,5 proc. w UE27 po rocznym wzroście odpowiednio o 3,6 i 4 proc. w sierpniu – podał Eurostat. W porównaniu do sierpnia 2010 r. wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,3 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w UE27. W sierpniu 2010 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. w obydwu strefach.
 • 21 października 2010 r.
  Wzrost cen w przemyśle przyspiesza
  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,3 proc. wyższe niż przed rokiem (w sierpniu roczny wzrost wyniósł 4 proc.) i o 0,1 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,2 proc. wyższe niż przed rokiem, natomiast nie zmieniły się w porównaniu z sierpniem tego roku.
 • 5 października 2010 r.
  Wzrost cen produkcji w UE napędza energetyka
  O 3,6 proc. w strefie euro i 3,9 proc. w całej Unii Europejskiej wzrosły w sierpniu tego roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2009, ceny produkcji przemysłowej – podał Eurostat. O rocznym tempie wzrostu cen w firmach produkcyjnych zdecydował poziom cen energii – dwukrotnie wyższy od ogólnego wskaźnika. W porównaniu z lipcem br. wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,1 proc. w strefie euro i pozostał stabilny w UE27.
 • 20 września 2010 r.
  Ceny produkcji przemysłowej prześcignęły inflację
  W sierpniu 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,1 proc. wyższe niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu tego roku były one jednak o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 0,2 proc. wyższe niż przed rokiem.
 • 3 września 2010 r.
  Ceny produkcji w UE coraz wyższe
  W lipcu, w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 r., ceny produkcji przemysłowej wzrosły w strefie euro o 4 proc., a w całej Wspólnocie o 4,4 proc. - podał Eurostat. W porównaniu do czerwca 2010 r. wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,2 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE27.
 • 19 sierpnia 2010 r.
  Ceny produkcji – szybszy wzrost
  W lipcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,9 proc. wyższe niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 20 proc.). Podniesiono również ceny w sekcjach: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 5,6 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,2 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,7 proc.).
 • 20 lipca 2010 r.
  Roczny wzrost cen produkcji poniżej 2 proc.
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2010 r. były o 0,8 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 1,9 proc. wyższe niż przed rokiem – podał wstępnie Główny Urząd Statystyczny. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 0,2 proc. wyższe niż w maju i o 0,2 proc. wyższe niż przed rokiem.
 • 21 czerwca 2010 r.
  Ceny produkcji rosną umiarkowanie
  Według wstępnych danych GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2010 r. były o 1,6 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 1,5 proc. wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Ceny w budownictwie wzrosły miesiąc do miesiąca zaledwie o 0,1 proc., a w ujęciu rocznym pozostały bez zmian.
 • 21 maja 2010 r.
  Ceny w przemyśle niższe niż rok temu
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2010 r. były o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem i o 1,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu – wynika z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Produkcja budowlano-montażowa potaniała o 0,4 proc. rok do roku, natomiast w stosunku do marca tego roku jej ceny się nie zmieniły.
 • 5 maja 2010 r.
  Wzrost cen produkcji w UE
  W marcu, w porównaniu do lutego 2010 r., wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,7 proc. w UE27 i o 0,6 proc. w strefie euro, po wzroście o 0,1 proc. w lutym w obydwu strefach – podał Eurostat. W porównaniu z marca 2009 r., ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 1,7 proc. w UE27 i o 0,9 proc. w strefie euro.
 • 21 kwietnia 2010 r.
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2010 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.
 • 18 marca 2010 r.
  Ceny produkcji spadają
  W lutym 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4 proc. niższe niż przed rokiem – wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei w ujęciu miesięcznym ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1 proc. niższe. O tyle samo miesiąc do miesiąca spadły ceny produkcji budowlano-montażowej; w stosunku do lutego 2009 spadek wyniósł 0,7 proc.
 • 3 marca 2010 r.
  Ceny produkcji w UE – coraz bliższy koniec spadku
  W styczniu 2010 r. w porównaniu ze styczniem 2009 r., ceny produkcji przemysłowej spadły o 1 proc. w strefie euro, ale wzrosły o 0,1 proc. w całej Unii – podał Eurostat. W porównaniu z grudniem 2009 r. wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,7 proc. w strefie euro i o 0,9 proc. w UE27. W grudniu 2009 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. w obydwu strefach.
 • 19 lutego 2010 r.
  Ceny produkcji nieznacznie w górę
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w styczniu bieżącego roku o 0,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 r. i o 0,3 proc. w stosunku do grudnia – podał Główny Urząd Statystyczny. Spadły natomiast ceny produkcji budowlano-montażowej – o 0,7 proc. w ujęciu rocznym i o 0,1 w relacji do grudnia ubiegłego roku.
 • 5 lutego 2010 r.
  UE: Ceny produkcji spadły kolejny raz w ujęciu rocznym
  W grudniu 2009, w porównaniu do listopada ubiegłego roku, ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 0,1 proc. w strefie euro i pozostały stabilne w całej Unii, po wzroście w listopadzie o 0,2 proc. w obydwu strefach – podał Eurostat. W porównaniu z grudniem 2008 r. ceny produkcji przemysłowej spadły o 2,9 proc. w strefie euro i 1,7 proc. w UE27. Średni wskaźnik cen produkcji przemysłowej w 2009 r., w porównaniu z 2008 r., zmniejszył się o 5,1 proc. w strefie euro i o 4,3 proc. w całej Wspólnocie.
 • 22 stycznia 2010 r.
  Ceny produkcji wyższe o 2,1 proc.
  GUS szacuje, że w grudniu 2009 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Z kolei wzrost cen od stycznia do grudnia 2009 wyniósł 3,5 proc. Produkcja budowlano-montażowa potaniała natomiast o 0,6 proc. w stosunku do grudnia 2008 r., ale podrożała o 0,2 proc. w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2008.
 • 7 stycznia 2010 r.
  Tanieje produkcja przemysłowa w UE
  W listopadzie ubiegłego roku, w porównaniu do listopada 2008 r., ceny produkcji przemysłowej spadły w UE27 o 3,2 proc., a w strefie euro o 4,4 proc. – podał Eurostat. Z kolei w ujęciu miesięcznym wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł w przedostatnim miesiącu 2009 r. o 0,2 proc. w całej UE i o 0,1 proc. w strefie euro, po wzroście odpowiednio o 0,6 i 0,3 proc. w październiku.
 • 18 grudnia 2009 r.
  Wzrost cen produkcji nie przekracza 2 proc.
  Roczny wskaźnik wzrostu cen produkcji ogółem pozostał w listopadzie tego roku na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniósł 2 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu miesięcznym spadły w listopadzie 2009 r. o 0,3 proc.
 • 20 listopada 2009 r.
  Średni roczny wzrost cen produkcji wciąż nie przekracza 2 proc.
  W październiku tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2 proc. wyższe niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny. To o 0,4 pkt proc. więcej niż we wrześniu br. Wzrosła także miesięczna dynamika cen produkcji – z -0,2 proc. we wrześniu do 0,3 proc. w październiku. Produkcja budowlano-montażowa podrożała o niespełna 1 proc. tylko w porównaniu z grudniem i październikiem ubiegłego roku.
 • 20 października 2009 r.
  Roczny wzrost cen produkcji przemysłowej poniżej 2 proc.
  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2009 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu, o 1,6 proc. wyższe niż przed rokiem i o 2,3 proc. wyższe niż w grudniu 2008 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,8 proc. niższe niż rok temu, natomiast nie uległy zmianie w porównaniu z sierpniem tego roku.
 • 5 października 2009 r.
  UE: Produkcja przemysłowa wciąż tanieje
  W sierpniu tego roku, w porównaniu do sierpnia 2008, ceny produkcji przemysłowej spadły o 7,5 proc. w strefie euro i o 7,1 proc. w UE27 – poinformował Eurostat. W sierpniu, w porównaniu z lipcem 2009 r., wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 0,4 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w UE27. W lipcu ceny spadły o 0,7 i 0,6 proc.
 • 18 września 2009 r.
  Wzrost cen produkcji niższy niż inflacja
  W sierpniu tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem i o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu – poinformował GUS. W tym samym miesiącu roczna inflacja wyniosła 3,7 proc. W przypadku produkcji budowlano-montażwej nastąpił spadek cen zarówno w ujęciu rocznym, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 • 3 września 2009 r.
  Niższe ceny produkcji w UE
  Wskaźnik cen produkcji przemysłowej w lipcu w porównaniu do czerwca 2009 r. spadł w strefie euro o 0,8 proc. i o 1 proc. w całej Unii po wzroście w czerwcu o 0,4 proc. w obydwu strefach – podał Eurostat. W porównaniu z lipcem 2008 r. ceny produkcji przemysłowej spadły o 8,5 proc. w strefie euro i 8,4 proc. w UE27.
 • 20 sierpnia 2009 r.
  Ceny produkcji wyższe o 3 proc.
  Główny Urząd Statystyczny poinformował, że - według wstępnych danych - ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2009 r. były o 3 proc. wyższe niż przed rokiem i o 1,3 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. W przypadku produkcji budowlano-montażowej ceny były niższe zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach